Venirea invizibilă și povestea ei!

”.. Marele  preot L-a întrebat iarăşi şi I-a zis: „Eşti Tu Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus. „Şi  veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului. (Marcu 14: 61, 62)

.

                 Pentru a înțelege unde începe povestea despre învățătura Turnului de Veghe privind ”Venirea invizibilă” a Domnului Isus, vom purcede într-o investigație având ca punct de pornire anii 1800.

William Miller a născut o mișcare care avea să fie cunoscută sub numele de mișcarea milerită sau adventă, predicând întoarecerea vizibilă a lui Hristos pentru anul 1843 și ulterior pentru anul 1844.

Rezultatul imediat al neîmplinirii profeției lui Miller  privind întoarecerea lui Isus  fost că, peste 50 de mii de oameni, care crezuseră în cele două ”solii” ale lui Miller, ”n-au mai vrut să creadă în nimic, socotind că mișcarea adventă a fost condusă de spirite satanice.” (Ellen G.White, Marea Luptă, pg. 390, 412)  Cu toate acestea, un grup foarte mic de oameni a rămas fidel ”soliilor” lui Miller. Acest grup avea să se scindeze, în principal, în alte  două mișcări: 1. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea (cu Ellen G. White ca proroc infailibil) și, 2. Biserica Creștină Adventă.

Începutul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea nu a însemnat nimic altceva decât perpetuarea minciunilor lui Miller privind venirea Domnului Isus Hristos în anul 1843 și respectiv în anul 1844. Cu toată dezamăgirea celor înșelați (dintre care mulți își vânduseră și proprietățile) unii din ei, destul de puțini, au rămas fideli până la fanatism celor ”două solii îngerești”  ale  lui Miller; Hiram Edson s-a numărat printre aceștia, de numele său fiind legată (potrivit credinței adventiste) cea de-a treia solie îngerească!

Hiram Edson a fost acela care a resuscitat efectiv erezia milerită atunci când, toți credeau că această mișcare va deveni doar o urâtă amintire. Într-o zi, pe când Edson se plimba pe lângă un lan de porumb, el a avut brusc o străfulgerare: ”Dar dacă Domnul a venit la data fixată (22.10.1844) într-un alt fel decât l-am așteptat noi?”.  Și culmea, deși Miller nu a agreat deloc părerea lui Hiram Edson, dezavuând-o total, în schimb alții, dintre  cei odinioară fideli lui Miller, urmau să se regrupeze în jurul răstălmăcirii profeției  neîmplinite a acestuia, prin doctrina ”VENIRII INVIZIBILE”, o adevărată paradigmă shift a șarlataniei. În jurul acestei gogorițe a ”venirii invizibile” a lui Isus la anul 1844 avea să se închege cultul condus de profetesa mincinoasă Ellen G. White!

Hiram Edson poate fi creditat ca părintele doctrinei ”venirii invizibile” a lui Isus!

Așadar, prima ”venire invizibilă” a lui Isus ”s-a petrecut” în anul 1844! Cine ar fi putut crede că o asemenea bazaconie nu numai că va fi acceptată de atâtea biete suflete înșelate, ci în plus, minciuna aceasta va mai fi și reeditată cu periodicitate? Și totuși, acest lucru s-a întâmplat, iată cum!

.

CONEXIUNEA BARBOUR / RUSSEL

Societatea WatchTower este o mișcare care s-a născut din ticăloșia Marii Dezamăgiri din 1843-1844, urmată de dezamăgirea mai mică din 1873-1874.  Nelson H. Barbour a făcut parte din mișcarea condusă de William Miller în anii 1843-1844. Deși  la început a fost dezamăgit de neîmplinirea soliilor milerite, în cele din urmă, el a îmbrățișat ideea proprie că anii 1843 și 1844 au însemnat de fapt începutul unui timp zăbovitor 30 ani 1) care, urma să culmineze cu a doua venire a lui Hristos  în anul 1873.   Astfel, în anul 1871 Barbour a început publicarea unei reviste intitulate: ”EVIDENCES FOR THE COMING OF THE LORD IN 1873: OR THE MIDNIGHT CRY.” 

Însă și anul  1873 a trecut fără a se întâmpla nimic așa că, Nelson Barbour a așteptat ca venirea lui  Isus să producă  în anul 1874. Când nici în acest an nu s-a întâmplat nimic, Barbour s-a mai aplecat încă odată asupra profețiilor sale, cu privire la vremea venirii lui  Isus, pentru a vedea dacă a făcut vreo greșeală!

