O altă Evanghelie. De ce urăsc Martorii lui Iehova manuscrisul Textus Receptus?

Moto:

”Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.” (1 Ioan 2:23)

 

Câteva precizări importante

                 Noile versiuni ale Bibliei sunt în esență versiunui romano-catolice! Iată o listă parțială cu biblii contrafăcute:

New International Version (NIV), Contemporary English Version (CEV), New Century Version (NCV), New World Translation (NWT), American Standard Version (ASV), New American Standard Bible (NASB), Revised Version (RV), Revised Standard Version (RSV), New Revised Standard Version (NRSV), Amplified Version (AMP), New King James Version (NKJV), 21st Century King James Version (KJ21), Third Millennium Bible (TMB), Douay-Rheims Version (DRV), Good News for Modern Man (GNB), Today’s English Version (TEV), Living Bible (LB), Darby Translation (DBY), Jerusalem Bible (JB) și New Jerusalem Bible (NJB). 1)

Este timpul pentru unele clarificări! Care este sursa Bibliei King James (1611)?

Ediția autorizată (AV) King James, a Bibliei, în limba engleză, este o traducere a Vechiului Testament Ebraic original ( masoretic, tradițional) pe când noile versiuni – contrafăcute – ale Bibliei se sprijină pe un corupt şi inferior amestec de Septuaginta (Vechiul Testament în greacă), Pentateuh samaritean, manuscrise de la Marea Moartă, şi o varietate de alte transcrieri.

!! Atenție: Când vorbim despre Vechiul Testament, Biblia King James (AV) se sprijină întru totul pe Vechiul Testament Ebraic original (Torah)! Nu cred că cineva ar putea avea vreo obiecție asupra acestui fapt: autoritatea în această materie aparține în exclusivitate depozitarului și beneficiarului său de drept, poporul evreu, și din ai cărui fii și fiice trăiesc, și astăzi, după învățăturile și poruncile scrise în  Vechiul Legământ!

În ceea ce privește Noul Testament, Biblia King James (AV) are la bază manuscrisul grec original, Textus Receptus!

Și acum, chestiunea cea mai importantă pentru un creștin este următoarea:

Ce reprezintă manuscrisul Textus Receptus și de ce este el atât de important?

                Textus Receptus este textul care a fost folosit vreme de 2000 de ani de către creștini. Totodată, acesta este în acord cu mai mult de 95% din manuscrisele Bibliei scrise în greaca Koine (comună). El este cunoscut sub mai multe nume, printre care: Textul Tradițional, Textul Majoritar, Textul Bizantin, sau Textul Sirian.

În eseul său, ”Textual Criticism”, dr. Thomas Cassydy scria: ”Textul Tradițional al Noului Testament a existat din timpul lui Hristos și până în zilele noastre. El a avut diferite alte nume de-a lungul anilor precum, Textul Bizantin, Textul Răsăritean, Textul Primit, Textus Receptus, Textul Majoritar și altele. Deși niciunul dintre manuscrisele Bibliei nu a supraviețuit  în  întregime, ceea ce ne-ar fi permis să datăm Textul Tradițional în primul secol, există o puternică mărturie privind existența și folosirea acestora în perioada timpurie a bisericii, care provine din lecționariile sale.”

Există câteva aspecte fundamentale care dovedesc poziția istorică respectabilă a Textus Receptus. Proeminența și respectabilitatea sa nu au început la anul 1611, și nu li se datorează traducătorilor versiunii autorizate King James, a Bibliei. Fiindcă acești traducători, ca de altfel și cei dinaintea lor, nu au făcut decât să recunoască faptul că Textus Receptus a păstrat Cuvântul lui Dumnezeu  în limba originală a Noului Testament!

