Marea Apostazie promovată de societatea Turnul de Veghe!

”Ci cercetaţi  toate lucrurile şi păstraţi ce este bun!” (1 Tesaloniceni 5:21)

               Textul care urmează este o preluare integrală, cu unele mici adaptări personale (însemnând unele adăugiri – inclusiv imagini -, mici omiteri sau corecții), a unui șir de prezentări video, extrem de concise, având ca subiect Marea Apostazie promovată de societatea Turnul de Veghe! Chiar dacă nu-l cunosc pe autorul acestor excepționale prezentări, m-am gândit că cel mai bun mod de a-i mulțumi este acela de a face cunoscută munca sa!

De un singur lucru nu am ținut cont, în redarea de mai jos: în timp ce autorul a folosit în expunerile sale Traducerea Lumii Noi,  eu am folosit traducerea Cornilescu a Bibliei, o traducere care redă cu fidelitate conținutul manuscrisului original grec, Textus Receptus! Probabil că, autorul a preferat Traducerea Lumii Noi pentru a-i ajuta în mod direct pe cititorii acestei versiuni contrafăcute a Bibliei, adică pe Martorii lui Iehova! Însă cine poate ajuta mai bine decât Adevărul, așa cum este el redat în integralitatea sa, de către manuscrisul grec original? Dar chiar și așa, ceea ce este extrem de interesant este un lucru cert: autorul acestor prezentări video demolează minciuna Watchtower chiar cu ajutorul Bibliei contrafăcute a Martorilor! Slăvit să fie Dumnezeu pentru această minunată lucrare!

Așadar, hai să vedem despre ce este vorba!

I. Introducere

        Biblia învață că venirea Fiului Omului va fi precedată de învățători falși care vor veni  în numele lui Hristos și care vor învăța că vremea este aproape! Unul dintre pasajele elocvente în acest sens este Evanghelia după Luca: ”Isus a răspuns: „Băgaţi de seamă  să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ‘Eu sunt Hristosul’ şi ‘Vremea se apropie.’ Să nu mergeţi după ei.” (Luca 21:8)

_jw_devilish_jw_dementia

Organizația Studenții Bibliei redenumită ulterior Martorii lui Iehova, a profețit venirea Armaghedonului în mai multe ocazii: 1874, 1914, 1925, 1950, 1975, 1994…

[Nota mea: Previziunile lui Rutherford cu privire la vremea sfârșitului, și promovate sub egida ”Millions Now Living Will Never Die”, aduc aminte de mai timpuriile previziuni ale mamei adventismului, profetesa mincinoasă Ellen G White, cea care a prezis că ea se va număra printre „sfinții în viață” la întoarcerea lui Isus. (Early Writings, p. 15-16).  Însă lucrurile au stat cu totul altfel: Ellen White și-a dat obștescul sfârșit la anul 1915. Cât despre judecătorul Rutherford, acesta a decedat în anul 1942!!]

_rutherford_liar1975_jw

Dar niciuna dintre profețiile făcute nu s-au împlinit, lucru care intră sub incidența directă a avertizării biblice cu privire la prorocii mincinoși: ”Când ceea ce  va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.” (Deuteronom 18:22)

_NEW JW PIC_1994_jw

           Liderii Watchtower au găsit și rezolvarea cu privire la aceste profeții neîmplinite: de fiecare dată, ei au lungit timpul sub pretextul că au primit o lumină nouă!

Astfel, agățându-se de pasajul biblic din Proverbe 4:18 (”Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei”), ei au dus de nas câteva generații de oameni, pe care i-au făcut să creadă că în felul acesta ei slujesc Dumnezeului adevărat! Cum de au putut fi înșelați? Una dintre cauze este certă: cei care editează publicațiile Turnului de Veghe sunt maeștrii ai manipulării maselor! Aceștia s-au autoproclamat ”canalul de comunicare” al lui Dumnezeu. Și că, dacă cineva se ridică împotriva lor, atunci acel cineva se ridică împotriva lui Dumnezeu însuși!

