Nu vă mai lăsați prostiți de Turnul de Veghe

1. Ați mai rămâne într-o organizație care v-a mințit și vă minte în continuare?

„Stiind aceste lucruri, ce veți face? Este evident că adevăratul Dumnezeu, cel care El însuși este „Dumnezeul adevărului” și care urăște minciuna, nu va arăta nicio favoare acelora care se agață de organizațiile care învață minciuni … Dar chiar așa, de ce ați vrea să fiți asociați cu o religie care nu a fost sinceră cu voi?” (Is This Life All There Is? Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1974, p. 46; The Watchtower, November 15, 1963, p. 688.)

2. A mințit Turnul de Veghe în legătură cu Armaghedonul?

Armaghedonul, 1914?

bsm1914”Va urma o perioadă de 33 de ani de necazuri – care împreună cu ultimii 7 ani vor fi cei 40 de ani de necaz sau „Ziua mâniei”, și care vor marca sfârșitul vremurilor neamurilor în anul 1914, atunci când împărăția lui Dumnezeu [care în curând va fi gata să preia puterea] va rupe în bucăți și va nimici toate regatele lumii.” (August, 1880 Watch Tower, pg. 124)

„În acest capitol vom proba că Biblia dovedește că sfârșitul total al vremurilor neamurilor, adică, sfârșitul deplin al stăpânirii lor, va fi atins în anul 1914 d.Hr., și că această dată va constitui limita guvernării oamenilor imperfecți. (The Time Is At Hand, 1888, p. 76, 77)

Armaghedonul, 1915?

„Să nu fiți surprinși atunci când în capitolele următoare vom prezenta dovezile că înființarea Regatului lui Dumnezeu a început deja, căci este subliniat în profeție că  exercitarea puterii sale a început în anul 1878 d.Hr., și că ” războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic (Apocalipsa 16:14), care se va încheia în anul 1914 AD cu răsturnarea completă a stăpânirii puterilor omenești, deja a început. Adunarea armatelor arată în mod clar împlinirea cuvântului lui Dumnezeu.” (Studies in the Scriptures, Vol. 2, The Time Is At Hand, 1889 Ed., p. 101; Ediția din 1915 a acestui text a modificat „A.D. 1914” cu ‘A.D. 1915’)

Armaghedonul: Primul război mondial?

Anticipăm că, „cutremurul” se va produce la începutul anului 1918, și că „focul” va veni în toamna lui 1920. (The Finished Mystery, 1917, p. 178, Comments on Revelation 11:13. Ediția din 1926 a modificat ultima parte a frazei prin cuvintele: „și că ‘focul’ va urma în timpul care va veni.„)

”În ultimii patruzeci de ani recolta veacurilor este în curs de desfășurare. Faptul că recolta a început în anul 1878, este amplu și convingător dovedit. Sfârșitul recoltei se va împlini în primăvara anului 1918. În timpul perioadei de recoltare, voia lui Dumnezeu cu privire la poporul Său își găsește expresia în cuvintele Învățătorului: ” la vremea secerişului le voi spune secerătorilor: Strângeţi mai întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca să fie arsă, apoi duceţi-vă să strângeţi grâul în hambarul meu” (Matei 13:30) În vremea aceea, potrivit cuvântului lui, ”El îşi va trimite îngerii cu sunet puternic de trompetă şi ei îi vor aduna pe aleşii săi din cele patru vânturi, de la o margine la alta a cerurilor.” (WTR, 1 May 1918, 6243)

Armaghedonul, 1925?

”Acest lucru confirmă învățătura Bibliei și afirmația Studenților Bibliei că, diavolul este „dumnezeul acestei lumi” și că actuala criză din lume este cauzată de demult uitatul Împărat al Slavei, Domnul Isus, care el însuși va prelua cu marea lui putere și va începe domnia sa, înlăturându-l mai întâi pe Satana și răsturnând bisericile care au susținut organizația lui Satan, pentru a face loc erei de pace și fericire din timpul de veselie de la orizontul lui 1925, când voia lui Dumnezeu se va face pe pământ așa cum se face în cer.” (Wathctower, Mar 15 1923, pg. 86)

”Prin urmare, noi trebuie să ne așteptăm ca la scurt timp după 1925, să asistăm la învierea lui Abel, Enoh, Noe, Avraam, Isaac, Iacov, Melchisedec, Iov, Moise, Samuel, David, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, Ioan Botezătorul și alții menționați în capitolul al unsprezecelea al epistolei lui Pavel către Evrei. Aceștia vor forma un nucleu al noului regat pe pământ.” (William E. Van Amburgh, The Way to Paradise, Brooklyn: International Bible Students Association, 1924, p. 224.)