Pentru a înțelege importanța sa, țineți cont de următoarele:

  • Înainte de secolul 20, toate bibliile englezești începând cu primul Nou Testament al lui Tyndale (1526) s-au bazat pe Textus Receptus. Printre aceste biblii se numără: Biblia Miles Coverdale (1535), Biblia Matthew (1500-1555), The Great Bible (1539), The Geneva Version (1560), The Bishops Bible (1568) și, King James Version (1611) . 2)
  • Versiunile antice au urmat și ele linia Textus Receptus! Aceste versiuni includ: Peshitta (AD 150), Biblia Italică (AD 157), Biblia Waldensiană (AD 120), Biblia Galică (Sudul Franței, AD 177), Biblia Gothică (AD 330-350), Vechea Biblie Siriacă (AD 400), Biblia Armeniană (AD 400 – astăzi există încă 1244 de copii ale acestei versiuni), Biblia Palestinian Siriacă (AD 450), Biblia Franceză  Oliveton (AD 1535), Biblia Cehă (AD 1602), Biblia Italiană Diodati (AD 1606), Biblia Greacă Ortodoxă (folosită din vremea apostolilor și până în prezent de către Biserica Greacă Ortodoxă)  3)

În excelenta sa carte, ”Truth Triumphant: The Church in the Wilderness”, Benjamin Wilkinson scrie următoarele: ”Denominațiile protestante sunt întemeiate pe manuscrisul grec original al Noului Testament, adesea numit Textus Receptus, sau Textele Primite. Greaca Noului Testament este limba din care au fost traduse scrierile apostolilor în engleză, germană, olandeză și în alte limbi. În timpul Evului Mediu Întunecat, Textus Receptus era practic necunoscut în afara Bisericii din Grecia. Acest text a fost redat creștinătății de marele savant și erudit de limbă greacă, Erasmus.” 4)

Prin urmare, de ce bisericiile timpurii din secolele 2 și 3 și apoi toți reformatorii protestanți din secolele 15, 16 și 17 au ales Textus Receptus și nu au preferat textele minoritare?

Răspunsul la întrebarea aceasta este următorul:

  • Textus Receptus se bazează pe marea majoritate (peste 95%) din manuscrisele grecești existente. Acesta este și motivul pentru care el mai este numit și Textul Majoritar.
  • Textus Receptus nu prezintă mutilări ale textului, ștergeri, adăugiri și amendamente, așa cum o face Textul Minoritar.
  • Textus Receptus este în acord cu primele versiuni ale Bibliei: Peshita (AD 150), Vechea Latina Vulgata (AD 157), Biblia Italică (AD 157) etc.
  • Textus Receptus este îna cord cu marea majoritate a celor peste 86.000 de citate din scripturi ale părinților bisericii timpurii.
  • Textus Receptus nu este alterat cu filozofia egipteană și cu necredință.
  • Textus Receptus susține puternic doctrinele fundamentale ale credinței creștine: creația așa cum este ea istorisită în Geneza, dumnezeirea lui Isus Hristos, nașterea lui Hristos din fecioara Maria, minunile săvârșite de Mântuitorul Isus, învierea lui Isus Hristos în trup, întoarcerea sa literală și curățarea păcatelor prin sângele lui! 5)

Textus Receptus a fost (și încă este) dușmanul Bisericii Romano Catolice. Acesta este un fapt important și care trebuie avut în vedere!

whichbiblecanwetrust1982În prezent se ştie despre existenţa a aproximativ 4489 manuscrise greceşti ale Noului Testament 6). Dintre acestea, 170 sunt fragmente de papirus datând din secolul 2 până în secolul 7! 212 sunt manuscrise importante datând din secolul 4 până în secolul 10! 2429 sunt manuscrise de importanţă redusă datate între secolele 9 şi 16! 1678 sunt manuale pentru lectură publică care conţin extrase din Noul Testament. 7)

Mai există şi o recentă descoperire a unui mic fragment, din cel mai timpuriu manuscris cunoscut al Noului Testament – şi care nu este cuprins în copiile de mai sus – , datat la 66 A.D. şi este în acord cu Textus Receptus.

