Turnul de Veghe: minciuni după minciuni!

” Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit şi cel ce spune minciuni nu va scăpa.” (Proverbe 19:5)

                 Politica Turnului de Veghe a fost întotdeauna asemănată cu o lumină tot mai strălucitoare, ca cea din Proverbe 4: 18. În timp ce ei pot fi de acord cu noi că, cuvintele lui Dumnezeu nu-și schimbă niciodată înțelesul, ei se contrazic însă prin cuvintele lor lipsite de coerență. Turnul de Veghe „cheamă la o examinare atentă și critică a conținutului său în lumina Scripturilor.” (WT 8/15/1950) Așa că am acceptat invitația lor și sper că ne veți urmări examinarea noastră cu mare atenție. Fondatorul lor, Charles Russell, a spus odată că, „O nouă viziune asupra adevărului nu poate contrazice niciodată un adevăr trecut. Noua lumină nu stinge niciodată vechea lumină, doar adaugă la aceasta” (1881 Feb. Zion’s Watchtower p. 188).

„Lumina spirituală a continuat să strălucească pe parcursul primului secol. Dar Iehova nu le-a evidențiat primilor creștini  fiecare aspect al scopurilor sale. Apostolul Pavel le-a spus credincioșilor din primul secol: „Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos.” (1 Corinteni 13:12) O astfel de oglindă nu avea cea mai bună suprafață reflectorizantă. Căci, la început, înțelegerea luminii spirituale era limitată. După moartea apostolilor, lumina a crescut firav pentru o vreme, dar în ultima vreme, cunoașterea Scripturii a devenit abundentă. (Daniel 12: 4)”

Notați că ei obișnuiesc să impună ideea lor de ”lumină nouă”. Ei au omis să continue cu restul versetului, pe care îl redăm noi: ”Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.” Iată ce spunea apostolul Pavel, cel care a avut mai multe revelații decât orice alt apostol. Ceea ce spune despre el însuși și despre noi este că vom ști aceste lucruri, atunci când Hristos se va întoarce la noi și nicidecum învățând de la Watchtower.

„În timpurile moderne, prima licărire de lumină reală a început să apară în ultimul sfert al secolului al 19-lea, când un grup de bărbați și femei creștine au început un studiu serios al Scripturilor. Ei au dezvoltat o metodă practică pentru studiul biblic. Când unii puteau pune o întrebare, atunci, grupul analiza toate textele Scripturii referitoare la asta. Atunci când un verset biblic părea că-l contrazice pe altul, acești sinceri creștini se străduiau să le armonizeze pe cele două „.

Este adevărat ce afirmă ei? Așa cum tocmai am văzut, ei scot pasajele Scripturii din contextul lor pentru a născoci propriile lor învățături. Iar oamenii lor să citească „doar Turnul de Veghe”, astfel încât să poată înțelege Biblia. Dar ei nu au citit niciodată Biblia pe cont propriu, ci i-au lăsat pe liderii să le impună toată așa-numita cercetare prin revistele lor.

„(cei carea aveau să fie cunoscuți mai târziu ca Martorii lui Iehova) erau determinați să aibă ca ghid Sfintele Scripturi, și nu tradiția sau dogmele oamenilor. După ce au ținut cont de toate probele scripturale disponibile, ei au făcut o înregistrare a concluziilor lor. În acest fel, înțelegerea lor despre multe doctrine biblice de bază a fost clarificată ” (TURNUL DE VEGHE – 15 martie 2000 p.12).

Dar chiar au fost clarificate? Când? Dacă este așa, de ce au ales să se răzgândească privitor la unele lucruri, de mai multe ori?
Înainte de a privi la istoria modificărilor din cauza luminii noi, hai să auzim ce cred ei despre aceia care îl urmează pe Dumnezeu și se comportă într-un asemenea mod, din chiar publicațiile lor.