De-a lungul timpului  au existat și membrii ai acestei congregații care și-au dat seama de manipularea mentală la care au fost supuși și, ca atare, au îndrăznit să critice ”învățătura” pe care au primit-o prin revistele și publicațiile Societății Watchtower! Ce s-a întâmplat însă cu aceștia? În conformitate cu învățăturile lui Iehova, ei au fost expulzați din congregație și, prin manipulare, s-a  întrerupt orice legătură dintre acea persoană și prietenii și familia sa! Așadar, dumnezeul Turnului de Veghe impune izolarea ”păcătosului”, ca o formă de pedeapsă! Scopul acestei pedepse este unul dublu:

1. pe de o parte, constrângerea prin șantaj emoțional, pentru a se întoarce în congregație și,

2. pe de cealaltă parte, societatea Watchtower se protejează de ”contaminarea deschiderii ochilor”, iar în felul acesta își protejează veniturile. Lumea trebuie să știe că, societatea Turnul de Veghe construiește ”Săli ale Regatului” cu banii și munca voluntară (gratuită) a membrilor ei și când lucrarea este gata, imobilul este înregistrat ca proprietate Watchtower! În felul acesta, martorii de rând nu au niciun drept decât acela de a munci și predica (mai mulți membri însemnând mai multe săli), pentru a îmbogăți societatea Watchtower. Esențial de remarcat, în acest context, este faptul că, ulterior, membrii congregației trebuie să cotizeze pentru plata chiriei și a întreținerii Sălii Regatului, care a fost construită tot din banii lor, dar care de fapt nu le aparține lor!!! Câtă nerușinare!

Oamenii aceștia au fost înșelați pentru că au uitat faptul că, Isus este Calea și nicidecum societatea Watchtower și publicațiile sale omenești, prin care Biblia a fost răstălmăcită într-un mod odios!

Biblia spune însă că, ”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos  ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic  pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16,17)

Așadar, dacă Scriptura care este inspirată de Dumnezeu ne pregătește pentru a fi  desăvârșiți și cu totul destoinici, care este rostul publicațiilor WT?

Iată ce scria Turnul de Veghe din ianuarie 2013: ”Dacă VEȚI STUDIA Cuvântul lui Dumnezeu cu o atitudine corectă, VĂ VEȚI PUTEA NUMĂRA printre cei cărora IEHOVA LE OFERĂ un dar prețios: ÎNȚELEGEREA ADEVĂRULUI despre El. Înțelegerea acestui adevăr vă va da mai mult sens vieții dumneavoastră și vă va ajuta să obțineți ”adevărata viață”: viața veșnică în lumea nouă și dreaptă pe care Dumnezeu a promis că o va aduce în curând.”

Deci, dacă înțelegerea adevărului este ”un dar prețios” pe care IEHOVA ÎL OFERĂ în urma studierii Cuvântului Său cu o atitudine corectă, se ridică din nou aceeași întrebare: CARE ESTE ROSTUL PUBLICAȚIILOR WT??

Este oare acela de a le distrage credincioșilor atenția de la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a nu vedea Adevărul?

Este oare acela de a le umple mințile credincioșilor cu interpretări eronate care se schimbă tot mereu?

Sau poate, este acela de a-i ține pe membrii săi dominați și supuși unei organizații care îi manipulează fără scrupule în favoarea intereselor ei economice?

Cineva ar putea spune (despre aceste publicații): ”Nu sunt inspirate dar scopul lor este acela de a ne explica sensul Bibliei.”