Ediţia King James a Noului Testament se bazează pe traducerea formală a Textus Receptus pe când, noile traduceri ale Bibliei se bazează pe un număr foarte mic de manuscrise dubioase, inclusiv pe textele romano-catolice Vaticanus şi Sinaiticus, şi alte câteva texte ale căror origini rămân un mister.

Textul Minoritar (Sinaiticus și Vaticanus), întrebările pe care le suscită și divergențele flagrante ale acestuia față de Textul Majoritar!

Manuscrisul Sinaiticus la care adesea se fac referiri ca la prima literă a alfabetului ebraic, Aleph, este scris sub forma unui codex, pe pânză – Codex A! 8)

Sinaiticus conţine multe falsuri, cum ar fi Toiagul lui Hermes (sau păstorul lui Hermes), Didahiile, şi o epistolă a lui Barnabás. Sinaiticus a fost descoperit într-un coş de deşeuri la mănăstirea St. Catherine de pe muntele Sinai, în februarie 1859. Sinaiticus este acoperit – la propriu – cu modificări, pe fiecare pagină, – însumând cel puţin zece revizuiri diferite ale textului . Modificările sunt evidente pentru oricine examinează acest manuscris! 9)

Manuscrisul Vaticanus, adesea menţionat ca Codex „B”, elaborat în biblioteca Vaticanului, de aici şi numele. 10)

Vaticanus a fost prezentat prima dată la 1481, fiind neclar dacă transcrierea sa s-a făcut anterior acelei date! Un lucru este însă clar, şi anume că, manuscrisul Vaticanus omite multe porţiuni din Scriptură, şi nu orice porţiuni ci, pe acelea care explică vital învăţătura creştină!

Vaticanus omite: Geneza 1:1 pînă la Geneza 46:28, Psalmii 106 până la 138, Matei 16:2-3, Romani 16:24, câteva din epistolele lui Pavel, cel puțin un capitol din Apocalipsa şi tot conţinutul cărţii Evrei după versetul 9:14! 11)

Nu ar trebui să fie surprinzător faptul că, Vaticanul a produs un manuscris care omite porţiuni din cartea Evrei – prezentându-le ca, complet inutile – şi ştergând capitolul 17 din Apocalipsa care arată limpede că, Roma este locul unde domneşte „Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului”.

Observaţi că, cele două manuscrise primare folosite pentru noile versiuni ale Bibliei s-au aflat în grija şi custodia Bisericii Romano-Catolice.

!! Manuscrisele Vaticanus şi Sinaiticus, care însumează mai puţin de 1% din vechile manuscrise, diferă semnificativ de Textus Receptus (Textele Primite).

Vaticanus omite cel puţin 2877 de cuvinte; adaugă 536 de cuvinte; înlocuieşte 935 de cuvinte; transpune, schimbă ordinea a 2098 de cuvinte şi modifică 1132 de cuvinte, ajungând la 7578 divergenţe verbale faţă de Textus Receptus! Sinaiticus este o şi mai mare contrafacere, având 9000 divergenţe faţă de Textus Receptus! 12)

1 Chronicles 19 17 to Ezra 9 9 SinaiticusIată una dintre divergențele cele mai flagrante ale Codex Sinaiticus (vezi foto de deasupra)! Scribul faimosului Codex Sinaiticus  a omis o porțiune importantă din Vechiul Testament! El sare, pe aceeași pagină, și pe aceeași coloană, de la cartea 1 Cronici 19:17 direct la cartea Ezra 9:9!! 13) Și iată cum sună aceste versete în limba română, unul după altul:

”Au dat de ştire lui David, care a strâns pe tot Israelul, a trecut Iordanul, a mers împotriva lor şi s-a pregătit de luptă împotriva lor. David s-a înşiruit în linie de bătaie împotriva sirienilor. Dar sirienii, după ce se bătuseră cu el” (1 Cronici 19:17)

”Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoinţa împăraţilor perşilor şi ei ne-au dat o nouă putere de viaţă, ca să putem zidi Casa Dumnezeului nostru şi să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda şi la Ierusalim.” (Ezra 9:9)

Vi se pare să existe vreo continuitate în ceea ce privește mesajul sau înțelesul acestuia? Cu altă ocazie, voi mai aduce în discuție și alte chestiuni flagrante legate de Codex Sinaiticus!