Dacă Barbour ar fi căutat răspunsul în Scriptură, ar fi înțeles că: ”… despre ziua aceea sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea.” (Marcu 13:32-33). Dar și el, a găsit cu cale să soluționeze această neîmplinire în maniera născocită de Hiram Edson! Nelson Barbour a sfârșit prin a spune că a doua ”venire a lui Isus” s-a petrecut în mod ”invizibil”, și că anul acestei ”veniri invizibile” a fost stabilit ca fiind 1874!

Carevasăzică, ”A doua venire invizibilă” a lui Isus s-a produs în anul 1874! Luminat de această nouă înțelegere, Nelson Barbour a redenumit publicația sa astfel:  „THE MIDNIGHT CRY and HERALD OF THE MORNING.” 2)

THE MIDNIGHT CRY and HERALD OF THE MORNING

O educație adventistă.

În anul 1870 (la vârsta de 18 ani), Charles Taze Russell a participat la o prezentare ținută de faimosul predicator adventist, Jonas Wendell. Wendell părea să insiste pe ceea ce Russell considera a fi probleme raționale, logice, referitoare la profeția și cronologia biblică. Wendell  atrăgea atenția asupra faptului că revenirea lui Hristos se va produce în anul 1874. 3)

Câțiva ani după aceasta, el a continuat să studieze Scriptura cu și sub influența a diferiți adventiști, pastori și ai membrii ai clerului, printre care și pastorii George W. Stetson  și George Storrs, de la Advent Christian Church! El avea să devină astfel liderul unui grup de studiu al Bibliei! 3)

Apoi, la începutul primăverii lui 1876, după ce fusese la Philadelphia pentru o călătorie de afaceri, Charles Taze Russell a intrat în posesia unui exemplar al revistei lui Nelson H. Barbour, ”THE MIDNIGHT CRY and HERALD OF THE MORNING.”  Interesul său fu imediat pentru aceasta mai ales că revista conținea în mare parte aceleași convingeri ca și ale lui.  Așa că Russel (24 ani) stabili o întâlnire pentru a se întâlni cu Barbour (52 de ani). 3)

Ceea ce i-a atras atenția lui Russell a fost conceptul din Herald Morning cu privire la ”venirea invizibilă” a lui Isus!  Russell,  deja influențat de această profeție după întâlnirea sa personală cu Barbour, a fost convins de prezența invizibilă a lui Hristos pe pământ.  Russell, devenit pentru o vreme asistenul lui Barbour, a susținut de asemenea și financiar publicația adventistului!Three Worlds, and the Harvest of This WorldÎn ciuda profețiilor eșuate, Barbour și Russell au publicat împreună cartea numărând 197 de pagini, „Three Worlds, and the Harvest of This World”, în anul 1877. 4) În această carte, Barbour și Russell împărtășeau credința comună potrivit căreia, Isus a venit ”invizibil” pe pământ și că, în anul 1878 se va încheia ”secerișul” început în anul morții lui Isus, adică 33 e.n. .  (Martorii lui Iehova din ziua de azi, numesc această perioadă de 1845 de ani de ”favoare” pentru creștini, ca fiind năvodul Veacului Evanghelic!) La pagina 143 a cărții lor, Barbour și Russell învățau că după încheierea acestui seceriș, în primăvara lui 1878, va urma judecata întregului pământ: ”Dar naţiunile s-au mâniat şi a venit mânia ta şi timpul fixat ca morţii să fie judecaţi, ca să le dai răsplată sclavilor tăi profeţi,  sfinţilor şi celor ce se tem de numele tău, mici şi mari,  şi să-i distrugi  pe cei ce distrug pământul.” (Revelația 11:18 – pasaj redat din versiunea contrafăcută a Bibliei, Traducerea Lumii Noi)

Să recapitulăm: 

Charles Taze Russell  reia învățătura adventistului Barbour, susținând doctrina ”întoarcerii invizibile” a lui Hristos. Apoi, Charles Taze Russell și mentorul său adventist  anunță că, sfârșitul acestei lumi rele se va produce la anul 1878 în timp ce ”sclavii fideli”  urmau să-și primească dreapta lor răsplată!