În cazul acesta, întrebarea firească este următoarea: ”Cine a spus că este nevoie ca cineva să explice Biblia?” Nu cumva tot ei sunt aceia care le-au strecurat credincioșilor lor această idee? Fiindcă Biblia exclude clar o asemenea necesitate:  ”Dacă  vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o  ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi  va fi dată.” (Iacov 1:5) Fiindcă,  ”…dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!’” (Luca 11:13)

Oricare ar fi scopul publicațiilor WT, acestea nu sunt inspirate de Dumnezeu! Adevărul despre Dumnezeu se descoperă studiind Biblia și nicidecum cărți sau reviste de proveniență umană!

Dacă ești un Martor al lui Iehova, te rog, răspunde-ți sincer la următoarele întrebări:

1. Când ai început să studiezi cu Martorii lui Iehova, câtă cunoștință aveai despre ce spune Biblia?

2. Cartea din care ai studiat era Biblia, sau o carte cu explicații doctrinale, pe care le-ai acceptat din diferite motive?

3. Ce este mai important pentru tine ca creștin, ceea ce spune Dumnezeu și Fiul Său în Biblie, sau ceea ce spune ”sclavul” în ”Turnul de Veghe”?

4. Ai citit vreodată Biblia, sau cel puțin Noul Testament cu dorința sinceră de a găsi Adevărul, sau doar din prisma Martorilor?

Ce-ar fi dacă ai începe să citești Biblia chiar de astăzi, însă fără a te mai lăsa influențat de doctrinele lor?

II. DOCTRINE FALSE:

1. Două speranțe pentru creștini;

2. Marea mulțime va trăi veșnic pe pământ;

3. Numai 144.000 sunt fii ai lui Dumnezeu și comoștenitori cu Hristos;

4. Sigilarea celor 144.000 a început în anul 33 e.n. în ziua cincizecimii odată cu revărsarea Duhului Sfânt;

5. Duhul Sfânt este forța activă (puterea) lui Dumnezeu;

6. A doua venire a lui Isus, este invizibilă.

Și acum să le luăm pe rând:

1. Două speranțe pentru creștini.

Folosind textul din Ioan 10:16, ”Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi  va fi o turmă şi un Păstor.”, martorii argumentează că sunt două grupuri de creștini; cei ”din staulul acesta” (144.000 care vor merge la cer) și ”alte oi” (care vor moșteni pământul), așadar sunt două speranțe!

De ce este greșită această argumentație?

Nu se ia în seamă contextul. Din a doua parte a versetului 16, reiese limpede că va fi o turmă cu un Păstor, evident Isus Hristos, care este Unul singur! Pășunea în care ajung oile este una singură, după cum și Ușa oilor este una singură, Isus. (Ioan 10:7-9) Așadar, toate oile ajung într-un singur loc!

Atunci ce a vrut Isus să spună prin aceste cuvinte? Cine sunt oile din staul și cine sunt cele din afara staulului??

La începutul misiunii celor 12 apostoli, Isus le-a cerut ucenicilor săi: ”… mergeţi mai degrabă la oile  pierdute ale casei lui Israel” (Matei 10:6)

Dar atunci când iudeii au respins Cuvântul lui Dumnezeu, ”Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia  vestit mai întâi vouă, dar, fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre NEAMURI.” (Faptele Apostolilor 13:46)

Misiunea lui Isus pe pământ a început cu poporul ales, poporul evreu! Însă după încheierea misiunii lui Isus Hristos  pe pământ, a început predicarea Evangheliei Împărăției și pentru neamuri, și asta în deplină concordonață cu cuvintele Domnului: ”Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14)

În lumina Scripturii, devine limpede că prin cuvintele, ”alte oi, care nu sunt din staulul acesta”, Domnul Isus s-a referit la neamurile păgâne, în timp ce prin ”oile pierdute ale casei lui Israel” sau ”staulul acesta”, Mântuitorul vorbea despre poporul iudeu!

În epistola sa către Efeseni (2:11-18) apostolul Pavel arată că, NEAMURILE, care odinioară erau: ”fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume”, și pe care ”cei tăiați împrejur” (iudeii) îi numeau ”netăiați împrejur”, AU  FOST  APROPIATE DE DE IUDEI prin sângele lui Hristos!

”Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut UNUL şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia  dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om  nou, făcând astfel pace … Căci prin El şi unii, şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.”

Prin sacrificiul Său, Hristos a înlăturat Legea și a unit Israelul și neamurile în același trup sau aceeași turmă, dându-le o singură speranță: ”Este un  singur trup, un  singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.” (Efeseni 4:4)

2. Marea mulțime va trăi veșnic pe pământ!

În Apocalipsa 7:9, 10 citim: ”După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din  orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare ÎNAINTEA SCAUNULUI DE DOMNIE şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi  în haine albe, cu ramuri de finic în mâini şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!”

Acest text  biblic  situează Marea mulțime (gloată) ”înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului”.  Explicația Martorilor este însă aceea că, pământul se află ”înaintea” sau sub privirea lui Dumnezeu, de aceea nu este neapărat necesar ca cineva să fie cineva sau ceva să fie în cer pentru a fi înaintea scaunului de domnie.

Haideți acum să vedem celelate texte biblice în care apar cuvintele ”înaintea scaunului” :

”şapte duhuri care stau înaintea scaunului Său de domnie” (Apocalipsa 1:4)

Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu… În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul” (Apocalipsa 4:5,6)

”cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea scaunului de domnie” (Apocalipsa 4:10)

”cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului” (Apocalipsa 5:8)

”Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie şi s-au închinat lui Dumnezeu” (Apocalipsa 7:11)

”Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui.” (Apocalipsa 7:15)

”Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile  tuturor sfinţilor, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie.” (Apocalipsa 8:3)

În aceste pasaje biblice apar unele elemente noi, cum ar fi:

– șapte duhuri,

– șapte lămpi de foc,

– mare de sticlă,

– patru făpturi vii,

– douăzeci și patru de bătrâni,

– îngerii,

– un altar de aur etc.

În explicațiile Martorilor, toate aceste elemente sunt poziționate în cer! Având în vedere acest fapt se ridică următoarea întrebare: ”Dacă TOATE expresiile ”înaintea scaunului” și ”înaintea Mielului” au ca referire Cerul, de ce atunci această regulă de interpretare nu se mai aplică și în cazul Marii mulțimi (gloate)?

Un alt pasaj biblic care demonstrează că această interpretare este greșită, îl gîsim în Apocalipsa 7:13, ”Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?”

De ce întreabă unul dintre cei 24 de bătrâni (care sunt în cer) DE UNDE AU VENIT cei din Marea Mulțime, dacă aceștia nu merg nicăieri și rămân pe pământ? Apoi, la versetul 17, se arată că, ” Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la IZVOARELE apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

Unde izvorăște râul cu apa vieții?

”Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care IEȘEA DIN SCAUNUL DE DOMNIE  al lui Dumnezeu şi al Mielului.” (Apocalipsa 22:1)

Așadar, Mielul va conduce Marea gloată la scaunul de domnie care este al lui Dumnezeu și al Mielului, și se află în CER!

Cineva ar putea spune: ”Și acestea sunt la fel, doar interpretări. Eu vreau să văd unde scrie că, Mare mulțime merge la cer!”

Iată și răspunsul: ”După aceea, am auzit  ÎN CER ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului, Dumnezeului nostru, sunt mântuirea, slava, cinstea şi puterea!” (Apocalipsa 19:1)

De ce putem spune cu toată încrederea că această mare gloată este aceeași cu cea din capitolul 7 și nu sunt îngerii? Pentru că singurii care au nevoie de mântuire, sunt oamenii sau cei din marea mulțime (gloată) care va fi salvată la necazul cel mare; de aceea cântă și mulțumesc pentru salvare.”

Atunci, de ce au inventat Martorii această interpretare?