Revenind însă la Codex Vaticanus, consider că, cunoașterea următoarelor amănunte este de o reală importanță:

a. Potrivit The Westminster Dictionary of the Bible, ”Ar trebui să se noteze… că nu există vreun alt manuscris biblic în care să se fi strecurat atâtea greșeli de ortografie, greșeli de gramatică, și omisiuni, ca în Codex B (Vaticanus).”

 b. Codex Vaticanus a fost corectat de revizorii săi în secolele 8, 10 și 15! 14)

c. Întregul manuscris a fost mutilat… literele au fost scrise una peste alta cu o peniță, făcând ca identificarea multor caractere să devină astfel imposibilă. Dr. David Brown afirma pe bună dreptate: ”Mă îndoiesc de valoarea de ”mare martor” a oricărui manuscris care a fost rescris, falsificat, schimbat și în care s-au făcut adăugiri pentru mai bine de 10 secole.” 15)

d. Vaticanus omite Marcu 16:9-20, lăsând însă un spațiu alb pentru această secțiune din Scriptură. Iată mărturia personală a lui John Burgon după ce a examinat personal acest codex: ”A spune că în Codex Vaticanus (B), care fără îndoială este cel mai vechi pe The Last Twelve Verses of the Gospel of St. Mark Vindicatedcare îl avem, Evanghelia după Marcu se termină abrupt, cu al optulea verset din capitolul 16… asta este cu adevărat departe de a fi adevărat! În plus, este nevoie să fie menționat faptul că, scribul, a cărui intenție s-a descoperit că era aceea de a începe fiecare carte a Bibliei, în partea de sus a coloanei care îi urma celei care conținea cuvintele de încheiere ale cărții precedente, către sfârșitul Evangheliei după Marcu a deviat de la această practică invariabilă! EL A LĂSAT ÎN ACEST LOC O COLOANĂ ÎN ÎNTREGIME VACANTĂ. ESTE SINGURA COLOANĂ VACANTĂ DIN ÎNTREGUL MANUSCRIS – UN SPAȚIU ALB CONȚINÂND SUFICIENT LOC PENTRU CELE 12 VERSETE PE CARE EL NU LE-A INCLUS NICIODATĂ. DE CE A LĂSAT SCRIBUL ACEA COLOANĂ VACANTĂ? Ce anume l-a influențat pe scrib să procedeze în felul acesta particular, și să se abată de la regula lui stabilită? Fenomenul (cred că sunt singurul care i-a acordat o atenție distinctă) este de cea mai înaltă semnificație, și admite doar o singură interpretare. Manuscrisul după care a fost copiat Codex B trebuie că, conținea, indiscutabil, cele 12 versete aflate în dispută! Copistul a fost instruit să renunțe la ele – și el s-a supus; dar, prudent, el a lăsat un spațiu alb, in memoriam rei. Niciodată n-a fost un spațiu alb mai inteligibil! Niciodată nu a fost tăcerea mai elocventă! Datorită acestei banale ingeniozități (a scribului – n.tr.), Codex Vaticanus se contrazice în însuși mărturia lui împotriva versetelor finale din Evanghelia după Marcu, tocmai prin aceea că s-a păstrat un spațiu liber pentru acestea; căci tocmai acest fapt nu permite o concluzie potrivită unor circumstanțe ordinare, ci ea trebuie să decurgă din acea omisiune! Ba mai mult! Lăsând loc pentru versetele pe care le-a omis, aceasta scoate în evidență, la sfârșitul secolului 15, o mărturie mai veche decât codexul însuși.” 16)

e. Savanții lingviști au observat faptul că, limba în care a fost scris Codex Vaticanus este o reminiscență a limbii greacă clasice și platoniciene, și nicidecum în limba greacă Koine din Noul Testament (vezi Light of the Ancient East, de Adolf Deissman). Nestle a recunoscut faptul că el a trebuit să schimbe textul său grecesc (când a folosit Vaticanus și Sinaiticus) pentru a-l face să ”pară” ca un text scris în greaca Koine.