„Este o problemă serioasă să-l prezinți pe Dumnezeu și Hristos într-un fel, după care să afli că înțelegerea noastră despre învățăturile și doctrinele fundamentale ale scripturilor a fost eronată, și după accea, să revi iar la acele doctrine care, după ani de studiu, am stabilit că sunt greșite. Creștinii nu poate fi șovăielnici – ba laie, ba bălaie – cu privire la aceste învățături fundamentale. Ce încredere să mai aibă cineva în sinceritatea sau în judecata unor astfel de persoane?” (WathcTower, p.298, mai 15, 1976)

Dacă am avut vreodată un exemplu mai grăitor cu privire la modul Turnului de Veghe de a se răsuci și a se răzgândi, de mai multe ori, cu privire la ceva anume, atunci trebuie să începem cu disputa despre învierea sau nu a celor din Sodoma și Gomora:

SODOMA ȘI GOMORA

„Oamenii din Sodoma vor fi înviați.” (Turnul de Veghe 7/1879, p. 8)

”Oamenii din Sodoma nu vor fi înviați.” (Turnul de Veghe, 6/1/1952, 338)

„Oamenii din Sodoma vor fi înviați.” (Turnul de Veghe, 8/1/1965, p. 479)

„Oamenii din Sodoma nu vor fi înviați.” (Turnul de Veghe, 6/1/1988, p. 31)

”Oamenii din Sodoma vor fi înviați. ” (You Can Live ‘Forever on Paradise-On Earth, early editions, p.179)

„Oamenii din Sodoma nu vor fi înviați.” (Revelation Its Grand Climax At Hand, p. 273)

Putem înțelege când cineva schimba își schimbă opinia, din dorința de a se corecta, dar acest exemplu este absurd. Aceasta este ”lumina strălucitoare ” sau mai degrabă aici avem un exemplu de lumină pâlpâitoare care ba se stinge, ba se aprinde?

noualuminaPoate că acest lucru se întâmplă din cauza viziunii lor despre adevăr,Un adevăr prezentat de Satana însuși este la fel de adevărat ca un adevăr stabilit de Dumnezeu…. Acceptați adevărul oriunde l-ați găsit, indiferent dacă acesta vă contravine.” (WT 7/1879 pp. 8-9)

Totodată, cu toate acestea, se poate spune că „Noua lumină nu contrazice vechea lumină, ci doar se adaugă la ea. „ (WatchTower 2/1881 P. 188)

Biblia vorbește mult despre întuneric și lumină. Să revenim din nou la Proverbe 4: 18-24, … „Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele! Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale! Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor. Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. Izgoneşte neadevărul din gura ta şi depărtează viclenia de pe buzele tale!”

Observați că, cea care devine luminoasă este calea celor neprihăniți, pe când calea celor răi îi duce în întuneric și-i face să se poticnească. Când cineva își conduce viața după cuvintele Sale, viața lui va fi îndreptată și călăuzirea va deveni clară. Soluția dată de Dumnezeu este Cuvântul său, care aduce adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este unul logic (coerent), și el nu se schimbă precum părerile oamenilor (vezi învățăturile și poruncile omenești cu care se confrunta biserica din Laodiceea – Coloseni 2:22). El nu spune să asculți de ceilalți oameni, ci dimpotrivă, dacă cineva ascultă Cuvântul, acesta îl va elibera de orice înșelăciune și-i va aduce sănătate! Se întâmplă asta la Turnul de Veghe?

Mai sus am oferit exemplul minor cu învierea/neînvierea sodomiților! Dar hai să vedem cum stau lucrurile când vine vorba despre probleme cu adevărat importante, cum ar fi mântuirea, sunt mai multe doctrine privind asta? Ei bine …

NOUL LEGĂMÂNT și MÂNTUIREA

„… Noul legământ este un lucru care ține de viitor.” (WatchTower 6/1880 p.110)

” Noul legământ este în vigoare acum, fiind pecetluit prin sângele și moartea lui Hristos.” (WatchTower 9/1887, p. 974) …

„… Lucrarea lui Hristos pentru inaugurarea noului legământ nu putea începe până la perfecționarea propriului său corp, care este Biserica … și fiindcă sângele său încă nu a fost vărsat în întregime.” (WatchTower 4/1/1909 p.4367)