Trebuie spus că la începuturile acestei religii (1872), ei nu credeau așa. Această intepretare a fost introdusă abia în anul 1935. Motivul? dorința de a atrage mai mulți adepți! Pentru că trebuie să recunoaștem un adevăr: toți oamenii își doresc ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” în condiții paradisiace. Mai mulți adepți  = mai multe proprietăți și mai mulți bani!!

3. Numai 144.000 sunt fii ai lui Dumnezeu și comoștenitori cu Hristos ai Regatului ceresc!

Pentru cei care nu cunosc, cei 144.000 apar în Apocalipsa 7:2-4.

Martorii susțin că cei ce formează acest grup sunt cei ce vor fi regi și preoți împreună cu Isus în regatul său. Și folosesc pasajul biblic din Romani 8:15-17 pentru a justifica învățătura lor cu privire la cei 144.000! Iată și conținutul acestui pasaj: ”Şi voi n-aţi  primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!” Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim  cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” (Romani 8:15-17)

De ce este greșită această argumentare, această trimitere la textul biblic din Romani? În primul rând, în acest text nu sunt menționați nicăieri cei 144.000 și nici în contextul acestuia. În al doilea rând, contextul spune următoarele:

” Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei.  Dacă trăiţi  după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară  faptele trupului, veţi trăi. Căci TOȚI cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu SUNT FII ai lui Dumnezeu.” (Romani 8:12-14)

Deci, cine trăiește după poftele cărnii, va muri negreșit dar cine se lasă condus de Duhul lui Dumnezeu este fiul lui Dumnezeu. Și dacă este fiu, este și (co)moștenitor. În acest caz, dacă membrii marii mulțimi, gloate, (în opinia Martorilor), nu sunt fii ai lui Dumnezeu, atunci – potrivit Bibliei – ei vor muri negreșit! Nu există cale de mijloc!!

Un alt text biblic care anulează această interpretare a Martorilor este cel din Ioan 1:12: ” Dar TUTUROR celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” 

Biblia nu învață nicăieri că doar 144.000 de persoane au fost alese pentru a fi copii ai lui Dumnezeu ci că, dimpotrivă, acest drept le este dat TUTUROR CELOR CARE CRED în ISUS!

Pe de altă parte însă, apostolul Ioan împarte oamenii în două categorii, fără să existe vreun loc pentru o a treia.

”Oricine  este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc COPIII LUI DUMNEZEU ȘI COPIII DIAVOLULUI. Oricine  nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.” (1 Ioan 3:9,10)

Așadar, cine nu-i copilul lui Dumnezeu este copilul Diavolului! În care din aceste două categorii se găsește Marea mulțime (gloată)?

4. Sigilarea celor 144.000 a început în anul 33 e.n. în ziua cincizecimii odată cu revărsarea Duhului Sfânt!

Turnul de Veghe învață că, pecetluirea celor 144.000 a început în ziua cincizecimii din anul 33 e.n. odată cu revărsarea Duhului Sfânt.

De ce este mincinoasă această învățătură?

Pentru că, din nou (așa cum de altfel le este obiceiul), Martorii nu se ține seama de context!  Așa cum am văzut deja, pecetluirea celor 144.000 este menționată la începutul capitolului 7 din Apocalipsa. Însă dacă vom citi la capitolul 6, vom vedea că Mielul lui Dumnezeu rupe șapte peceți, una câte una. Și la fiecare pecete ruptă, apostolul Ioan are o viziune, după cum urmează:

Pecetea 1 – un cal alb;

Pecetea 2 – un cal roșu;

Pecetea 3 – un cal negru;

Pecetea 4 – un cal gălbui;

Pecetea 5 – sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu;

Pecetea 6 – un mare cutremur de pământ, soarele negru ca un sac de păr și luna roșie ca sângele, stelele au căzut din cer, cerul se strânge ca un sul, munții și ostroavele s-au mutat din locurile lor, oamenii s-au ascuns în peșterile stâncilor dorind să scape de mânia Mielului și a lui Dumnezeu.