f. Codex Vaticanus conține apocrifele romano-catolice ca Iudit, Tobia și Baruh, în timp ce el omite epistolele pastorale 1 Timotei și Tit, cartea Apocalipsa, și taie din epistola lui Pavel către Evrei de la versetul 9:14 (un impediment real pentru Biserica Catolică, din moment ce Dumnezeu interzice preoția lor în Evrei 10 și demască astfel messa lor ca neavând niciun folos, la fel de bine!!)

Ura și disprețul catolicilor și al sicofanților lor, pentru Biblia King James (AV)

Simpatizantul lui Darwin și așa-zisul teolog și traducător al Bibliei, Fenton John Anthony Hort, avea o cu totul altă părere despre importanța textelor Sinaiticus și Vaticanus! Iată ce îi scria el unui prieten, John Ellerton, cu privire la asta: ”Până în ultimele  câteva săptămâni  nu am avut nicio idee despre importanța textelor, citind atât de puțin Textul Grec (Codex Sinaiticus și Vaticanus – n.tr.) și ocupându-mă de infamul Textus Receptus!17)

Se poate spune așadar că, Hort ura Textus Receptus! Această aversiune a lui Hort, pentru Textus Receptus, și simpatia sa pentru manuscrisele catolice, îl plasează pe acesta, de facto, în tabăra bisericii romano-catolice!

Iată ce spuneau și iezuiții despre Biblia King James: ”Atunci Biblia, acel șarpe cu capul ridicat și ochi scânteietori, amenințându-ne cu veninul lui în timp ce se târăște pe pământ, se va preface într-un toiag de îndată ce vom fi în stare să punem mâna pe ea … De trei secole nu ne lasă odihnă această nemiloasă aspidă. O știți prea bine cum ne prinde și cum ne înhață…” 18)

Leo XIIMai mult, Papa Leo XII (vezi imagine), într-o enciclică a sa din 1824, a comparat Biblia King James (AV) cu o ”Evanghelie a Diavolului”. Poftim? Da, ați auzit bine! Această năpârcă a numit Evanghelia lui Hristos ca fiind Evanghelia Diavolului! Această slugă a minciunii s-a semețit împotriva Cuvântului Evangheliei insuflat de Dumnezeu (2 Timotei 3:16), aruncând astfel cuvinte de hulă asupra Duhului Sfânt, pe care l-a numit Diavol, exact ca fariseii din vremea Domnului Isus! Iată de ce, acest om nu va căpăta iertare în veac! (Marcu 3:29)

În ceea ce privește motivul acestei înverșunări a papalității, acesta a fost explicat foarte bine de Alexander McLure (1858): ”Tipărirea Bibliei engleze s-a dovedit a fi, de departe, cea mai puternică barieră care s-a ridicat vreodată în a respinge înaintarea Papalității, și în a afecta serios resursele Papalității.” 19)

Iată cum plecând de la evidențele de până acum, de la disprețul nedisimulat al lui Hort pentru Textus Receptus, dar și de la simpatia catolicilor pentru același manuscris, am ajuns în cele din urmă la o întrebare retorică, foarte interesantă, formulată de profesorul, cercetătorul, și autorul mai multor cărți cu privire la noile versiuni ale Bibliei, David W Daniels. 20) Să vedem deci care este această întrebare, și care este răspunsul la ea!

De ce urăsc Martorii lui Iehova Biblia King James (AV)?

by David W. Daniels:

”… Martorii lui Iehova sunt cunoscuți pentru faptul că ei spun că toți oamenii sunt păgâni, cu excepția lor! Și că nimeni nu mai este ca ei în întreaga lume! Însă eu am citit unele cărți mai vechi, foarte rare, și chiar și niște articole pe site-ul de web JW, care m-au făcut să-mi pun întrebarea dacă (fostul iezuit -n.tr.) Alberto (Rivera – n.tr.) avea dreptate (atunci când afirma că inclusiv cultul Martorii lui Iehova este o creație iezuită n.tr.). Dar ceea ce am descoperit întrece orice așteptare!

