Profeții satanice (3)

        Când toate învățăturile Watchtower – care arătau că omenirea a pășit în ”timpul sfârșitului” la anul 1799, că Isus a revenit de o manieră invizibilă în anul 1874 și că lumea se va sfârși în anul 1914 – s-au dovedit false, doctrina Turnului de Veghe a fost reajustată în consecință!

În noua versiune doctrinară, anul 1914 a devenit data revenirii invizibile a lui Hristos  și  ”începutul timpului sfârșitului”. Iar această dată a fost invocată nu ca o terie sau ca o interpretare ci dimpotrivă, ca un fapt solid și incontestabil.

_1_pf3_evidence

Iată ce spune, legat de această dată, Eugene Mortenson, reprezentantul oficial Watchtower: ”Martorii lui Iehova, datorită  modului lor în care au studiat Biblia, sunt pe deplin încredințați că începând cu toamna anului 1914, Isus a preluat puterea în Regatul său, așa cum El a fost profețit asta, în Matei, capitolul 24.  Generația care a fost martoră debutului acestei perioade nu trebuie să se petreacă înainte ca lucrurile să se împlinească. Iar asta implică deopotrivă sfârșitul acestui sistem rău de lucruri.” (Rețineți că această declarație este din anul 1986)

_2_pf3_evidenceFostul martor Leonard Chretien arată că ”Societatea Watchtower este foarte preocupată deoarece timpul  ”generației 1914” este pe sfârșite. Iar cei care mai sunt încă în viață sunt tot mai puțini numeroși și tot mai bătrâni. Iar Armaghedonul ar trebui să se producă înainte de sfârșitul acestei generații! Deci, urmează ca Martorii lui Iehova să se confrunte cu o nouă falsă profeție pe care vor trebui să o justifice ca atare. Anticipând situația jenantă care ar putea rezulta, Comitetul Președintelui Corpului Central Guvernant a pregătit deja un articol în care se sugerează schimbarea semnificației datei anului 1914 pentru data anului 1957!

Raymond Franz – fost martor, membru al Corpului Central de Guvernare la data la care această propunere a fost avansată și luată în considerare –  iată ce declară el legat de acest eveniment: În acest document, se sugerează ideea potrivit căreia generația care ar fi să vadă sfârșitul tuturor lucrurilor nu ar trebui să fie considerată cu începere de la anul 1914. Bazându-se pe declarația lui Isus că vor trebui să fie ”semne în ceruri”, ei sugerează aici că data ”începutului sfârșitului” ar trebui mutată la anul 1957, deoarece rușii trimiseseră în acel an primul lor satelit, Sputnick, în spațiu! Și au propus ca începând din acel an, fenomenele celeste să devină noul indicator prin care să se poată determina generația care va întâmpina, în viață, sfârșitul lumii”

Leonard Chretien, explică faptul că ideea cu satelitul Sputnick a fost în cele din urmă respinsă, însă timpul rămas pentru generația 1914 era pe terminate!

Cronologia anului 1914. Excomunicarea lui Carl Olof Jonsson.

_3_pf3_evidence

Hai să vedem însă de ce anul 1914 a devenit atât de important pentru Turnul de Veghe! Acest an își bazează cronologia sa pe anul 607 înainte de era creștină! Turnul de Veghe învață faptul că, în anul 607 Ierusalimul a căzut în mâinile babilonienilor! Carl Olof Jonsson, autorul suedez al cărții, ”The Gentile Times Reconsidered” (Timpul Neamurilor Reconsiderat) a fost membru al organizației, supraveghetor și pionier în congregația sa. Iată ce spune el:  ”La început nu am avut nicio îndoială cu privire la această cronologie. În fine, eu credeam că ea este conformă Bibliei. Știam bineînțeles că istoricii au fixat pustiirea Ierusalimului nu în anul 607, cum susține Watchtower, ci în anul 587 sau 586. Ca atare, în 1968, am demarat un studiu al Bibliei împreună cu un domn care dorea să știe de ce istoricii fixaseră o dată posterioară, cu 20 de ani mai puțin! Astfel eu am început să studiez această chestiune și am descoperit destul de repede faptul că istoricii dispuneau de probe solide în favoarea anilor 586-587. (Ce a făcut apoi Carl Jonsson? El a compilat cercetările sale și le-a trimis Turnului de Veghe.)  Dar diriguitorii de la Watchtower erau hotărâți să-și mențină doctrina lor intactă! Eu am primit o scrisoare de avertisment!  Să nu fac le cunoscut celorlalți martori ai lui Iehova cercetările mele!”

