Profeții satanice (2)

          Astăzi, exploatând grijile erei nucleare,  societatea Turnul de Veghe a devenit o gigantescă companie multinațională care difuzează noul să mesaj cu privire la Apocalips, în toate colțurile globului.

În prezent, între ”Iehova” și milioanele de martori ai săi prezidează un comitet auotcratic numit ”The Governing Body” (Corpul Guvernant). Deoarece martorii cred că Dumnezeu a făcut cunoscute cuvintele sale exclusiv prin acest corp de guvernare, acest lucru îi conferă grupului o autoritate incontestabilă. Fiecare martor se supune directivelor omnipotente ale Corpului Guvernant, din leagăn până la mormânt!

_1_pf2_evidenceRaymond Franz, autorul cărții ”Crisis of Conscience” (Criza de Conștiință), a fost un membru al corpului de guvernare central Watchtower, vreme de 9 ani dintr-un total de 60 de ani de serviciu în calitate de martor al lui Iehova. Relatarea sa cu privire la ședințele cu ușile închise, ale corpului central de guvernare, este plină de învățăminte:

”Trebuie să spun că a fost una dintre experiențele cele mai triste din toată viața mea. Trezirea din visul meu a fost una brutală, când am văzut despre ce era vorba în realitate. Eu îmi imaginasem că, Corpul Guvernant este un grup de oameni pentru care Cuvântul Lui Dumnezeu, Biblia, reprezintă autoritatea supremă pentru fiecare dintre deciziile lor și că acești oameni chiar credeau în Scripturi, asigurându-se că tot ceea ce făceau era solid întemeiat pe Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia! Dar când am intrat în corpul de guvernare am descoperit că membrii acestui corp făceau prea puțin apel la Biblie, și că Biblia era foarte rar folosită! Ei erau cei care decideau regulile organizaționale și modul lor de aplicare. Am remarcat, mereu și mereu, că pentru rezolvarea problemelor care se iveau și pentru care Scripturile puteau fi consultate, cele care contau întodeauna era regulile în vigoare ale organizației, care primau în fața Sfintelor Scripturi. Și nu mă puteam opri să nu mă gândesc la acele cuvinte ale lui Isus din Matei 15:6, ”Şi aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre.”

Așadar, dacă acești oameni nu consultă mereu Biblia pentru a decide cu privire la regulile de urmat, în schimb ei nu omit să o citeze atunci când trebuie să-și legitimeze autoritatea lor. Societatea Turnul de Veghe afirmă că ea este, ” robul credincios şi înţelept” despre care se vorbește în Matei 24:45, sau, potrivit Traducerii Lumii Noi, ”Sclavul fidel și prevăzător” (Sic!).

_2_pf2_evidenceLeonard și Marjorie Chretien, sunt autorii cărții ”Witness of Jehovah” (Martorii lui Iehova, O expunere șocantă a crezului lor). Amândoi, au fost fideli organizației vreme de 22 de ani. Leonard a fost președintele supraveghetor al bătrânilor. Iată ce spun cei doi soți cu privire la, Sclavul fidel și prevăzător:

”Charles Taze Russell a fost Sclavul ales. Societatea Turnul de Veghe a învățat că administrarea lucrurilor lui Dumnezeu  le-a fost retrasă bisericilor creștine și i-a fost încredințată lui Russell. Când Russell a murit, Turnul de Veghe a trebuit să ajusteze această credință la noua stare de lucruri. Astăzi, ei afirmă că în anul 1919, după ce Isus a preluat puterea în mod invizibil asupra Terrei, Hristos avea nevoie de o organizație care să anunțe regatul său și să administreze afacerile sale de aici de pe pământ. Așa că Isus a examinat toate credințele creștine pe care le-a respins în favoarea Societății Watchtower.”

Peter Greggerson povestește că, a fost membru al Societății Turnul de Veghe vreme de aproape 50 de ani. Foarte respectat în trecut, el a servit într-un mare de funcții de responsabilitate. Dar în final, el  a simțit nevoia unei reflexii aprofundate cu privire la ceea ce se petrece în cadrul organizației:

– Mi se părea că totul era redus inevitabil la următoarea chestiune, ”Societatea Watchtower și corpul guvernant, sunt ei cu adevărat ”Sclavul fidel și prevăzător”? Eu chiar doream să cred că Societatea Turnul de Veghe nu mințea.

_3_pf2_evidencePrin urmare, Greggerson a decis să examineze aceleași învățături pe care se presupunea că, Hristos le examinase în anul 1919, când El evaluase organizațiile religioase ale lumii întregi. Învățăturile Wtachtower din acea epocă au fost publicate într-o carte intitulată, ”The Finished Mistery” (Misterul împlinit). Greggerson spune următoarele: ”Ceea ce am descoperit în această carte mi-a distrus complet încrederea în Turnul de Veghe. Ei spuneau că sfârșitul lumii se produsese în anul 1914. În această carte în care erau cuprinse toate învățăturile despre momentul investigației lui Hristos, se spunea că în cursul primăverii anului 1918, milioane de oameni vor muri pe străzi,  în toată lumea. Dar asta nu s-a întâmplat în anul 1918. Apoi se spune că Hristos a examinat învățăturile publicate de Watchtower pentru a vedea dacă El își poate încredința interesele sale terestre acestor oameni. Dar, ei s-au făcut vinovați de false profeții cunoscute de toată lumea!

Soții Chretien dezvăluie câteva dintre minciunile cuprinse în cartea respectivă :

”În afară de falsele profeții, cartea  conține un număr de interpretări complet fanteziste ale Scripturilor. Potrivit The Finished Mistery, în capitolului 12  din Apocalipsa, Mihail și îngerii săi sunt de fapt Papa de la Roma și episcopii săi.