Abia după această viziune (a cărei împlinire încă nu a avut loc), și înainte de a fi ruptă a șaptea pecete, are loc pecetluirea celor 144.000!

Cât despre revărsarea Duhului Sfânt, în anul 33 e.n., (vezi ziua cincizecimii), aceasta nu are nimic de-a face cu pecetluirea celor 144.000 despre care se vorbește în cartea Apocalipsa! Martorii confundă (intenționat sau nu) pecetluirea celor 144.000 cu pecetluirea sau ungerea cu Duhul Sfânt! De aceea, în vocabularul lor, cei 144.000 mai sunt numiți și ”cei unși.”

De ce nu este nicio legătură între aceste două pecetluiri?

În primul rând, pentru că cei 144.000 care vor fi pecetluiți pe FRUNTE de către UN ÎNGER (Apocalipsa 7:2,3), sunt verguri evrei!! Nici adventiști, nici iehoviști, nici penticostali sau cine știe ce altă organizație! Aceștia sunt slujitorii israeliți ai lui Dumnezeu, din zilele din urmă!

În al doilea rând, Duhul Sfânt nu este limitat la un număr de persoane: ”După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi VEȚI PRIMI DARUL SFÂNTULUI DUH. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi PENTRU TOȚI cei ce sunt departe acum, ÎN ORICÂT DE MARE NUMĂR îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.” (Faptele Apostolilor 2:37-39)

În continuare vom afla ce spune Biblia despre Duhul Sfânt. Este acesta forța activă a lui Dumnezeu? Și dacă nu, cine sau ce este Duhul Sfânt?

5. Duhul Sfânt este forța activă (puterea) lui Dumnezeu!

Martorii susțin că, Duhul Sfânt este forța activă a lui Dumnezeu! Dacă Duhul Sfânt ar fi doar o forță sau o putere impersonală, la o simplă citire a Bibliei, apar unele întrebări.

Cum poate o forță, să învețe pe cineva?

”căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.” (Luca 12:12)

Poate o forță să fie întristată?

”Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin  care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.” (Efeseni 4:30)

Se va simți, o forță, înșelată?

”Petru  i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a  umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 5:3,4)

Cum poate o forță, care nu simte, să producă în noi roade precum dragostea, bunătatea, blândețea… ?

”Roada  Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva  acestor lucruri nu este lege.” (Galateni 5:22,23)

Mai mult decât atât, însuși Domnul Isus ne spune că,DUMNEZEU ESTE DUH; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:24) Iar concluzia devine evident  în această situație: Martorii afirmă (conștient sau nu) că Dumnezeu este de fapt  o forță!!

Acestea fiind spuse să trecem la următoarea temă.  A spus vreodată Isus că a doua sa venire va fi în mod invizibil?

6. A doua venire a lui Isus, este invizibilă!

Biblia prezintă în mod clar și detaliat împrejurarea în care ucenicii, fiind preocupați de cea de-a doua venire a lui Isus, i-au cerut Domnului să le facă știut semnul venirii sale.

”El a şezut jos, pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii  Lui au venit la El, la o parte, şi I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi SEMNUL VENIRII TALE şi al sfârşitului veacului acestuia?” (Matei 24:3)

Trebuie subliniat faptul că, în versiunea contrafăcută a Bibliei Martorilor, Traducerea Lumii Noi, ei au înlocuit ”semnul VENIRII tale” cu ”semnul PREZENȚEI tale”, și asta în mod deliberat și fără niciun suport legitim în textul grecesc original! Ei au tradus termenul grecesc ”parousia” prin ”prezență” și nu prin ”venire”!