Martorii lui Iehova se confruntă cu o mică dilemă.

Pe de o parte, ei doresc să se distingă de toate religiile lumii, și de toate grupurile religioase. Dar ceea ce-i face distinși pare să fie din ce în ce mai insignifiant!

După cum spun Martorii lui Iehova, ei pot folosi orice Biblie, inclusiv Biblia King James, versiunea autorizată (AV)! Dar, în realitate, ei urăsc Biblia King James pentru că aceasta se opune tuturor doctrinelor lor de bază! Hai să aruncăm o privire în istoria acestei organizații!

– În anul 1882, Charles Taze Russell spunea că el nu crede în dumnezeirea lui Hristos și repingea învățătura despre Trinitate. Care era Biblia după care se ghida el la acel moment? Cumva Biblia King James (AV)? Nu, nici pomeneală! Biblia lui Russell la acea dată era ediția publicată de Westcott și Hort, în anul 1881, ”English Revised Version”, sau ERV, adică o biblie care se baza pe textul grecesc W&H. Aceasta a fost prima biblie din care a fost înlăturat versetul din 1 Ioan 5:7, și care sună așa: ”Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una sunt”, fără ca măcar să fie adăugată vreo notă explicativă de subsol!

… Privind înapoi, Martorii lui Iehova par foarte diferiți (de alte organizații religioase – n.tr.) Rutherford acuza fățiș religia romano-catolică ca fiind „Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului”, din cartea Apocalipsa! Dar mergând și mai înapoi, la anul 1882, ei învățau că liderii bisericii catolice au creat doctrina Trinității pornind de la învățături păgâne, și după care au introdus această învățătură în versetul 1 Ioan 5:7 din biblia lor!

DiaglottSă urmărim în ediția nou testamentară din 1942 ED (The Emphatic Diaglott) a Martorilor lui Iehova, publicată de Watchtower Bible and Tract Society! Lipsește exact versetul din 1 Ioan 5:7!! În această ediție interlineară a Noului Testament apare și modificarea versetului din Ioan 1:1, ”și Cuvântul era un dumnezeu.”

Dar pe care manuscrise se baza acest ”The Emphatic Diaglott” din anul 1942? Iată ce aflăm din prefața acestuia: ”Manuscrisul Vatican” sau Codex Vaticanus!! Acest Nou Testament al Martorilor lui Iehova are note pe fiecare pagină, în care se poate citi, ”Vatican Manuscript!”

Însă chiar și așa, la data aceea (1942) ei nu au modificat versetul din Ioan 9:35, acolo unde Isus l-a întrebat pe un orb pe care-l vindecase, ”Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”

Acum, hai să citim următoarele versete din Biblia King James, versetele 9 : 35-38:  ”Isus a auzit că l-au dat afară şi, când l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?” El a răspuns: „Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?” „L-ai şi văzut”, i-a zis Isus, „şi cel care vorbeşte cu tine, Acela este.” „Cred, Doamne”, I-a zis el; şi I s-a închinat.”

kingdominterlinearDar să mergem la un alt Nou Testament al Martorilor, The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (KIT) din 1969! În acesta, în versetul din Ioan 9:35 citim: ”Crezi tu în Fiul omului?” în loc de ”Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”și ca în multe alte biblii bazate pe textul alexandrin, corupt, a fost astfel înlăturată dumnezeirea lui Hristos, precum aceea care reiese din 1 Ioan 5:7, sau au spus ”un dumnezeu” în Ioan 1:1, și multe altele.