Când nici evenimentul prezis pentru anul 1878 nu a avut loc, Barbour a venit cu o ”nouă lumină”, constând  în învățăturile cu privire la ”ispășire” și ”răscumpărare”. Probabil că Barbour s-a inspirat în acest nou subterfugiu de la acea doctrină a ispășirii predicată de profetesa adventistă de ziua a șaptea, Ellen G. White, cea care fixase ca mare zi a ispășirii, de ”curățare sanctuarului ceresc”, data de 22 octombrie 1844. Așadar, despre ce vorbim aici? Veniri invizibile – una după alta – , ispășiri în locuri cerești – una după alta – șamd…

Ceea ce interesează pentru tema analizată este momentul rupturii dintre tânărul și mai potentul financiar Russell și  mai vârstnicul său mentor de până atunci, Barbour: chestiunea aceasta cu privire la ”ispășire” și ”răscumpărare” a pus capac înțelegerii și conlucrării lor fructuoase de până în acel moment!

Începând din anul 1878, ambii au scris despre opiniile lor contradictorii cu privire la răscumpărare și doctrina ispășirii. La data de 3 mai 1879, Russell a scris că „punctele de dezacord mi se par a fi atât de fundamentale și importante încât … eu cred că relația noastră trebuie să înceteze.”  Într-o scrisoare adresată lui Barbour (22 mai 1879), Russell  își anunța demisia în mod explicit: „Acum vă părăsesc pe ‘Herald” și pe tine.  Mă retrag în totalitate, fără nicio pretenție față de tine…  Te rog să anunți în următorul număr al ” Herald „, retragerea mea din funcția de editor asistent. „

În luna iulie  a anului 1879, Russell a început publicarea propriei reviste, Zion’s Watch Tower, ca principală revistă a mișcării Biblie Student. (La câțiva ani după moartea lui Russell, revista a devenit asociată cu Martorii lui Iehova și a fost redenumită Turnul de Veghe – The Watchtower). 6)

Pentru o vreme, Russell va păstra convingerile lui Barbour cu privire la anul 1874:  ”Hristos a venit ca un mire în anul 1874… la începutul secerișului evanghelic.” 7)  Apoi, în unul din volumele sale, Russel afirmă că: ”Prezența lui Hristos și secerișul au început în anul 1874.” 8) iar în altul punctează faptul că, ”Regatul de o mie de ani a început în anul 1874, o dată cu întoarcerea lui Hristos.” 9)

Doctrina întoarcerii invizibile a lui Isus în anul 1874 a fost continuată de Turnul de Veghe și după moartea lui Russell (1916), iată un exemplu: ”Cu siguranță că, în mintea unui copil cu adevărat consacrat al lui Dumnezeu nu există cea mai mică urmă de îndoială că, Domnul Isus este prezent și a fost prezent din  anul 1874.” 10)

Adventistul Barbour a avut o influență mult mai mare asupra doctrinei timpurii a Martorilor lui Iehova decât ar fi unii dispuși să recunoască: anul venirii invizibile a lui Isus, 1874, iar apoi asumarea învățăturii potrivit căreia, ”Să așteptăm cea de-a doua venire a lui Isus în trup, a fost o greșeală”

”Dacă frații  Miller și Barbour au fost instrumentele lui, atunci Strigătul de la Miezul Nopții, bazat pe declarații profetice și alte evidențe, a fost corect… noi credem că Strigătul de la Miezul Nopții a fost de la Dumnezeu.” 11)

Așadar, o puternică influență adventistă asupra începuturilor organizației Turnul de Veghe! Iar parte din această nebunie doctrinară – vezi (sic!) venirea invizibilă – s-a perpetuat până în prezent!

În cele din  urmă, Russell, bazându-se și pe piramidologie,  avea să anunțe sfârșitul acestei lumi pentru anul 1914! 12) Iată cât de sigur plasau ei acest sfârșit, ”marcat cu siguranță în Scriptură”: … Bătălia zilei celei mari a Dumnezeului  Celui  Atotputernic… Data încheierii acestei ”lupte” este marcată cu siguranță în Scriptură, ca fiind octombrie 1914. Este deja în curs de desfășurare, începutul luptei  fiind datat în octombrie 1874.” 13)

De altfel, încă de dinainte de despărțirea lui Russell de Barbour aceștia doi anunțau (1877) cu emfază că sfârșitul vremurilor neamurilor se va încheia în anul 1914. 14)

Este imposibil ca un om normal să accepte toate aceste scorneli și scorneli pentru alte scorneli…

.

