Rădăcinile păgâne ale Turnului de Veghe

”Dacă zicem că avem părtăşie cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.” (1 Ioan 1:6 )

                 Organizația martorii lui Iehova își datorează existența lui Charles Taze Russell –  sf. secolului 19. Primul lucru care trebuie spus despre acest om este că, el credea că minciuna este un lucru bun și că scopul scuză mijloacele. 

.

MINCIUNA ÎN NUMELE LUI DUMNEZEU, O ”STRATEGIE DE RĂZBOI SCRIPTURALĂ”!

          În publicația lor, Watchtower, din 15 mai 1960 (vezi pagina 295) se afirmă următoarele: ”Scripturile justifică ”strategia de război”, de a ascunde lucrurile adevărate de dușman.” 

Ideea aceasta absurdă de a minți în numele lui Dumnezeu este reluată apoi și în luna iunie:

„Întrucât un soldat al lui Hristos este în război teocratic, el trebuie să manifeste prudență atunci când se ocupă de dușmanii lui Dumnezeu. Astfel Scripturile arată că, în scopul protejării intereselor cauzei lui Dumnezeu, este indicat să se ascundă adevărul de dușmanii lui Dumnezeu.” (Watchtower; 6/1/1960; p. 352)

Întrucât Martorii lui Iehova cred că nimeni din afara organizației nu poate fi mântuit, în ochii lor, creștinii sunt incluși pe lista dușmanilor lui Dumnezeu! Asta înseamnă că pentru iehoviști este acceptabil să-i mintă pe creștini, deoarece scopul scuză mijloacele: ei mint pentru interesele lui Iehova! Acest lucru face imposibil ca ei să accepte un dialog sincer, și faptul că sunt în eroare și că pot primi învățătură din afara organizației!

http://www.bible.ca/Jw-changes.htm

.

„În adolescența sa, Charles Taze Russell, editorul (revistei -n.tr.), a fost un membru al Bisericii Congregaționale…  Dar, atunci când a încearcat să pășească pe calea cea dreaptă, a creștinismului, el însuși un necredincios (datorită apartenenței sale la o organizație infidelă lui Iehova – n.tr.)  a pășit de la sectarism la scepticism. El a început să investigheze cu aviditate religiile păgâne, în căutarea adevăratului scop al lui Dumnezeu și al destinului omului. Dovedindu-și că toate aceste religii sunt nesatisfăcătoare și înainte de a renunța la investigația sa religioasă, el a început cercetarea Sfintei Scripturi dintr-un punct de vedere sceptic, dar de data asta fără a mai fi orbit de doctrinele religioase false ale sistemelor sectare ale creștinătății.” (1 iulie 1950, Watchtower, pag. 212 )

Russell a sfârșit prin a prelua multe dintre ideile oculte pe care le-a amestecat cu propria sa credință și pe care le-a expus de asemenea și prietenilor săi masoni! În zilele noastre se discută mult asupra faptului dacă el a fost sa nu a fost mason!  Unii neagă răspicat acest lucru însă singurul lor argument forte rămâne negarea la fel de forte! Ținând cont de dezvăluirile cu privire la această religie anticreștină, în fapt o adevărată batjocură la adresa lui Dumnezeu, devine evident că masoneria, dușmanul neîmpăcat al creștinismului, are toate motivele să nege implicarea sa în această diversiune de distrugere a creștinismului biblic și de subminare a încrederii oamenilor în Cuvântul Bibliei. Masonii neagă cu fermitate apartenența lui Russell la vreo frăție! Însă, evidențele, inclusiv faptul că masoneria a susținut logistic grupul lui Russell – prin punerea gratuită la dispoziție a propriilor temple, promovând discursurile sale -, sunt împotriva tuturor acelora care neagă acest fapt:

1. Declarațiile și conferințele susținute de Russell atestă credincioșia și simpatia sa pentru masonerie, și voi cita pe larg din acestea în continuarea articolului;

2. ”Russell ne dă puține speranțe pentru timpul necazului care stă să înceapă. La pagina 122 din cartea sa The Finished Mystery, el ruinează orice speranță de care ne-am putea agăța,  în ceea ce privește frățiile binevoitoare, prin următoarea sentință:

 – Pe măsură ce necazul va crește, oamenii vor căuta în zadar protecția în marile stânci și fortărețe ale societății (Francmasoneria, Oddfellowship și sindicatele, Ghildele, Trusturile și toate societățile laice și ecleziastice) și în munții (guvernele) pământului.” (OCCULT THEOCRASY, CHAPTER XCVIII, THE RUSSELLITES, OR THE INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS; pg. 540, Edith Starr Miller). Așadar, Masoneria este marea stâncă a societății omenești!