Însă iată unde este ironia: Martorii lui Iehova par și cred că sunt atât de diferiți de oricine altcineva! Știți de ce? Deoarece ei folosesc același text corupt pe care îl folosesc toți aceia care urăsc Biblia King James (AV), adică traducerea fidelă în limba engleză a Textus Receptus!! La un moment dat, ei chiar păreau diferiți. Ei acuzau biserica catolică de faptul că aceasta ar fi adăugat versetul din 1 Ioan 5:7, referitor la Trinitate! Dar apoi, ce credeți?? Începând cu conciliul Vatican II din 1964, catolicii au început să susțină exact textul folosit de Martorii lui Iehova! Așa că, astăzi, versetul biblic din 1 Ioan 5:7, a suferit exact aceeași mutilare ca în biblia Martorilor lui Iehova sau în ediția NIV a Bibliei!! Adică, și din biblia catolică au dispărut următoarele cuvinte: ”Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt”! Și lucrul acesta s-a întâmplat deja în aproape toate versiunile moderne ale Bibliei, din întreaga lume!

Începând cu anul 1965, aproape toate traducerile Bibliei poartă aprobarea Vaticanului! Însă fructul acestor biblii noi este evident!

Biblia New World Translation, a Martorilor lui Iehova, nu învață că Hristos este Dumnezeu! Și ce-i cu asta?? Nici în multe versiuni ale bibliilor protestante sau catolice nu se mai învață acest lucru!

Atunci, sesizați care este fondul problemei? Iată-l! Cum pot pretinde Martorii lui Iehova că ei reprezintă o religie distinctă când, aproape toată lumea a început să nu mai creadă că, Hristos este Dumnezeu? Totodată, începând cu Vatican II, aproapte toate confesiunile folosesc același text grec, același text ebraic și acelaș text latin!! Prin urmare, cum pot Martorii lui Iehova să se distingă ei înșiși de protestanți și de catolici? Fiindcă de fapt, toți sunt de aceeași parte! Iar în fruntea tuturor stă acest Nou Testament al Martorilor lui Iehova, din anul 1969 (KIT) și care, acum, este văzut la fel de valabil ca oricare alt Nou Testament!

Westcott & Hort text (1881)Dar hai să dăm citire unui pasaj de text din prefața KIT, vezi pagina 9: ”The Greek Text that we have used as the basis for the New World Translation is the widely accepted Westcott & Hort text (1881), by reason of its acknowledged excellence. But we have also taken into consideration other texts, including those prepared by D. Eberhard Nestle, the Spanish Jesuit scholar Jose Maria Bover, and another Jesuit scholar, A Merck.” (Textul grec pe care l-am folosit ca bază pentru Traducerea Lumii Noi este unanim acceptatul text, Westcott & Hort(1881), ca urmare a excelenței recunoscute. Dar noi am luat, de asemenea, alte texte, inclusiv cele preparate de D. Eberhard Nestle, de savantul iezuit spaniol Jose Maria Bover, și un alt savant iezuit, A Merck. – n.tr.)

Așadar, unde este marea diferență? Nu-i așa că începe să semene cu o alianță – o nesfântă alianță – ? O alianță nesfântă între catolici și Martorii lui Iehova, împotriva tuturor acelor credincioși Bibliei King James (AV) (care cred în autoritatea Textus Receptus – n.tr.)!

De ce această alianță nesfântă între Martorii lui Iehova și Biserica Romano Catolică?? Pentru că, catolicii au creat biblia pe care Martorii lui Iehova o folosesc pentru a se împotrivi doctrinelor de bază ale creștinismului așa cum se regăsesc ele în Textus Receptus și în traducerea engleză a acestuia, King James (AV).

Nu este interesant că, în cele din urmă, Martorii lui Iehova nu reprezintă decât o structură autoritară pentru foștii catolici, cât și pentru toți acei oameni care vor să li se spună ce trebuie să facă?

Și atunci, care este noutatea mesajului Martorilor? Ei vor să fie urmați pentru mesajul lor despre cum va decurge viața veșnică? Nu-i nimic original aici! Catolicii fac asta de secole! Vă place să mergeți de la ușă la ușă pentru a vă vinde religia? Bine ați venit la bord! Sunt atât de multe organizații care fac asta! Mormonii se pricep destul de bine la asta (și adventiștii la fel – n.tr.)!

