About

”Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării,  a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:4)            

           De ce am creat acest blog? Răspunsul nu este decât unul singur, din dragoste pentru adevăr! Însă dragostea aceasta pentru adevăr nu este o chestiune abstractă sau nu trebuie să fie înțeleasă așa! Sentimentul acesta are și o determinare și anume dorința ca cei robiți de minciunile societății religioase, anticreștine, Turnul de Veghe, să fie eliberați din lanțurile grele ale acesteia.

Din păcate, mulți dintre liderii spirituali ai acestei congregații – elderii – aleg viclenia în locul sincerității, iar când primesc argumente, ei răspund cu o retorică aberantă și năucitoare, de exemplu: ”Eu nu citesc literatura de acum 100 de ani a organizației” sau ”Care crezi că e numele lui Dumnezeu?” sau ”Biblia arată că organizația noastră este martorul fidel al lui Iehova” etc, și asta numai pentru a se fofila în spatele cuvintelor, pentru a crea confuzie printre adepții lor și pentru a-i reține captivi pe acești bieți oameni în regatul invizibil al lui antihrist, pe care liderii organizației îl slujesc căutând permanent a-i mări hotarele! Cât despre Corpul de Guvernare, băieții aceștia nu se încurcă  cu vorbele, și o trântesc de-a dreptul: ”Cei care vor să vă facă să părăsiți organizația sunt bolnavi mintal și apostați!” (vezi Congresul din 2013)

Este foarte adevărat că nu din duh de ceartă am realizat acest blog ci din datorie față de Hristos! Nu am jignit niciodată un membru al acestei organizații în schimb nu m-am ferit să-i numesc ca ”fii ai minciunii” pe batjocoritorii care țin bine în frâie rătăcirea turmei pe care o smintesc fără milă. Învățătura Turnului de Veghe am numit-o, fără menajamente, drăcească, ori de câte ori am avut ocazia să o fac, fiindcă acesta este adevărul! O învățătură bazată pe pocirea cu nerușinare a Evangheliei Împărăției! Ce aș fi putut spune altceva cu privire la o astfel de îndrăzneață batjocorire a Domnului Isus Hristos?

Un altul, pe numele său Viorel Petrescu, probabil că un responsabil în sânul congregației, m-a numit dobitoc și mi-a indicat că am nevoie de pocăință! Niciodată nu voi nega că am nevoie de pocăință, ba chiar am început să o practic de ceva timp… Însă domnul Petrescu, prin exprimarea sa, nu a făcut decât să dovedească un fapt cert: spiritul care-l animă pe dânsul și pe mulți ca el, spiritul Watchtower de fapt, este un spirit al urii și al minciunii, al respingerii jertfei pe cruce a Domnului nostru Hristos!

Nu poți fi creștin dacă nu-l mărturisești pe Hristos! Nu poți fi creștin dacă înveți că Isus este de fapt un arhanghel! Dar cine dorește să înțeleagă minciuna Watchtower, la adevărata ei dimensiune, trebuie numai să citească articolele acestui blog! Nimic din ceea ce am scris aici nu este rodul unei închipuiri sau vreunei invenții! Există suficiente referințe din chiar scrierile lor care îi dovedesc că sunt rătăciți! Apoi concluziile mele și conexiunile pe care le-am făcut, pe baza unor fapte concrete, doar acestea îmi aparțin!

Închei aici și-L rog pe Dumnezeu Tatăl în numele Fiului Său, Domnul Isus Hristos, să aibă milă de sufletele membrilor acestei secte anticreștine! Pentru mine nu a fost un Hobby! Dimpotrivă, a fost epuizant și neplăcut să parcurg un material atât de voluminos și abundând de atâta minciună și crasă ignoranță! Recunosc faptul că, pe alocuri, m-am mai înfuriat, surd… Dar de fiecare dată m-am gândit că, puterea este a lui Dumnezeu! Și cine aș fi eu, ca să sufăr dacă nu mi se dă dreptate? Și de ce mă rog să mi se dea mie dreptate? Eu am murit pe cruce pentru iertarea păcatelor omenirii? Nu! Aș minți dacă aș spune că sufăr ca Hristos pentru cei duși în rătăcire, nici pe departe, căci inima mea este atât de puțină iar eu sunt atât de slab, doar un om! A trebuit însă ca cineva să facă o lucrare cuprinzătoare ca aceasta, și acela am fost eu, prin marea milă a Domnului Isus Hristos! Aici în România, mai sunt și alți bărbați care descriu și contracarează minciuna martorilor lui Iehova… Însă, fără ca să mă laud, cred că era nevoie de o manieră de a surprinde acest fenomen  în felul făcut de mine! Oamenii cu har, ucenicii lui Hristos, adevărații creștini, care pot fi numărați pe degete la ora acesta, au nevoie și ei de ajutor… Așa că, becisnicul de mine, m-am gândit că măcar atât să fac și eu pentru Hristos: o muncă de ”scrib”, de adunător de învățături mizerabile pentru a le expune în toată grozăvia lor, ca să servească drept pildă acelora care ar crede fie și-o clipă că, Turnul de Veghe ar fi sau a fost vreodată un martor adevărat al Lui Dumnezeu!

În numele Domnului Hristos Isus, Amin!