3. Atât înmormântarea lui Russell cât și monumentul său funerar sunt expresia cea mai fidelă a tiparului masoneriei!

.

FRAGMENTE DIN DISCURUL LUI CHARLES TAZE RUSSELL CU PRIVIRE LA MASONERIE, SECRETE ȘI MARELE MAESTRU LUCRĂTOR!

Revenind la pasajul anterior, mai precis la acela de la pct. 1, întrebarea care se pune este dacă, există declarații ale lui Russell care denotă implicarea / simpatia sa pentru masonerie? Însă chiar dacă a fost sau nu a fost mason, ceea ce contează este că declarațiile sale exultă o credință masonică! Să vedem despre ce este vorba.

Într-un discurs intitulat ”The Temple of God” ținut la o Convenție Bibile Students, din iunie 1913, la Masonic Hall din San Francisco, Russell spune următoarele:Mă bucur foarte mult pentru această oportunitate deosebită, de a vorbi despre unele dintre lucrurile în care suntem de acord cu prietenii noștri masoni. Și pentru că vorbim într-o clădire dedicată masoneriei, și noi suntem, de asemenea, masoni. Eu sunt un francmason.” Dar de aici nu reiese în mod clar că Russell era mason… sau era? Iată ce spune el în continuare: ”Eu sunt un mason liber și acceptat dacă pot aborda problema în toată dimensiunea sa pentru că, asta este ceea ce frații masoni iubesc să ne spună, că sunt masoni liberi și acceptați! Acesta este modul lor de a pune problema. Eu am încredere că toți suntem (masoni). Dar nu doar numai după stilul fraților noștri masoni. Noi nu ne contrazicem cu ei. Eu nu voi vorbi măcar un cuvânt împotriva francmasonilor. De fapt, unii dintre prietenii mei dragi sunt masoni…” El îi numește frați pe masoni. Chiar așa? Nicio polemică cu ei? Înseamnă că, pentru el,  secretul și păgânismul sunt OK, nu-i așa?

Hai să vedem cât de departe ajunge Russell în acest discurs:

”Iar eu pot aprecia că există anumite adevăruri foarte prețioase, care sunt deținute în parte de prietenii noștri masoni. Vorbind cu ei, uneori ei mi-au zis:

– Cum poți știi tu toate aceste lucruri? Noi credeam că nimeni nu știa ceva despre aceste lucruri, cu excepția celor care au au o gândire foarte înaltă.”

Mai mult, în același discurs, Russell face referire la o discuție cu Marele Maestru Lucrător, la care el se referă ca la Domnul Însuși:  Am fost în conferință cu marele maestru lucrător, Domnul însuși, și am informații secrete. . . și astfel, dacă vorbim cu prietenii noștri masoni despre templu și semnificația sa, și despre a fi buni masoni, si despre Marea Piramidă care este chiar emblema folosită de ei, și despre ceea ce semnifică ea, prietenii noștri masoni sunt uimiți. . . noi discutăm despre masoneria liberă și acceptată – Masoneria Bibliei, dragii mei prieteni.”

Russell vorbește despre secrete pe care el și prietenii săi masoni le iubesc!  Isus însă i-a chemat pe ucenicii Lui să se lepede de sine, să ia crucea și să-l urmeze (Matei 16:24, Marcu 8:34, Luca 9:23). Ucenicii lui Isus nu au deținut informații secrete, pe care să le ascundă lumii sau vrăjmașilor. Ci mai degrabă ei au fost martirizați pentru credința lor că, Hristos era Dumnezeu care a venit în trup, a murit și a înviat pentru ca noi să avem viață veșnică. Isus și ucenicii săi nu au învățat adevăruri ascunse sau secrete. Isus însuși a spus, ”Eu am vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe norod în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi iudeii, şi n-am spus nimic în ascuns.” (Ioan 18:20)

Extrem de interesant este faptul că, chiar în zilele noastre, și adventiștii de ziua a șaptea îl numesc pe Dumnezeu ca fiind Marele Maestru Lucrător! O dovadă în plus a rădăcinii comune a organizațiilor adventiste și iehoviste! Revenind la Russell, dacă nu omitem ceea ce a învățat el despre Isus Hristos (”un dumnezeu”, ”arhanghelul Mihail” șamd) este evident că el vorbea despre un domn străin de Domnul Hristos despre care vorbește Sfânta Scriptură!

