Ce învață Martorii lui Iehova despre Isus Hristos?

preluare integrală și traducere după,

What Are Jehovah’s Witnesses Taught About Jesus Christ? By: Dr. John Ankerberg and  Dr. John Weldon

                ”Isus” cel predicat de Watchtower a existat în trei stadii diferite, și în acest sens, ca trei persoane diferite: 1) arhanghelul Mihail (”Cuvântul”); 2) omul Isus din Nazaret; 3) un Mihail superior, re-creat.

Bineînțeles că, în credința lor există o corespondență între cele trei faze. De exemplu, prima persoană, arhanghelul Mihail, a devenit Isus; această ”a doua” persoană, Isus, a devenit noul arhanghel Mihail șamd, astfel încât atunci când Isus a început existența sa, Mihail nu mai exista, iar atunci când Isus din Nazaret a ”înviat” (a fost ”re-creat”) și a devenit noul Mihail, Isus omul nu mai exista deja. Pentru a face și mai multă confuzie, din scrierile Turnului de Veghe se desprinde ideea că Isus nu era aceeași persoană cu acel Isus pre-uman sau post-uman. Martorii lui Iehova manifestă ambiguitate în acest punct, părând deopotrivă că afirmă și neagă conexiunile dintre cele trei entități. În lumina acestei doctrine ”raționale” a Turnului de Veghe, ca să nu mai vorbim despre consternarea lor cu privire la Sfânta Treime, noi putem trage concluzia că, încercarea de a înțelege complet cristologia Turnului de Veghe ar conduce la și mai multă confuzie, dovedindu-se cu neputință.

Isus, arhanghelul Mihail (”Cuvântul”)

Conform Turnului de Veghe, dovezile scripturale indică faptul că numele de Mihail a fost aplicat Fiului lui Dumnezeu înainte ca acesta să părăsească cerul și să devină Isus Hristos, și apoi, și după reîntoarecerea sa în cer. Mihail este singurul despre care se spune că este ”arhanghelul”, cu sensul de ”căpetenia îngerilor” sau ”îngerul principal.” [1]

Mihail a fost primul ”fiu-spirit” al lui Dumnezeu. El a fost creat direct de Dumnezeu (devenind astfel Fiul Său) iar unicitatea sa se regăsește în acest fapt, spun ei. În cele din urmă, Dumnezeu a creat și alte spirite-fii (îngerii) prin Mihail. În cer, Mihail a fost căpetenia îngerilor, sau arhanghelul.

Cu toate acestea, în virtutea faptului că ființa sa a fost creată direct de Tatăl Său, Fiul întâi născut a fost unic, diferit de toți ceilalții fii ai lui Dumnezeu, toți aceștia fiind creați sau născuți de Iehova prin Fiul său întâi născut. [2]

Isus, omul  unic

Societatea Turnul de veghe neagă doctrina creștină a întrupării. [3] Ei spun că atunci când Isus a fost conceput, ”Mihail” nu mai exista deja: forța de viață a persoanei care fusese Mihail a fost transferată ovulului unei femei:

”Din momentul în care concepția a avut loc, se pare că Dumnezeu Iehova a făcut ca un ovul sau o celulă ou din pântecele Mariei să devină fertilă, realizând acest lucru prin aceea că viața fiului său întâi născut a fost transferată din domeniul spiritual în acela pământesc (Galateni 4:4). Numai în felul acesta, s-ar părea că, copilul care s-a născut și-a putut păstra identitatea ca aceeași persoană care a locuit în Cer, Cuvântul… Din ceea ce reiese din Biblie, se desprinde faptul că, sursa de viață masculină perfectă (care a cauzat concepția) a anulat orice imperfecțiune existentă în ovulul Mariei… Din moment ce spiritul sfânt al lui Dumnezeu a făcut posibilă această naștere, Isus și-a datorat viața sa umană Tatălui său din ceruri, și nu vreunui bărbat.” [4]