„Ei recunosc că nu sunt parte din noul legământ mijlocit prin Isus Hristos… Pentru a rămâne în relație cu „Mântuitorul nostru Dumnezeu ”, „marea mulțime trebuie să rămână unită cu rămășița israeliților spirituali. ” (Turnul de Veghe, 11/15/1979, p. 27) 

Cu privire la cei care iau parte la noul legământ al lui Hristos „mijlocitorul”, Isus este „mijlocitorul” numai pentru creștinii pecetluiți în număr de 144,000 …” Această ”mare gloată” formată din „alte oi „, care se formează în prezent, nu participă la noul legământ. Cu toate acestea, prin asocierea gloatei cu ”turma mică”, a acelora (încă în viață – aprox. 6000 la anul 2009 – n.tr.) părtași ai noului legământ, ”marea gloată” va profita de beneficiile care decurg din noul legământ.” (Turnul de Veghe, 4/1/79, p. 31)

”… Isus mijlocește numai față de cei din noul legământ” (Insight on the Scriptures p.362)

” Acele ”alte oi” menționate de Isus în Ioan 10 „… sunt persoanele care nu sunt parte din legămân… care … sunt strânse prin dispoziția lui Iehova, pentru viața veșnică pe pământ, în baza credinței lor în valoarea sacrificiului sângelui lui Isus.” (Survival p.73,80)

„Membrii marii gloate nu sunt participanți la Noul Legământ. Cu toate acestea, ei se asociază cu Israelul lui Dumnezeu și trăiesc cu ei în „pămânul lor.” Chiar dacă nu toți fac parte din noul legământ, ei sunt beneficiari ai acestuia.” (WatchTower, 1 februarie 1998 p.24)

Dar, potrivit Bibliei, a nu fi parte din Noul Legământ înseamnă să nu ai niciun mijlocitor, pentru că Dumnezeu însuși a spus că este doar un singur mijlocitor și că acela este Hristosul (1 Timotei 2: 5). Mântuirea este doar prin sângele Lui, iar dacă dacă noi nu suntem părtași la acest legământ, atunci păcatele noastre nu vor fi iertate.

Biblia spune că, ” Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit şi cel ce spune minciuni nu va scăpa.” (Proverbe 19:5) Așadar, ce fel de martor este Turnul de Veghe?

Despre ÎNCHINARE

„A te închina lui Hristos în orice formă nu poate fi greșit” (WatchTower pg.83 3/1880)

„… Și ucenicii i s-au închinat Lui.” (WatchTower pg.410 5/15/1892)

„Da, noi credem că Domnului nostru Isus i s-a adus închinare în timp ce pe pământ, și asta în mod corespunzător.” (WatchTower pg. 216 7/15/1898)

„Toate creaturile din cer și de pe pământ i se vor închina lui Isus, după cum el i se închină Tatălui.” (WatchTower pg.252 8/15/1941)

”Trebuie să-l adorați și să vă închinați înaintea căpeteniei lui Iehova, și anume, Isus Hristos.” (WatchTower pg.313 10/15/1945)

”Lui Hristos trebuie să i se aducă închinare.” (make sure of all things pg.53, 85)

„Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine lui, inclusiv arhanghelul Mihail, căpetenia îngerilor, căci Mihail nu este Fiul lui Dumnezeu.” (WatchTower 11/1879, p. 48)

Cine a fost Isus înainte de a se transforma într-un arhanghel?