Armaghedonul: Al doilea război mondial?

„Primind darul, copiii marșăluiesc împreună cu acesta, și asta nu ca o joacă sau pentru plăcerea cuiva, ci ca un instrument oferit de Domnul în lucrarea cea mai eficientă pentru lunile rămase înainte de Armaghedon. Ce cadou! Și pentru atât de mulți oameni. Modul de epuizare rapidă a noii cărți ”Children” a fost o surpriză categorică pentru toți, dar mâna atotputernică a Celui Atotînțelept, Iehova, a fost cea care a lucrat, iar strategia într-adevăr binecuvântată.” (Watchtower Sep 15 1941, p. 283)

Armaghedonul, 1975?

armaggedon1975jw”El a prezis că în anul 1975 această lume va fi prea periculosă! Interesant, această dată este, de asemenea, cea indicată de cercetarea cea mai fiabilă a Bibliei ca marcând sfârșitul a 6000 de ani de rebeliune a oamenilor și a demonilor împotriva lui Dumnezeu. Putem fi siguri că, în curând, acum, Atotputernicul Dumnezeu, Iehova, pentru certitudine, va duce acest sistem nelegiuit de lucruri până la capăt. El va scăpa lumea de fărădelege, zdrobind guvernarea neputincioasă a oamenilor și a demonilor. Dumnezeu garantează. Gândiți-vă la asta! Dumnezeu însuși va domni pe pământ cu ajutorul unui regat ceresc! Niciodată nu va mai fi lăsată guvernarea popoarelor pe mâna oamenilor! Înțelepciunea superioară a lui Dumnezeu va călăuzi atunci întreaga omenire.” (Awake! January 8, 1968, p. 19)

Să facem un efort special pentru a face mai mult decât ne îndeamnă obiceiul, prin devotamentul nostru. Având în vedere perioada scurtă de timp rămasă, noi vrem să facem acest lucru cât mai des, când circumstanțele o permit. Gândiți-vă fraților, au mai rămas aproximativ nouăzeci de luni înainte de încheierea celor 6000 ani de existență a omului pe pământ… Vă amintiți ce am învățat la întrunirile de vara trecută? Majoritatea persoanelor care trăiesc astăzi vor fi probabil în viață când va izbucni Armaghedonul, și nu există speranța învierii pentru cei care vor fi distruși atunci. Deci, acum mai mult ca niciodată, este vital să nu se ignore acel spirit al dorinței de a face mai mult.” (Our Kingdom Ministry March 1968, pg. 4)

TOATE ACESTEA NU SUNT DECÂT MINCIUNI!!!

O religie care învață minciuni nu poate fi o religie adevărată. Și afirmația aceasta apare chiar în Turnul de Veghe din 1 Decembrie 1991, pagina 7. Oare chiar vă place să rămâneți într-o organizație care vă minte de atâta amar de vreme? Nu vă mai lăsați prostiți de minciunile Societății Watchtower! Începeți de azi, prin a părăsi această organizație a minciunii!

CORPUL DE GUVERNARE A MINCIUNILOR WATCHTOWER

bodyoflies

Sursa: 

[https://www.youtube.com/watch?v=CNXHaCu66YQ]

Referințe:

http://www.4jehovah.org/cover-ups-in-watchtower-history/
http://www.towerwatch.com/Witnesses/SotheWatchtowerSays/so_the_watchtower_says.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/list_false_dates.htm
https://archive.org/stream/1975PredictionsInAwakeMagazineByJehovahsWitnesses/1975_Predictions_Awake_Magazine_djvu.txt
 http://corior.blogspot.com/2006/02/part-5-sanitizing-past.html
Acest articol a fost publicat în The Screwed Generation. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.