Observați că, Turnul de Veghe susține că Isus și-a ”păstrat identitatea ca aceeași persoană care a locuit în Cer ”. Atsfel, când Isus s-a născut, Mihail a încetat să mai existe pentru că, ”El a lăsat la o parte existența spiritului său.” [5] ”Dumnezeu Atotputernicul a luat existența divină a fiului său și a transferat viața acestuia în pântecele Mariei.” [6] Cu toate acestea, nu toți comentatori sunt de acord că teologia Turnului de Veghe permite o continuitate a identității între pre-întrupatului Mihail, a întrupatului Isus și a noului post-întrupat Mihail. În parte, acest lucru se datorează conflictelor din teologia Turnului de Veghe și, în parte, propriei transformări a lui ”Mihail”: dintr-un înger special dar muritor într-o ființă omenească literală și de aici într-o nouă și îmbunătățită ființă spirituală, un înger re-creat  mult mai puternic și nemuritor.

Dr. James Bjornstadt observă că:

”Această doctrină dezvăluie o viziune incoerentă asupra lui Hristos chiar dacă Martorii lui Iehova par să traseze o continuitate între diferitele stadii de existență. Conform Martorilor lui Iehova, acela care și-a dat viața la Calvar pentru păcatele noastre nu este același cu cel care a existat în ceruri, și care a fost agentul Tatălui în actul creației. Mai mult, el nu este același cu cel care a înviat din morți și care, acum, guvernează în ceruri peste regatul lui. [7]

Anthony Hoekema întreabă:

”Există o continuitate reală între Fiul lui Dumnezeu și starea sa pre-umană și umană? Copilul care s-a născut din Maria a fost într-adevăr aceeași persoană care exista în cer, arhanghelul Mihail?” La asemenea întrebări este dificil  de dat un răspuns lipsit de ambiguitate. În primul rând pentru că, Martorii lui Iehova  vorbesc în mod frecvent despre ”existența pre-umană a lui Hristos”, ei spunând că arhanghelul Mihail era de fapt Isus Hristos în forma sa spirituală, pre-umană, și afirmă că această (forma spirituală) era singurul fiu născut care a devenit om. Apoi, în alte pasaje ale scrierilor se înțelege că nu există nicio continuitate reală între Mihail și omul Isus Hristos. [8]

Cu toate acestea însă, atunci când Mihail a devenit Isus pe pământ, de-abia atunci și-a dobândit el imortalitatea sa, afirmă Turnul de Veghe.

După cum spun ei , ”Isus Hristos a fost primul care a dobândit nemurirea ca o răsplată a căii sale credincioase urmate pe pământ…” [9]

”După ce și-a încheiat lucrarea sa fără a avea vreo greșeală, Isus a fost recunoscut de Dumnezeu ca îndreptățit. El a fost singurul om care, prin testare, a rămas ferm și neclintit, sau drept înaintea lui Dumnezeu, prin meritul său propriu… După umblarea pe calea sa credincioasă până la moarte, Isus Hristos ”a fost înviat în spirit”, primind imortalitatea și neputrezirea. [10]

Turnul de Veghe învață de asemenea că Isus a devenit ”Hristos” la botezul său.

” În ceea ce-l privește pe Isus, în conformitate cu vestirea îngerului privind nașterea sa în Betleem, el urma să devină ”Mântuitorul, care este Hristos Domnul.” Când a devenit el Hristos sau ”cel ales”? După ce profetul Ioan, fiul preotului Zaharia, l-a botezat pe Isus în Râul Iordan… Deci nu la naștere, ci de-abia după 30 de ani a devenit el Hristos sau ”cel Ales”.” [11]

Această doctrină însă contrazice pasajul din Luca 2:11, care declară că Isus s-a născut Hristos. (”astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.”) Cu toate acestea, Turnul de Veghe crede că de fapt, acest verset arată că, Isus se ”năștea din nou”, devenind astfel primul născut dintre toți fii născuți ai lui Dumnezeu.

Isus, noul și îmbunătățitul Mihail

Potrivit Martorilor lui Iehova, atunci când Isus din Nazaret a murit, el a încetat să mai existe. C.T. Russell a declarat: ”Omul Isus este mort, mort pentru totdeauna.” [12] După cum susțin ei, trupul lui Isus a fost dizolvat în gaze sau conservat pentru un viitor memorial. Ei învață că trupul lui Isus nu a fost ridicat din morți. [13] O nouă creație – ”mai bună” a lui Mihail – a fost aceea care le-a apărut ucenicilor, prin materializarea temporară a unui trup omenesc pentru a putea fi văzut de ei, în același mod în care au procedat și îngerii din Geneza capitolul 19.