”Mihail din Apocalipsa 12:7 este papa de la Roma.” (Studies in the Scriptures vol.7 p.188)

”Versetul din Romani 10:14 se referă la Isus.” (WatchTower 12/1/1903 p.3282)

Vorbind despre Isus „El fiind creatorul, care a existat înaintea oricăror alți dumnezei. Și toți acești dumnezei vor fi distruși astfel încât nimeni va mai exista după el (Isaia 43: 10), ca Alfa și Omega (Apocalipsa 22:13)…” (Aid to Bible Understanding 1971 p.666)

”Și chiar așa spune Domnul Dumnezeu Atotputernicul – Domnul Isus în Apocalipsa 1:8; Ioan 5:22; Matei 28:18” (the Finished Mystery pg. 240 1917)

Dar apoi ei au schimbat foaia:

„Marele voievod Mihail nu este altul decât Isus Hristos însuși, Daniel 12: 1” (WatchTower 12/15/1984 pg.29)

Să nu concluzionați în mod eronat că, creștinii trebuie să i se închine lui Hristos. Biblia nu învață așa ceva. ” (WatchTower pg.421 7/15/1959) … „Este nebiblic pentru închinătorii viului și adevăratului Dumnezeu, ca ei să i se închine și Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos. (WatchTower 1 / 1/1964 pg.671)

”Lui Isus Hristos nu i se aduce nicio închinare și nicio proslăvire în ceruri.” (WatchTower 1/1/1954, p. 31)

„Și când îl va aduce din nou pe întâiul său născut în lume, va spune: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să se închine înaintea lui.” (Evrei 1:6, Ediția NWT 1961, p.1293)

Mai târziu, acest verset a fost schimbat în, ”Și când îl va aduce din nou pe întâiul său născut în lume, va spune: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să facă plecăciune înaintea lui!“ (Evrei 1:6, Ediția NWT 1971, p.1293)

(…)

Ce cred ei despre CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU?

”Manuscrisul scripturilor grecești creștine, numit de obicei „Noul Testament,” a fost inspirat. Nicio traducere a acestor scrieri sacre într-o altă limbă, cu excepția scriitorilor originali, nu este inspirată …. Niciuna nu a putut reda cu exactitate sensul exact al textului inspirat. „… În prezentarea acestei traduceri a Scripturilor grecești creștine (NWT – Traducerea Lumii Noi -) încrederea noastră este că este de ajutor marelui Autor al Cărții.” (introducere KINGDOM INTERLINEAR p. 7)

”O persoană ar ajunge în întuneric, după numai doi ani de citire a Bibliei, de una singură; aceasta va rămâne în lumină numai prin citirea ”Studies in the Scriptures”.” (WatchTower 9/1 5/1910, p. 4685)

”Faptul că, cartea The Finished Mystery conține unele greșeli este admis în mod deschis. Dar chiar și Biblia conținele unele greșeli.” (4/1/1920, p. 103)

„Dacă cele șase volume ale ” SCRIPTURE STUDIES” sunt practic Biblia aranjată tematic, cu citatele biblice doveditoare, poate că nu am greși dacă am numi aceste volume – Biblia într-o formă aranjată. De aceea se spune că, acestea nu sunt doar comentarii privind Biblia , ci ele sunt, practic, însăși Biblia.” (WatchTower 9/15/191 0, p. 4685)

„Vreme de secole, nu a existat nicio înțelegere clară a Bibliei.” (WatchTower 9/15/1911, p. 4885)

„Mai degrabă ar trebui să căutăm un studiu biblic dependent, decât un studiu biblic independent.” (WatchTower 9/15/1911, p. 4885)

”Biblia este o carte sigilată, cu excepția acelora care fac parte din organizație.” (WatchTower 7/1/1973, p. 402)

Oare am putea crede așa ceva? Doar Martorii lui Iehova pot să înțeleagă Scriptura și asta datorită Turnului de Veghe? Și atunci cum rămâne cu toți sfinții din istoria creștinătății? Ei nu au avut o organizație sau publicații ci, ei au avut doar Biblia! Însă acest lucru nu a fost suficient în conformitate cu afirmația Turnului de Veghe. Proverbe 6:19 spune că, ”martorul mincinos” este acela ”care spune minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.”

Imaginați-vă numai ce ar fi spus apostolul Pavel sau ceilalți ucenici din secolul 1 despre aceste declarații!
(…)

Sursa

A LIE FOR A LIE; http://www.letusreason.org/JW18.htm

sepiajw

Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.