REINVENTAREA SOCIETĂȚII WATCHTOWER – 1943

În intervalul cuprins între 1930 – 1940, Martorii lui Iehova s-au confruntat cu o criză: trecuseră 56 de ani de la ”venirea invizibilă” a lui Isus în anul 1874! Oamenii își pierduseră credința în învățătura întoarcerii lui Hristos. Așa că, Turnul de Veghe a schimbat învățătura sa, alegând anul 1914 ca an al ”venirii invizibile” a lui Hristos; după ce înainte, acest an fusese profețit de Barbour, Russell & co ca anul Armaghedonului.

În anul 1943, anul de existență cu numărul 63 al Societății Watchtower, ei au schimbat în mod oficial doctrina despre anul 1914, ca fiind anul venirii lui Hristos!! Iar aceasta a devenit noua lor doctrină oficială! ”Hristos s-a întors și a început să domnească în mijlocul dușmanilor săi, în anul 1914.” 15)

Dar prima publicație păstrată în care se afirmă că Isus a venit invizibil în anul 1914, datează din anul 1930. Este vorba despre revista The Golden Age (1930, pg. 503) în care judecătorul Rutherford a făcut cunoscut ”acest fapt” (sic!)

Așadar, a treia ”venire invizibilă” a lui Hritos, ca mire, s-a produs la anul 1914; deși, anterior, acest an fusese declarat de Russell ca anul care avea să marcheze Armaghedonul, distrugerea neamurilor și a Babilonului cel Mare!

Fără să pretind că am surprins toate datele ”venirii invizibile” ale lui Isus, predicate vreme de aproape 140 de ani de către Turnul de Veghe, vă invit să faceți un bilanț al modificărilor ciclice ale acestor date, și nu numai cu referire la ”venirea invizibilă” ci și cu privire la Armaghedon!

.

REINVENTAREA SOCIETĂȚII WATCHTOWER – 2013

În anul 2013, Martorii lui Iehova s-au confrundat încă odată cu o criză: din 1914 și până în acest an, trecuseră 99 de ani! Aniversarea celui de-al 100-lea an al presupusei veniri invizibile a lui Isus bătea la ușă! Iar oamenii începuseră să-și piardă credința în anul 1914 ca marcând întoarcerea pe pământ a lui Hristos!

Așa că, Turnul de Veghe a abandonat anul 1914 ca reper al venirii lui Isus prin declarația:
”În versetele care conduc la Matei 24:46, cuvântul ”venire” se referă cu consecvență la timpul în care Isus va începe să pronunțe și să aplice judecata din timpul necazului cel Mare… De asemenea, ”venirea” lui Isus menționată în Matei 25:31 se referă la același timp viitor al judecății. 16)

Cu toate acestea, Turnul de Veghe păstrează încă referința anului 1914: ”… vremea secerișului a început în anul 1914. În acel an au început o serie de evoluții importante. Isus a fost întronat ca rege iar ultimele zile au început…” 17)

În Concluzie, Turnul de Veghe nu a renunțat la doctrina venirii invizibile a lui Isus din anulo 1914, doar că a plasat Armaghedonul la o dată nespecificată după ce ultima dată învățase că acesta s-a petrecut în anul 1914… Așa să fie oare? Să nu uităm însă de anul 1975!

Iată ce spunea Charles Sunutko, un supraveghetor de district, în anul 1967: ”Noi, Martorii lui Iehova, suntem alergători și, deși unii dintre noi am obosit un pic, se pare că Iehova ne-a furnizat hrană la timpul potrivit, căci a ridicat în fața noastră un nou țel, un nou an. E ceva la care să aspirăm și se pare ne-a dat tuturor un mare spor de energie și de putere în acest ultim moment de accelerare spre linia de sosire. Iar acesta este anul 1975.” Așadar, anul 1975 este noul țel dat de Iehova poporului său! Linia de sosire!