În lumina acestor dezvăluiri putem deduce câteva concluzii cu privire la acest ”Isus” propovăduit de Turnul de Veghe.

1. Isus nu s-a întrupat niciodată. După cum Nelson și Smith conchid:

Ediția din anul 1921 a cărții, The Harp of God,  declară: ”Întruparea este scriptural eronată. Într-adevăr, dacă el (Hristos) a fost o ființă întrupată, el nu ar fi putut niciodată să răscumpere omenirea.” (pg. 101) Martorii lui iehova învață o kenoza (kenosis) totală, adică, Hristos a fost o ființă spirituală, dar la venirea sa în această lume el a încetat să mai fie astfel și a devenit nimic mai mult decât un om perfect.” [14]

2. Isus din Nazaret este mort.

Astăzi, numai noul Mihail există. Dr. Bjornstad rezumă astfel învățătura Turnului de veghe: ”Când Isus a murit, el a fost anihilat. Ca ființă omenească, el a fost pur și simplu șters din existență. El a încetat pur și simplu să mai existe.” [15]

3. Isus nu a fost înviat în trup.

Dacă Isus a încetat să mai existe, atunci El nu mai avea cum să fie înviat. Potrivit Turnului de Veghe, ceea ce a rezultat după moartea lui Isus a fost doar o re-creare spirituală îmbunătățită a vechiului Mihail. [16] Astfel, noul Isus (adică Mihail) nu mai poartă semnele răstignirii sale și deci nu mai are cum să fie aceeași persoană cu Isus de pe pământ. [17] (Dar, din nou, Martorii lui Iehova vorbesc despre el ca fiind aceeași persoană: ”Referitor la apropiata ”venire”, Isus însuși și-a făurit propriul său plan ca a doua venire a sa, să nu mai fie în trup, vizibilă pentru oameni. El a fost înviat doar ca spirit.”) [18]

Acesta este punctul în care Bjornstad observă faptul că, teologia Turnului de Veghe necesită de fapt permanenta extincție a lui Isus:

”Dacă trupul lui Isus nu a fost înviat, atunci probabil că natura sa imaterială – sufletul și/sau spiritul său – a fost înviată. Potrivit Martorilor lui Iehova însă, sufletul și trupul sunt același lucru. Deci, dacă trupul lui Isus nu a înviat, atunci nici sufletul lui Isus nu a înviat din morți. Mai mult, Martorii lui Iehova cred că duhul nu este nimic mai mult decât suflare. Murind, Isus și-a dat duhul său sau ultima sa suflare și astfel, duhul său nu putea fi înviat din morți. Deci, dacă nici trupul lui Isus, nici sufletul lui și nici duhul lui n-au fost ridicate din morți, atunci ce a înviat potrivit Martorilor lui Iehova? De fapt nu a înviat nimic. Isus, pur și simplu, nu a înviat din morți.” [19]

Acesta este motivul real pentru care Iehova a trebuit să-l re-creeze pe Mihail ca pe un nou spirit nemuritor, fiindcă n-a mai rămas nimic din Isus din Nazaret:

” Deși Martorii lui Iehova afirmă credința lor în învierea lui Isus Hristos, ei nu cred cu adevărat în învierea lui. Martorii lui Iehova cred în re-creație. Ei cred că Iehova își amintește modelul celui mort după care îl crează din nou, sau îl re-crează după cum își aduce aminte. În cazul lui Isus însă, Iehova și-a re-amintit de existența pre-umană a lui Isus ca înger, și astfel el l-a re-creat pe arhanghelul Mihail, numai că de data asta l-a făcut și nemuritor.” [20]

În procesul re-creației, Iehova nu a ținut cont deloc de stadiul material uman al existenței lui ”Isus”, ci de  existența lui anterioară, aceea de ”înger.”