Russell pare să indice că el și adepții săi împărtășesc aceleași simboluri și înțelegere a templului, piramida, și despre ce înseamnă a „fi masoni buni.” Russell vorbește apoi despre Masoneria Bibliei ca și cum ar exista un astfel de lucru. El face legătură între francmasonerie și creștinism. Russel susține o abominație! Ce au în comun neprihănirea și fărădelegea? Sau Biblia cu păgânismul? Masoneria este o veche religie păgână restaurată. Creștinii nu pot avea nimic de-a face cu ea și secretele ei și căile sale întunecate.

Părintele religiei iehoviste de azi, Russell, vorbește în același discurs chiar și despre un ordin foarte secret: ”Voi știți că ordinul  nostru este atât de secret încât noi nu ne putem recunoaște,  reciproc, întotdeauna. Nu este minunat acest lucru? Am descoperit că la fel stau lucrurile și cu masonii. Mulți masoni dau mâna cu mine și mi se fac cunoscuți doar prin strângerea mâinii; atunci când ei nu cunosc dacă sunt mason sau nu.”

Nu am nicio idee despre ceea ce sugerează Russell aici. Creștinii se recunosc întotdeauna între ei, ca unii care îl cunosc pe Isus. Russell le vorbește masonilor despre modul lor de a se recunoaște, în lume, printr-o anume strângere de mână doar, ei neputând să declare în public că sunt masoni. În același discurs, Russel vorbește apoi despre apropierea naturală a masonilor de el, despre modul lor comun de cunoaștere al templului: ”Ferice de ochii voștri pentru că văd. . . Nu toată lumea are urechi de auzit. . . Numai cei care au venit în această divină masonerie, au o perspectivă spirituală în ei, și această îndrumare spirituală, și să știe lucrurile care nouă ne sunt oferite gratuit. Este ceva care este oferit în mod liber unei anumite categorii, nefiind destinat nimănui altcuiva.”

Așadar, Russell numește versiunea sa de creștinism, ca fiind masonerie divină. Ce? Cum se poate una ca asta? Ce are în comun creștinismul cu masoneria? Este evident că Russell se îngrijiea ca turma sa să urmeze căile diavolului, ale antihristului și ale masoneriei de asemenea. El susține că masonii au înțelegere și ghidare interioară. Asta seamănă mult cu religiile orientale, nu-i așa?

”Dacă simțiți că doriți să deveniți un membru al ordinului liber și acceptat al masoneriei, și nu vă simțiți suficient de liberi și masoni, ca adepți ai lui Hristos, Dumnezeu să vă binecuvânteze, folosiți-vă propria judecată; decizia trebuie să fie a voastră, nu a mea. … Așa că și voi și eu, în calitate de masoni suntem în așteptarea revenirii Maestrului Mason. . .” 

BIBLE STUDENTS CONVENTION REPORT, 1913; http://truth1.org/russell.htm

.

Așadar, Russell spune că apartenența la masonerie este OK! Această afirmație este o realitate!  Aveti nevoie să știți mai multe? În lumina acestor informații, nu va mai mira pe nimeni prezența simbolului ocult masonic, discul solar cu aripi, pe mai toate publicațiile timpurii ale acestei mișcări religioase.

Mai jos puteți vedea imaginea discului solar pe una dintre primele clădiri ale organizației martorilor: Kingdom Hall,  din Queens, New York!

_1_evidence

_2_evidence

(http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/dirtywatchtowersecrets.htm)

Zeița egipteană Isis era reprezentată adesea și descrisă ca „DISCUL SOLAR ÎNARIPAT”. Aripile reprezintă spirale și discul reprezintă Marele Soare Central al Căii Lactee, aka „Marea Mamă” a sistemului nostru solar.  Urmăriți imaginea de mai jos…

_3_evidence

Același disc solar înaripat se poate vedea și pe cărțile tipărite în anii de început ai acestei organizații:

_4_evidence

 _evidence_5Să fie cumva vorba despre o coincidență sau mai degrabă despre unul dintre ”secretele” lui Russel, pe care acesta pretindea că le-a primit în urma unei discuții personale cu Marele Maestru Lucrător? Fiindcă trebuie să existe o cauză și o explicație pentru orice lucru, mai ales pretins rațional, nu-i așa? Așadar există vreo legătură între aceste simboluri? Despre ce este vorba? Eu vă voi expune faptele, iar dvs. veți trage concluziile!