Deci, până la urmă, ce anume face diferența? Fiindcă toți acești oameni au în comun că, ei nu cred că Hristos este Dumnezeu! Martorii lui Iehova utilizează același text grecesc ca protestanții și catolicii! Nu e de mirare că numărul membrilor Martorilor lui Iehova este în scădere! Ei se pot lupta împotriva dumnezeirii lui Hristos în aproape orice text, cu o singură excepție: King James Bible (AV)!

Până la urmă, începe să prindă contur ceea ce spunea fostul iezuit, Alberto Rivera. Iezuiții au infiltrat Martorii lui Iehova pentru a transforma această organizație într-un loc care să-i atragă pe foștii catolici, iar sistemul catolic să poată să-și mențină în continuare jugul, pe grumazul lor!

În cele din urmă, Martorii lui Iehova nu sunt altceva decât o religie dintre multe altele care se mișcă în direcția unei singure biblii mondiale și a unei singure religii mondiale! Fiindcă toți sunt de acord, mai mult sau mai puțin, cu excepția acelora care cred în autoritatea King James Bible (AV) sau altor traduceri fidele ale Cuvântului lui Dumnezeu!” 21)

Nu-i așa că lucrurile sunt mult mai grave decât par la prima vedere? La data la care am început aceste investigații nu bănuiam nici pe departe amploarea acestui fenomen global în ceea ce privește reviziuirea Scripturii! Este un fapt extrem de grav și de aceea cred că adevărații cărturari creștini trebuie să vegheze la păstrarea integrității textului Scripturii!

Sfatul meu, pentru tine cititorule, este următorul: cumpără cât mai multe biblii, indiferent de limba în care sunt scrise, dar care reflectă cu fidelitate manuscrisul grec original, Textus Receptus!

Dumnezeu să ne lumineze și să ne apere de lucrarea de minciună care a lovit atât de adânc în autoritatea Cuvântului inspirat al Sfintei Scripturi!

Note

1. G. A. RIPLINGER, NEW AGE BIBLE VERSIONS, p. 141-148 (1993)

2. STORY OF OUR ENGLISH BIBLE, by W. Scott

3. Bible Versions, D.B. Loughran

4. Textus Receptus; http://www.1611kingjamesbible.com/textus_receptus.html/

5. Id.

6. LES GARRETT, WHICH BIBLE CAN WE TRUST?, p. 82 (1982)

7. Id.

8. SAMUEL C. GIPP, AN UNDERSTANDABLE HISTORY OF THE BIBLE, p. 70 (1987)

9. Id. p. 70, 71

10. Id. p. 71

11. Id. p. 72

12. LES GARRETT, WHICH BIBLE CAN WE TRUST?, p. 151 (1982)

13. Why You Can’t Trust Sinaiticus – Part 1, by David W. Daniels; https://www.youtube.com/watch?v=wKC1fwnmQ6c

14. W. Eugene Scott, Codex Vaticanus, 1996

15. The Great Unicals

16. Burgon, The Last Twelve Verses of the Gospel of St. Mark Vindicated, 1871, pp. 86-87; http://www.1611kingjamesbible.com/codex_vaticanus.html/; http://www.ccel.org/ccel/burgon/mark.txt

17. 20 decembrie 1851, Hort to John Ellerton, Life, Vol. I, p. 211

18. The Jesuits in History,  Hector Macpherson, (Springfield, Missouri; Ozark Book  Publishers, 1997; Originally Published in 1900, Appendix 1; https://www.jesus-is-lord.com/roman_catholic_church_and_unauthorized_versions.htm

19. Translators Revived, by Alexander McClure, 1858

20. https://www.chick.com/ask/aboutdaniels.asp

21. Why JWs Hate the KJV, by David W Daniels; https://www.youtube.com/watch?v=o1pFppVo0EQ

Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.