4. A doua venire a lui ”Isus” s-a produs deja în mod invizibil.

Martorii lui iehova au învățat inițial că Hristos a revenit în anul 1874; cu toate acestea, data a fost mutată ulterior pentru anul 1914. Din moment ce El a fost ”înviat” (re-creat) ca o creatură spirituală, întoarcerea Lui nu era posibilă într-un trup fizic, ci ea a trebuit să aibă loc într-un trup spiritual. Și astfel, venirea Lui a fost ”invizibilă.”

După întoarcerea lui Isus în anul 1914, El este acum mult mai important decât a fost înainte de anul 1914. De ce? Deoarece vreme de 1900 de ani, practic vorbind, El nu a fost un Rege. El și-a obținut Regatul Său în anul 1914 și ca rezultat, el a avansat într-o poziție înaltă. Pri urmare, lui i-a fost dăruită o nouă  ”… capacitate regală, pe care el nu a deținut-o niciodată când a fost pe acest pământ, în primul secol al erei noastre… El a devenit din acest moment (1914) un personaj cu un rang, autoritate și putere mai mari decât avea cel dinainte… Iar asta l-a făcut mult mai important acum. Pentru el, aceasta este o onoare cu mult mai mare, de a deține acest rang.” [21]

În concluzie, doctrina societății Turnul de Veghe despre Isus Hristos neagă, logic, dumnezeirea, imutabilitatea, suveranitatea, eternitatea, nașterea ca Mesia, învierea trupească, împărăția înainte de anul 1914, întoarcerea fizică și chiar existența Lui! Totuși, în mărturisirea lor făcută din ușă în ușă, Martorii lui Iehova le-au spus sutelor de milioane de oameni, ”Noi credem în Isus Hristos!”

.

Note

1. ↑ Aid to Bible Understanding, p. 1152. {Note: All Jehovah’s Witnesses texts are published by the Watchtower Bible and Tract Society, Brooklyn NY.]
2.  ↑ Ibid., p. 918.
3.  ↑ Ibid., p. 920.
4.  ↑ Ibid.
5.  ↑ The Truth Shall Make You Free (1943), p. 246, cited in James Bjornstad, Counterfeits at Your Door (Glendale, CA: Regal, 1979), p. 67.
6.  ↑ Things in Which It Is Impossible for God to Lie, p. 231.
7.  ↑ Bjornstad, Counterfeits at Your Door, p. 68.
8.  ↑ Anthony Hoekema, The Four Major Cults (Eerdmans, 1970), p. 272.
9.  ↑ Let God Be True (1946, rev. 1952), p. 74, cited in Hoekema, Four Major Cults, p. 295.
10.↑ Aid to Bible Understanding, p. 437.
11. ↑ Things in Which It Is Impossible for God to Lie, p. 211.
12.↑ Charles T. Russell, Studies in the Scriptures, Vol. 5 (East Rutherford, NJ: Dawn Bible Students’ Association, 1906), p. 454.
13.↑ The Truth Shall Make You Free (1943), p. 264, cited in Bjornstad, Counterfeits, p. 93.
14.↑ W. M. Nelson, R. K. Smith, “Jehovah’s Witnesses,” in Hesselgrave, ed., Dynamic Religious Movements, pp. 178- 179.
15.↑ Bjornstad, Counterfeits, p. 67.
16.↑ Ibid., p. 68; see Let Your Name Be Sanctified (1961), p. 272.
17.↑ Man’s Salvation Out of World Distress, pp. 42-43.
18.↑ The Watchtower, January 15, 1980, p. 31, emphasis added.
19.↑ Bjornstad, Counterfeits, pp. 92-94; see Make Sure of All Things, p. 255.
20.↑ Ibid.
21.↑ God’s Kingdom of a Thousand Years, p. 354; cf. Man’s Salvation Out of World Distress, p. 42.

.

Sursa:

What Are Jehovah’s Witnesses Taught About Jesus Christ? By: Dr. John Ankerberg / Dr. John Weldon; ©2004; http://www.jashow.org/wiki/index.php/What_Are_Jehovah%E2%80%99s_Witnesses_Taught_About_Jesus_Christ%3F

Acest articol a fost publicat în Dr. John Ankerberg & Dr. John Weldon, http://www.jashow.org. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.