.

EXISTĂ VREO LEGĂTURĂ ÎNTRE MITOLOGIA EGIPTEANĂ, CHARLES TAZE RUSSEL ȘI OCULTISMUL ÎNVĂȚAT DE MASONERIE?

Charles Taze Russel, fondatorul organizației ruselite (care mai târziu, în 1931, sub conducerea lui Joseph Franklin Rutherford, avea să-și schimbe numele în Martorii lui Iehova)  a calculat a doua venire a lui Hristos într-un mod extrem de straniu. El a pornit în acest calcul de la dimensiunile interioare ale Marii Piramide, locul de odihnă al lui Osiris (Orion) ! Astfel, el a stabilit anul 1874 ca anul în care va avea loc cea de-a doua venire a lui Hristos și care, la fel ca și în cazul mișcării adventiste – după neîmplinirea evenimentului profețit –, a fost explicată ca o venire undeva în cer, și nicidecum pe pământ!  (Thy Kingdom Come, (Millennial Dawn, vol. 3); Charles Taze Russell, 1891, The Watch Tower Bible And Tract Society. 1904 edition) 

Apoi, în versiunea din 1910, Russel și-a revizuit calculele, spunând că de fapt a doua venire a lui Hristos urma să se petreacă la anul 1914! (Thy Kingdom Come, (Studies In The Scriptures, vol. 3); Charles Taze Russell, 1891, The Watch Tower Bible And Tract Society. 1910 edition)

https://minciunileadventiste.wordpress.com/2015/03/09/ellen-g-white-adventistii-de-ziua-a-saptea-si-antihristul/

.

Așadar Marea Piramidă, despre care vorbește Russell, este locul de odihnă al lui Osiris! Dar care este legătura cu Isis, reprezentată prin discul solar înaripat?

”Legenda lui Isis și Osiris, cu privire la zeitățile Osiris, Isis, Horus și Seth din mitologia egipteană, a devenit una dintre cele mai importante legende ale mitologiei egiptene în timpul Noului Regat… 

În timpurile mai vechi, după cum spune legenda, Osiris domnea încă pe Pământ, spre prosperitatea omenirii. Atunci, fratele Typhon sau Seth , gelos, l-a omorât pe Osiris… Isis, sora și soția lui Osiris, și-a căutat fratele și soțul și după ce l-a găsit, l-a adus în Egipt. Dar maleficul Typhon a încercat din nou să-l omoare pe Osiris și l-a tăiat în bucăti. Isis a adunat fragmentele și le-a îngropat în locuri diferite; în prezent, în Egipt, vi se arată diferite morminte ale lui Osiris. Apoi, Isis l-a născut pe Horus și acesta și-a răzbunat tatăl, omorându-l pe Typhon. Osiris a fost preluat în lumea ființelor divin-spirituale și nu mai este activ pe Pământ, dar el este activ acolo pentru om, când acesta se află în lumea spirituală între moarte și o nouă naștere. Din această cauză, în Egipt, drumul mortului era închipuit ca drumul către Osiris.” (Rudolf Steiner MITURI ȘI MISTERII EGIPTENE GA 106, CONFERINȚA a VII-a Leipzig, 9 septembrie 1908)

”Impresionanta iubire conjugală a acestei zeițe pentru Osiris… constituia un exemplu la care mereu s-au făcut referiri în Antichitate. Trupul soțului, ucis de către vicleanul său frate, Seth (întruchiparea Răului), a fost spintecat în mai multe bucăți și aruncat prin toată țara Egiptului. Nefericita văduvă, plângându-și amarnic suferința cumplită, ajutată de cei șapte scorpioni, după îndelungate căutări disperate, găsește cadavrul mutilat al lui Osiris, îl reconstituie (deci efectuează ritualul sacru al îmbălsămării), dăruindu-i din nou suflul vieții veșnice, prin bătaia aripilor (în arta veche faraonică Isis apare, deseori, sub înfățișarea unui personaj feminin cu aripi larg deschise, așezat deasupra unei mumii).” (MONUMENTE. Isis – zeița universală (II) Constantin POP) 

URL :  http://ro.wikipedia.org/wiki/Legenda_lui_Isis_%C8%99i_Osiris

.