Pentru a masca cei șapte ani de studii și a ascunde adevărul, Societatea Turnul de Veghe l-a excomunicat pe Carl Olof Jonsson!

Despre dumnezeirea lui Hristos. Isus este de fapt arhanghelul Mihail.

Purtătorul de cuvânt Watchtower și membru al corpului de conducere,  F.M. Gipe, declară înaintea cameramanului Jeremiah Films că, ”Noi învățăm că Isus Hristos este fiul Lui Dumnezeu. El a fost prima creatură a lui Iehova și prin el au fost create toate celelalte lucruri! Anumite religii învață că Dumnezeu și Isus sunt una și aceeași persoană! Dar Biblia nu învață una ca asta și ca atare, nici Martorii lui Iehova nu o fac.

Eugene Mortenson, purtătorul de cuvânt al organizației la acea dată, le explică realizatorilor documentarului că: ”Noi credem că Biblia învață că Isus deține un anumit număr de funcții pentru numele lui Iehova Dumnezeu, cel Prea-Înalt! De exemplu, Scripturile ebraice îl numesc (pe Isus) Mihail! Mihail se traduce literal prin ”Cine este ca Dumnezeu?”

Martorii lui Iehova cred că Isus Hristos este o creatură spirituală, un înger superior, prima creatură a lui Iehova Dumnezeu. Înainte de a veni pe pământ ca un om, el a existat în ceruri, ca Arhanghelul Mihail! Isus a fost la început Logos-ul sau Mihail, arhanghelul! El a venit pe pământ sub forma unui băiat născut de fecioara Maria. El era un om perfect, fără păcat! Dar el era doar un om, lipsit de toată divinitatea. Isus a umblat pe pământ, ca un om și el a devenit Hristosul abia după ce a fost botezat.

_4_pf3_evidenceMartorii lui Iehova au oroare de simbolul crucii, pe care îl consideră un simbol păgân utilizat de creștinii apostați. Ei învață mai degrabă că, la sfârșitul misiunii sale, Isus a fost răstignit pe un stâlp de lemn și nu pe o cruce.

Apoi, corpul lui Hristos a fost depus într-un mormânt, unde a fost total dezintegrat de Dumnezeu, pentru totdeauna! Isus a fost recreat de către Tatăl.

Înainte de a merge la cer, Isus s-a materializat în diferite trupuri, în diferite ocazii, pentru a-i convinge pe ucenicii săi cât și alte persoane că el a fost într-adevăr înviat. Apoi Isus s-a reîntors în cer la Tatăl său unde el a redevenit arhanghelul Mihail. Din acest moment, Isus nu va mai revedea niciodată Terra, sub o formă vizibilă. În schimb însă, Isus împărățește în regatul din cer, de o manieră invizibilă. Iar atunci când el va judeca lumea, la Armaghedon, toți oamenii vor fi distruși cu excepția credincioșilor, martorilor lui Iehova.

Cei 144.000 și ”Alte oi”, Căi de mântuire diferite!

Isus, în calitatea sa de arhanghel Mihail, va rămâne invizibil pentru oamenii salvați pe pământ, dar îl vor putea vedea doar cei 144.000 de martori ai lui Iehova, aleși să conducă împreună cu arhanghelul Mihail în cer!

Dacă acceptați să credeți în profețiile Watchtower cu privire la Armaghedon, oricare ar fi acestea, și dacă decideți să faceți parte din organizația martorilor lui Iehova, vă veți trezi într-o religie alcătuită din două clase!

Trebuie să știți că, potrivit Turnului de Veghe, doar cei din clasa superioară, cei 144.000 menționați în Apocalipsa, au locul asigurat în Rai. Aceștia sunt numiți ca, ”membrii unși”. Turnul de Veghe învață  că marea majoritate a martorilor lui Iehova, constituie cea de-a doua grupă (clasă) numită, ”alte oi.” Fără nicio speranță pentru ceruri, această a doua categorie va rămâne pentru eternitate doar aici, pe pământ! 