”În aceeași carte se mai subliniază și faptul că, cele ”o mie şase sute de stadii” despre care se vorbește în Apocalipsa 14:20 reprezintă de fapt distanța dintre orașele americane, Scranton, Pensilvania și sediul Watchtower din Brooklyn, parcursă însă pe următorul traseu: pe apă de la Hoboken Ferry și pe calea ferată de la Lackawanna!

LEVIATAN!!!

_4_pf2_evidence”Biblia vorbește de un monstru marin pe care-l numește Leviatan. Dacă vreți să vedeți explicația din această carte pentru Leviatan, veți putea citi că Biblia vorbea de fapt despre locomotiva cu aburi, iar cârligul ei de fixare reprezenta limba lui Leviatan!

”Această carte, care conține învățăturile esențiale ale Watchtower din vremea respectivă, include o predicție care afirmă că în anul 1918, demonii vor intra în posesia sufletelor tuturor membrilor bisericilor creștine, care sunt numiți ca fiind ”Clasa Porcină.”

”Ar fi de dorit ca toți martorii lui Iehova să poată citi, pentru ei înșiși, cartea The Finished Mistery! Astfel, ei vor ajunge la aceleași concluzii la care a ajuns și Peter Greggerson.

Revenind la ex-martorul Greggerson, iată ce declară el despre trezirea sa la realitate, în urma lecturii acestei cărți:  ”Am consacrat mult timp rugăciunii, mult timp pentru reflecție,  și am ajuns la concluzia că nu era în niciun fel cu putință ca Isus Hristos, după ce ar fi examinat aceste învățături să-i mai acorde Societății Watchtower, administrarea intereselor sale pe pământ, așa cum revendică această organizație.”

În pofida acestor dovezi însă, Martorii lui Iehova nu numai că nu par deranjați deloc, dar ei continuă să afirme că reprezintă singura religie adevărată, toate celelalte făcând parte dintr-un imperiu mondial al religiei false, peste care împărățește prostituata din Babilon, despre care se vorbește în Apocalipsa după Ioan!

Turnul de veghe afirmă că toate religiile creștine sunt vinovate de curvie spirituală, și că toate acestea vor fi distruse de Dumnezeu la Armaghedon”. Numai adevărații creștini, Martorii lui Iehova, vor supraviețui Armaghedonului.

Iată ce spune în legătură cu asta, F.M. Gipe, purtătorul de cuvânt Watchtower și membru al corpului de conducere, ”Noi credem că Martorii lui Iehova reprezintă singura religie adevărată, altminteri noi am fi învățat altceva. Motivul unei astfel de afirmații este că noi urmăm  întrutotul  ceea ce spune Biblia.”

Leonard Chretien punctează însă următoarele fapte, ”Pentru a consolida convingerile sale, Turnul de Veghe a publicat propria versiune a Biblie, denumită ”Traducerea Lumii Noi.”  Apoi, pentru a acredita traducerea sa, Societatea Watchtower s-a folosit în mod deliberat și fraudulos de numele unor savanți binecunoscuți, în limba greacă.

DR J.L. Mantey, un eminent specialist al limbii grecești – în care a fost scris Noul Testament – , este una dintre autoritățile al cărui nume, Turnul de Veghe l-a citat în acest context, dar eruditul a sancționat Traducerea Lumii Noi! Dr Mantey a contrazis pretenția Turnului de Veghe astfel:

°Niciodată până acum nu am mai avut de-a face cu o astfel de așa-zisă traducere care să se îndepărteze atât de mult de origine, de ceea ce învață de fapt Scripturile, precum această Biblie publicată de Martorii lui Iehova. Ei se îndepărtează în mod considerabil de textul ebraic original și de cel grec original.

Dr. Mantey consideră Biblia Martorilor lui Iehova ca fiind o traducere șocantă, eronată, dăunătoare și incorectă:

– Noi nu putem să acceptăm așa ceva, datorită văditei sale părtiniri. Aceasta este o traducere trunchiată, derutantă, pentru că ea schimbă în mod deliberat cuvintele termenii biblici pentru a adapta pasaje întregi din Scripturi la doctrina lor. Ei au deformat Sfintele Scripturi cu bună știință, în zeci de pasaje ale Noului Testament care se referă în mod special la dumnezeirea lui Hristos!

Pentru a conferi credit Bibliei lor falsificate, Societatea Watchtower a recurs la sprijin din partea domeniului ocultismului. Traducerea Noului Testament a germanului Johaness Greber, a fost invocată ca o autoritate în multe dintre publicațiile lor. Însă Johannes Greber a fost un spiritist, puternic implicat în ocultism. Potrivit acestuia, traducerea sa a fost realizată sub călăuzirea spiritelor, care au folosit-o pe soția sa ca medium!

_5_pf2_evidenceBunăvoința Turnului de Veghe de a accepta orice autoritate este reflectată de Charles Taze Russell, într-un articol ”Zion’s Watch Tower” din iulie 1879, la pagina 8, în care el a declarat că, ”Un adevăr prezentat chiar de Satana însuși este la fel de adevărat ca un cuvânt adevărat spus de Dumnezeu… Acceptați adevărul indiferent unde-l găsiți, indiferent dacă acesta contrazice ceva sau pe cineva !” (http://www.letusreason.org/JW59.htm

Această filozofie se reflectă în Traducerea Lumii Noi a Martorilor lui Iehova.”

(Va urma)
Acest articol a fost publicat în 1986, Jeremiah Films. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.