Să recapitulăm:

1. Isis, reprezentată în vechime prin discul solar înaripat, l-a înviat pe Osiris din morți prin bătăile aripilor ei!

2. Osiris a fost preluat în lumea ființelor divin-spirituale și nu mai este activ pe Pământ, dar el este activ acolo pentru om!

Din acest punct de vedere, aici avem o asemănare remarcabilă între învățătura antică despre starea lui Osiris dincolo de moarte și aceea propovăduită de Watchtower despre starea lui Isus de dincolo de moarte! Astăzi, martorii lui Iehova cred că Isus nu va mai veni niciodată pe Pământ și că El va domni doar într-o lume divin-spirituală în care va putea fi văzut doar de cei 144.000 de mii. Ei învață că Isus nu va mai coborî niciodată pe Pământ, și din acest motiv nimeni altcineva nu-l va mai putea vedea, vreodată, cu excepția celor ”unși”, cei 144.000 de aleși! 

3. La începuturile acestei mișcări, discul solar înaripat era o emblemă atât pe templele russelite cât și pe coperțile cărților societății!

4. Legenda discului solar înaripat (Isis) și a lui Osiris este una dintre cele mai importante legende ale mitologiei egiptene din vremea Noului REGAT! Prin urmare, ce legătură să fie între ARIPILE REGATULUI LUI IEHOVA și ARIPILE ZEIȚEI  ISIS DIN NOUL  REGAT al Egiptului?

Cam multe coincidențe, nu-i așa? Sau să le numim, mai bine, ”secretele” lui Russell? Dar asta nu este totul!

Unele autorități masonice îl asimilează pe Osiris cu acel Hiram Abif, constructorul Templului lui Solomon! Apoi, Osiris mai este cunoscut în religiile antice și ca Nimrod sau Orion, acel conducător care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, în dorința sa de a uni toată lumea într-un singur regat, stăpânit de el! Conform unei învățături a lui Russell, marea piramidă din Egipt a fost concepută și destinată de Dumnezeu a fi cel de-al doilea martor al Său, după Biblie!  Adică, piramida lui Nimrod / Osiris / Orion, acel vrăjmaș al lui Dumnezeu și pe care mulți masoni îl consideră  a fi adevăratul fondator al masoneriei!

Dar iată ce spune cu privire la aceasta cel care astăzi este recunoscut ca filozoful masoneriei, masonul de grad 33, Manly P. Hall:

”Preston, Gould, Mackey, Oliver și Pike  – aproape fiecare mare istoric al francmasoneriei – toți au admis posibilitatea că societatea modernă (masonică – n.tr.) este conectată indirect, cel puțin cu Vechile Mistere, iar descrierile lor privind societatea modernă sunt prefațate de extrase din scrierile antice descriptive privind ceremoniile primitive. Acești eminenți cercetători masoni au recunoscut că de fapt, legenda lui Hiram Abiff este o adaptare a mitului lui Osiris. Ei nici nu neagă faptul că cea mai mare parte a simbolismului masoneriei este derivat din instituțiile păgâne din antichitate atunci când, zeii erau venerați  în locuri secrete, cu figuri ciudate și ritualuri corespunzătoare.” (Rosicrucian and Masonic Origins, by Manly P. Hall, From Lectures on Ancient Philosophy (Los Angeles: The Hall Publishing Co., 1929)

URL:  https://archive.org/stream/Rosicrucian_And_Masonic_Origins_-_Manly_P_Hall/Rosicrucian_And_Masonic_Origins_-_Manly_P_Hall_djvu.txt

.

Acestea sunt rădăcinile masoneriei! Acestea sunt ”secretele” prin care ”creștinul” Charles Taze Russell, un admirator declarat  al masoneriei și al învățăturilor ei, a ajuns să determine evenimentele prezise de Biblie prin conexiuni care conduc la Osiris (Nimrod, Orion) și la Isis (discul solar înaripat)! Însă Russell nu s-a oprit aici, nici vorbă!

.

CHARLES TAZE RUSSELL ȘI NUMEROLOGIA

_evidence_6Începutul Societății Watchtower are mare legătură cu numerologia! Turnul de Veghe a învățat, timp de mulți ani, că numerele conținute în Marea Piramidă din Egipt prezic tot felul de evenimente pentru rasa umană. Ei au analizat cu atenție fiecare măsură și au tradus-o în ani, luni și zile.