Cum se face că ei sunt singurii care folosesc cuvântul ”prezență” în loc de ”venire”? Nu cumva au introdus acest termen pentru a acoperi profeția falsă despre venirea lui Isus în anul 1914? Atunci când s-a făcut acea prezicere se credea că venirea lui Isus va fi vizibilă, dar cum această profeție nu s-a împlinit, ei au mușamalizat minciuna învățând că, Isus a venit la 1914, dar în mod inviziibil! Și, ulterior, folosindu-se de cuvântul ”prezență” ei susțin această învățătură nescripturală!

La întrebarea ucenicilor privind semnul venirii sale, Isus le-a răspuns în felul următor: ”Deci, dacă vă vor zice: ‘Iată-L în pustie’, să nu vă duceţi acolo! ‘Iată-L în odăiţe ascunse’, să nu credeţi. CĂCI, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, AȘA VA FI şi venirea Fiului omului.” (Matei 24:26,27)

Isus îi avertiza pe ucenicii săi cu privire la apariția profeților și a învățătorilor falși! Iar acest avertisment este valabil și în ziua de azi, pentru orice credincios! Ceea ce atrage atenția în aceste două versete este faptul că, Isus ne spune să nu-i credem pe toți acești mincinoși deoarece VENIREA LUI VA FI LA FEL DE EVIDENTĂ ȘI VIZIBILĂ ca un fulger care luminează tot cerul, astfel încât nu va fi chip de îndoială cu privire la venirea Lui!

În continuare, Isus le spune ucenicilor săi:  ”Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, TOATE SEMINȚIILE pământului se vor boci şi  VOR VEDEA Pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.” (Matei 24:30) Așadar, nu se poate spune nicidecum că oamenii îl vor vedea pe Isus ”cu ochii minții” și că datorită semnelor pe care le-a dat, cei ce sunt treji din punct de vedere spiritual, își vor da seama că El este prezent.

Apoi, semnele despre care vorbește Isus nu aveau să fie o dovadă a ”prezenței” Sale, ci o dovadă că EL ESTE APROAPE!!!

”De la smochin învăţaţi pilda  lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.” (Matei 24:32,33)

Dacă ești Martor, te întreb, ce crezi că au înțeles și au predicat apostolii și creștinii din primul secol? O a doua venire vizibilă sau invizibilă?

Ce crezi că au înțeles ei când Isus le-a spus următoarele cuvinte?

”Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, MĂ VOI ÎNTOARCE  şi vă voi lua cu Mine, ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14:3)

Acest ”MĂ VOI ÎNTOARCE” vrea să spună că Isus nu va mai fi văzut, așa cum a fost văzut atunci când vorbea cu ei?

Sau când la înălțarea lui Isus, îngerii le-au spus:  „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru VA VENI ÎN ACELAȘI FEL cum L-aţi văzut mergând la cer.” (Faptele Apostolilor 1:11)

Iată ce au înțeles ucenicii și apostolii!

”Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa  lui Dumnezeu, Se VA COBORÎ DIN CER şi întâi vor învia cei morţi  în Hristos.  Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în  nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom† fi totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:16,17)

Apostolul Ioan avea aceeași credință!

”Iată că El vine pe nori. Şi ORICE OCHI ÎL VA VEDEA; şi cei  ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.” (Apocalipsa 1:7)

Și tot el, în 1 Ioan 2:24-26, CE AȚI AUZIT DE LA ÎNCEPUT, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi  rămâne în Fiul şi în Tatăl. Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică. V-am scris aceste lucruri în  vederea celor ce caută să vă rătăcească.”

Prin urmare, după cuvintele lui Ioan, nu trebuie oare ca toți creștinii să ”rămână” în ceea ce se predica la început, pentru că numai astfel vor rămâne în unitate cu Fiul și cu Tatăl????

Fiindcă,

”Oricine  o ia înainte şi NU RĂMÂNE  în învăţătura lui Hristos n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i  ziceţi: „Bun venit!” (2 Ioan 1:9,10)

.

Sursa:

https://www.youtube.com/channel/UCyEzoTqtiq3D7zJl4XCdMXQ

Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.