La 28 iulie 1968, o jurnalistă din partea BBC l-a intervievat pe Phillip Reece, purtătorul de cuvânt al Betelului, filiala londoneză a Watchtower, provocându-l că ”amenințarea anului distrugerii, 1975,” pare o ”ipoteză relativ nebunească și iresponsabilă”.  Acesta a răspuns că, ”… noi nu-l luăm ca pe o amenințare… acest sistem de lucruri va pieri… Dar… ăă.. vrem ca oamenii să aprecieze că acesta este preludiul înaintea Regatului lui Iehova… Vezi tu, mături cele vechi înainte ca să le aduci pe cele noi… ” Jurnalista nu se lasă și-l întreabă din nou: ”Păi dacă sfârșitul chiar vine în anul 1975, vom muri cu toții?” iar Reece răspunde șovăitor: ”Da, ăă, când vine Armaghedonul va reprezenta măturarea acestui sistem. Și, desigur, sistemul de lucruri constă din indivizi. De aceea noi le spunem oamenilor că trebuie să iasă acum din acest sistem de lucruri, să iasă din Babilonul cel Mare și să ia poziție în favorarea Regatului lui Iehova, pentru că doar acesta va supraviețui…” Jurnalista întreabă din nou: ”Ce li se va întâmpla celorlalți oameni?” iar el răspunde, de data asta fără să șovăie, ”Ceilalți oameni vor pieri!”. Jurnalista continuă, ”Cum?” iar răspunsul devine din nou șovăitor: ”Prin intermediul forțelor lui… ăă.. Iehova… Exact cum, nu știu. Nu știu mijloacele concrete. Va trebui să fie selectiv, pentru că Biblia spune că cei asemănători oilor vor fi păstrați., iar cei asemănători caprelor, care se opun Regatului lui Iehova și instruirii lui Iehova vor pieri…” 18)
.
.
Epilog

Există oameni, foști martori ai lui Iehova care, zice-se, luptă împotriva minciunilor Turnului de Veghe! Însă, de multe ori, ei o fac în bătaie de joc, la bășcălie! O asemenea atitudine, condamnabilă, nu va face decât să hrănească sentimentele celor robiți de minciunile Societății Watchtower și care vor vedea într-un astfel de comportament nesănătos expresia cea mai fidelă a ”încercărilor Satanei de a-i deturna de la calea cea dreaptă! În fapt, acești batjocoritori, foști martori, nu fac decât să le furnizeze o încredințare în plus tuturor acelora care se agață cu disperare de dovezi care să confirme că nu sunt în eroare! De altfel, sunt convins că organizația Turnul de Veghe preferă o astfel de confruntare, bășcălia, fiindcă în felul acesta nu va trebui să facă un efort prea mare pentru a-și apăra ereziile nimicitoare. Așadar, acesta este cel mai facil mod de a proba ”neprihănirea” sa: prin contrast cu tactica murdară a așa-zisilor săi oponenți! Iar membrii săi, cei numiți ”alte oi.” vor lua aminte!

Mai mult, unii dintre acești foști membrii, invocând minciuna Watchtower ajung să desființeze adevărul Evangheliei lui Hristos și să promoveze ateismul!  Astfel de oponenți ai Turnului de Veghe, alături de organizația pe care o ”demască”, sunt parte din aceeași lucrare a pierzaniei, dirijată de dumnezeul acestui veac!

.
Referințe:
http://richkelsey.org/what_to_say_to_Jehovah%27s_Witnesses.html
http://www.letusreason.org/JW2.htm
http://www.jwfacts.com/watchtower/failed-1914-predictions.php
.

.
Note
1) EVIDENCES FOR THE COMING OF THE LORD IN 1873: OR THE MIDNIGHT CRY. „Behold the bridegroom cometh; go ye out to meet him.”, PUBLISHED BY NELSON H. BARBOUR SECOND EDITION. ROCHESTER, N.Y., 1871, pg. 25
http://richkelsey.org/the_midnight_cry_1871.html
http://www.heraldmag.org/olb/contents/history/barbour%20midnight%20cry.htm
2)Nelson Barbour, STUDIES, Vol. 7, p. 54;  http://richkelsey.org/the_midnight_cry_and_herald_of_t.html
3) http://www.pastor-russell.com/misc/bio.html
4) http://www.quotedstatements.com/3worlds.pdf
5) The Great Controversy, p. 400., E.G. White
6) Proclaiming the Lord’s Return (1870-1914)”, Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, page 48
7) Watchtower, Oct 1879, p. 4
8) STUDIES, Vol. 2, p. 239
9) STUDIES, Vol. 7, p. 386
10) WatchTower, pg.5, Ianuarie 1, 1924
11) Zions W.T p.3 Feb.1881
12) Zion’s Watch Tower 1894 Jul 15 p.226
13)  Zion’s Watch Tower 1892 Jan 15 p.23
14) Three Worlds, and the Harvest of This World, Barbour and Russell, pg. 115; 143
15) You Can Live Forever in Paradise on Earth, Watch Tower Bible and Tract Society 1982
16) Watchtower, July, 2013, “Tell Us, When Will These Things Be?”
17)  Watchtower, July, 2013, Feeding Many Through the Hands of a Few
18)  Un interviu BBC. Armaghedonul, 1975.

Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.