Inițial, Charles Russell credea că:  „Legătura dintre partea de sus a Marii Galerii și spațiile de deasupra Camerei Regelui, reprezintă încă prezența spirituală a Domnului nostru în Recolta acestei ere, începând cu anul 1874.” (Thy Kingdom Come, 1891, 1916 edition, ii-iii and p. 333)

Un alt exemplu este că, Turnul de veghe (15 iunie 1922, p.187) a proclamat „data absolută” (de la care încep calculele piramidale ale lui Russell) ca fiind anul 539  î.e.n., atribuind câte „un inch pentru un an”, din Marea Piramidă. Toate celelalte date ale lor sunt bazate pe așa-numitul „an absolut” care este un reper fals, la fel ca și toate datele calculate cu pornire de la acesta. (De exemplu, pornind de la acest an, ei au stabilit că Ierusalimul a fost distrus în anul 607 înainte de Hristos, deși este dovedit istoric și arheologic că, Ierusalimul a fost distrus în anul 587 înainte de Hristos! http://www.jwfacts.com/watchtower/607-1914.php)

_7_evidence

Acest fapt declanșează un întreg șir de date la fel de false: 

anul 607 î.Hr. pentru distrugerea Ierusalimului și învățat de către Martorii lui Iehova este fals. 

♦ cele „șapte timpuri” sau „Timpurile Neamurilor” folosite de martori și calculate ca 2520 ani reprezintă, de asemenea, o cronologie incorectă și fără temei biblic. 

♦ anul lor de temelie 1914, stabilit prin calcule piramidale, este de asemenea unul fals. Acest lucru trebuie că este deja evident pentru toți Martorii lui Iehova, întrucât persoanele din generația lui 1914 au murit, în timp ce speranța acestei generații că nu va muri ci că va trece mai departe în Regatul lui Iehova (așa cum le promisese Russell) nu s-a împlinit!

Martorii lui Iehova ar trebui să treacă fiecare pe la o bibliotecă publică și să citească despre piramidologie. Atfel ei vor putea descoperi rădăcinile oculte ale organizației lor.

Martorii lui Iehova din zilele noastre ar putea fi surprinși să afle că Charles Taze Russell s-a înfășurat într-o togă (o haină romană păgână) înainte de moartea sa și că a fost îngropat sub o piramidă pe care sunt gravate crucea masonică și coroana, precum și o Biblie deschisă! Chiar și prin moartea sa, el a lăsat o amintire a încercării sale de a fuziona păgânismul, simbolurile masonice și creștinismul.

CHARLES TAZE RUSSELL ȘI ASTROLOGIA

Vrăjitorii obișnuiesc să apeleze la astrologie destul des, căutând modele și înțelesuri în stele. Charles Russell nu a făcut excepție. Într-un articol din 1 Mai 1903, publicat în Zion’s Watchtower, el a scris o secțiune dedicată sprijinului său pentru practicarea astrologiei.

_8_evidenceÎn discursul intitulat de Grant Jolly, „The Divine Plan of the Ages with Stellar Correspondencies” (Planul divin al Veacurilor, cu corespondențe stelare), un contemporan al lui Russell, aflăm că Societatea încerca să popularizeze zodiacul printre adepții săi. În acest discurs, sub titlul „Cerurile spun slava lui Dumnezeu” citim următoarea declarație:

„… Prin acesta (zodiacul) putem presupune că semnele (constelațiile) zodiacului sunt aproximativ la fel de vechi ca omenirea și probabil că au origine divină. Într-adevăr, aceeași Biblie care indică  Marea Piramidă, indică de asemenea și Cerurile ca o declarație a planului minunat al mântuirii …. în ele (stelele) se scrie nădejdea vieții veșnice, pe care Dumnezeu, care nu poate să mintă, a promis-o înainte de începutul lumiii. ” 

Ce vorbire dublă! Societatea preia un concept complet păgân, îl îmbrățișează, îl adoptă, și merge atât de departe încât să-l compare pe Isus cu constelația Pești, ba chiar spunând:

„… Peștii (constelația) va fi zdrobit complet capul șarpelui.”

http://www.oocities.org/athens/parthenon/7831/pagan.html

.