O dată pe an, la aniversarea Cinei cea de Taină a Domnului, Martorii lui Iehova și persoanele invitate se reunesc pentru o ceremonie legată de comuniune. Doar ”membrii unși” încă în viață azi, care sunt în jur de 9000 în întreaga lume, gustă din pâine și din vin! Celelalte milioane de iehoviști, adică ”alte oi” nu participă la această comuniune! ”alte oi” nu sunt incluse din Noul Legământ, prin urmare ele nu au o relație personală cu Isus Hristos. Și atunci, cum speră aceste ”alte oi” că vor fi mântuite?

_5_pf3_evidenceLeonard Chretien explică: ”Martorilor lui Iehova li se spune că pentru mântuire nu este suficientă o relație personală cu Hristos! Dar pentru ”alte oi”, mântuirea lor și acederea în viața veșnică depind de relația lor cu Turnul de Veghe. De fapt, relația lor cu Turnul de Veghe este primordială pentru obținerea salvării, și de asemenea o condiție a acestei mântuiri este predicarea din ușă în ușă a mesajului Turnului de Veghe.”

Raymond Franz punctează un lucru destul de straniu din cadrul organizației, anume că ”aceasta învață în același timp   două lucruri contradictorii. Ei sunt de acord că Biblia învață că noi putem fi salvați prin Har sau ”darul nemeritat” al lui Dumnezeu și nicidecum prin meritul faptelor noastre, și cu toate acestea, majoritatea martorilor cred, fără nicio îndoială, că până nu se achită de lucrările care le-au fost trasate de Societatea Watchtower cum ar fi: mărturia lor din casă în casă, participarea cu regularitate la reuniuni și alte obligații, ei nu vor putea avea parte de viața veșnică, în niciun caz.”

Odată ajunși în organizație, martorii trebuie să participe 5 ore de reuniuni pe săptămână. În plus, de la aceștia se așteaptă să petreacă multe ori prin lucrarea din ușă în ușă, pentru a oferi publicații și a face noi convertiți. Ei trebuie să facă eforturi pentru a dovedi că sunt vrednici de a fi salvați mânia lui Dumnezeu din ziua Armaghedonului. Așa se face că, deși li se spune că Dumnezeu este dragoste, cei mai mulți trăiesc cu teama de a nu fi ”taxați” de Dumnezeu, întrebându-se dacă în final vor fi vrednici și nu cumva vor fi găsiți nedemni! (N.tr. Este evident că, conceptul de naștere din nou, așa cum este el prezentat în Evanghelie le este total străin acestor biete ființe.)

”Chiar dacă în weekend ne lăsăm familiile  și mergem de la ușă la ușă sau mergem la un lac, pentru recreere, noi ne simțim tot timpul vinovați.”, așa descrie sentimentele martorilor, Leonard Chretien! Așadar o stare de teamă permanentă și de obligație față de sarcinile trasate de Turnul de Veghe!

Pentru a dobândi un larg control asupra activiității fiecărui membru, organizația îi cere acestuia să completeze și să îi trimită  un raport de activitate lunar, pentru a putea fi văzut în continuare ca un martor al lui Iehova activ.

F.M. Gipe declară următoarele: ”Noi nu le cerem membrilor să completeze dosare de adeziune! Singurele înregistrări pe care noi le avem au legătură doar cu aceia care predică din ușă în ușă!

Un altfel de botez:

Astăzi, când noii martori ai lui Iehova sunt botezați, ei sunt botezați nu după expresia biblică  ” în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” (Matei 28:19) ci, ei sunt botezați ”în Numele Tatălui, al Fiului și… al Spiritului dirijat prin Turnul de Veghe.”

_6_pf3_evidenceEugene Mortenson, reprezentantul oficial Watchtower, explică astfel această formulă de botez nebiblică: ”Este vorba de dăruire, ei probează că sunt devotați fără rezerve (organizației – n.tr.). Începând de la acest moment ei își vor pune întreaga lor viață în slujba Creatorului lor. ”

Odată botezat, martorul lui Iehova se angajează să servească organizația până când lumea va lua sfârșit.

.

Sursa

Acest articol a fost publicat în 1986, Jeremiah Films. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.