Biblia însă niciodată nu a învățat asemene lucruri ci, dimpotrivă, descurajează ferm o astfel de practică: ”Te-ai obosit tot întrebând – să se scoale, dar şi să te scape cei ce împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc, după lunile noi, ce are să ţi se întâmple! Iată-i, au ajuns ca miriştea pe care o arde focul şi nu-şi vor scăpa viaţa din flăcări, căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzeşte cineva, nici ca un foc la care stă.” (Isaia 47:13,14)

.

Concluzie

Dragi cititori, eu am deja o părere clară despre organizația Martorii lui Iehova! Pur și simplu este evident că acești oameni sunt duși în rătăcire! Mai mult, nu pot să nu remarc un fapt extrem de curios: deși, în aparență, această organizație nu se bucură deloc de popularitate ci dimpotrivă (fiind destul de hulită printre oameni, în general), totuși, se remarcă faptul că, Turnul de Veghe a servit, (deși) neoficial dar eficient, o ideologie de fuziune a păgânismului cu creștinismul biblic!

Se poate observa că teoriile bolnave ale lui Russell pornind de la acele calcule ale erelor și evenimentelor omenirii prin măsurătorile piramidei lui Osiris, transcedența de la Isus Hristos ca persoană la constelația Peștilor, propovăduirea unui Isus invizibil oamenilor, similar acelui Osiris invizibil din legenda noului regat al Egiptului, îngăduința față de numerologie și astrologie, prietenia față de masonerie șamd, sunt elemente care constituie coloana vertebrală a filozofiei NewAge și a aspirațiilor acesteia de unire a tuturor religiilor într-una singură, în numele acelui hristos cosmic, universal, în care masoneria a crezut de la începuturile ei! Rețineți că Biblia descrie o astfel de învățătură ca duhul lui antihrist:

”Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată antihristul!” (2 Ioan 1:7)

În lumina acestor evidențe se impune o reconsiderare a adevăratei naturi a organizației WatchTower:

Turnul de Veghe și-a atras disprețul tuturor prin chestiuni flagrante, prin încurajarea unei crime (interzicerea transfuziilor de sânge), prin modificarea grosolană a Bibliei, prin protejarea pedofililor (vezi cazul Candace Conti, documentarul BBC , minciunile unuia dintre liderii Watchtower Stephen Lett, șamd) și din acest motiv a câștigat o notorietate urâtă părând că lepra spirituală pe care o emană nu va atinge decât un număr mic de oameni!  Dar dacă privim la inovațiile fuziunii dintre păgânism și creștinismul biblic și la rata de popularizare atât de eficientă a acestor inovații (vezi cele enumerate în paragraful al doilea, din concluzie) constatăm că, la acest capitol, Turnul de Veghe și-ar putea aroga o poziție de frunte printre corifeii religiei unite mondiale! Faptele pledează pentru ceva mai mult decât o speculație personală: ”Dacă misiunea Turnului de Veghe a fost cu totul alta încă de la începuturile acestei organizații?” Negarea dumnezeirii lui Hristos (ca parte a sfintei trinități) și a importanței centrale a acestuia pentru mântuirea tuturor oamenilor (nu doar pentru cei ”unși”) este indiciul care confirmă 100/100  o asemenea ipoteză!

Feriți-vă de acești oameni și nu-i primiți în casele voastre, iar dacă sunteți creștini, nu doar cu numele, și credeți că i-ați putea ajuta să părăsească congregația Satanei, încercați să-i ajutați, fără a uita însă că puterea de izbăvire de sub lucrarea minciunii este numai a Lui Dumnezeu!

.

Referințe:

Know Your Enemy (Part 73 – Jehovah’s Witnesses), TheFuelProject; URL : https://www.youtube.com/watch?v=eIJV9XccXGs

Charles Taze Russell and the Bible Students; URL : http://truth1.org/russell.htm

Orion correlation theory; URL : http://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory

Osiris myth, Horus, the Eye of Horus, and kingship; URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Osiris_myth#Horus.2C_the_Eye_of_Horus.2C_and_kingship

Facts About Jehovah’s Witnesses, 607 : 1914 : Seven Times; URL : http://www.jwfacts.com/watchtower/607-1914.php

Acest articol a fost publicat în Astrologie, Discul solar înaripat, Francmasonerie, Noul Regat al Egiptului, Numerologie, Religiile Misterelor, Rozicrucianism. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.