Venirea invizibilă și povestea ei!

”.. Marele  preot L-a întrebat iarăşi şi I-a zis: „Eşti Tu Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus. „Şi  veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului. (Marcu 14: 61, 62)

.

                 Pentru a înțelege unde începe povestea despre învățătura Turnului de Veghe privind ”Venirea invizibilă” a Domnului Isus, vom purcede într-o investigație având ca punct de pornire anii 1800.

William Miller a născut o mișcare care avea să fie cunoscută sub numele de mișcarea milerită sau adventă, predicând întoarecerea vizibilă a lui Hristos pentru anul 1843 și ulterior pentru anul 1844.

Rezultatul imediat al neîmplinirii profeției lui Miller  privind întoarecerea lui Isus  fost că, peste 50 de mii de oameni, care crezuseră în cele două ”solii” ale lui Miller, ”n-au mai vrut să creadă în nimic, socotind că mișcarea adventă a fost condusă de spirite satanice.” (Ellen G.White, Marea Luptă, pg. 390, 412)  Cu toate acestea, un grup foarte mic de oameni a rămas fidel ”soliilor” lui Miller. Acest grup avea să se scindeze, în principal, în alte  două mișcări: 1. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea (cu Ellen G. White ca proroc infailibil) și, 2. Biserica Creștină Adventă.

Începutul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea nu a însemnat nimic altceva decât perpetuarea minciunilor lui Miller privind venirea Domnului Isus Hristos în anul 1843 și respectiv în anul 1844. Cu toată dezamăgirea celor înșelați (dintre care mulți își vânduseră și proprietățile) unii din ei, destul de puțini, au rămas fideli până la fanatism celor ”două solii îngerești”  ale  lui Miller; Hiram Edson s-a numărat printre aceștia, de numele său fiind legată (potrivit credinței adventiste) cea de-a treia solie îngerească!

Hiram Edson a fost acela care a resuscitat efectiv erezia milerită atunci când, toți credeau că această mișcare va deveni doar o urâtă amintire. Într-o zi, pe când Edson se plimba pe lângă un lan de porumb, el a avut brusc o străfulgerare: ”Dar dacă Domnul a venit la data fixată (22.10.1844) într-un alt fel decât l-am așteptat noi?”.  Și culmea, deși Miller nu a agreat deloc părerea lui Hiram Edson, dezavuând-o total, în schimb alții, dintre  cei odinioară fideli lui Miller, urmau să se regrupeze în jurul răstălmăcirii profeției  neîmplinite a acestuia, prin doctrina ”VENIRII INVIZIBILE”, o adevărată paradigmă shift a șarlataniei. În jurul acestei gogorițe a ”venirii invizibile” a lui Isus la anul 1844 avea să se închege cultul condus de profetesa mincinoasă Ellen G. White!

Hiram Edson poate fi creditat ca părintele doctrinei ”venirii invizibile” a lui Isus!

Așadar, prima ”venire invizibilă” a lui Isus ”s-a petrecut” în anul 1844! Cine ar fi putut crede că o asemenea bazaconie nu numai că va fi acceptată de atâtea biete suflete înșelate, ci în plus, minciuna aceasta va mai fi și reeditată cu periodicitate? Și totuși, acest lucru s-a întâmplat, iată cum!

.

CONEXIUNEA BARBOUR / RUSSEL

Societatea WatchTower este o mișcare care s-a născut din ticăloșia Marii Dezamăgiri din 1843-1844, urmată de dezamăgirea mai mică din 1873-1874.  Nelson H. Barbour a făcut parte din mișcarea condusă de William Miller în anii 1843-1844. Deși  la început a fost dezamăgit de neîmplinirea soliilor milerite, în cele din urmă, el a îmbrățișat ideea proprie că anii 1843 și 1844 au însemnat de fapt începutul unui timp zăbovitor 30 ani 1) care, urma să culmineze cu a doua venire a lui Hristos  în anul 1873.   Astfel, în anul 1871 Barbour a început publicarea unei reviste intitulate: ”EVIDENCES FOR THE COMING OF THE LORD IN 1873: OR THE MIDNIGHT CRY.” 

Însă și anul  1873 a trecut fără a se întâmpla nimic așa că, Nelson Barbour a așteptat ca venirea lui  Isus să producă  în anul 1874. Când nici în acest an nu s-a întâmplat nimic, Barbour s-a mai aplecat încă odată asupra profețiilor sale, cu privire la vremea venirii lui  Isus, pentru a vedea dacă a făcut vreo greșeală!

Dacă Barbour ar fi căutat răspunsul în Scriptură, ar fi înțeles că: ”… despre ziua aceea sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea.” (Marcu 13:32-33). Dar și el, a găsit cu cale să soluționeze această neîmplinire în maniera născocită de Hiram Edson! Nelson Barbour a sfârșit prin a spune că a doua ”venire a lui Isus” s-a petrecut în mod ”invizibil”, și că anul acestei ”veniri invizibile” a fost stabilit ca fiind 1874!

Carevasăzică, ”A doua venire invizibilă” a lui Isus s-a produs în anul 1874! Luminat de această nouă înțelegere, Nelson Barbour a redenumit publicația sa astfel:  „THE MIDNIGHT CRY and HERALD OF THE MORNING.” 2)

THE MIDNIGHT CRY and HERALD OF THE MORNING

O educație adventistă.

În anul 1870 (la vârsta de 18 ani), Charles Taze Russell a participat la o prezentare ținută de faimosul predicator adventist, Jonas Wendell. Wendell părea să insiste pe ceea ce Russell considera a fi probleme raționale, logice, referitoare la profeția și cronologia biblică. Wendell  atrăgea atenția asupra faptului că revenirea lui Hristos se va produce în anul 1874. 3)

Câțiva ani după aceasta, el a continuat să studieze Scriptura cu și sub influența a diferiți adventiști, pastori și ai membrii ai clerului, printre care și pastorii George W. Stetson  și George Storrs, de la Advent Christian Church! El avea să devină astfel liderul unui grup de studiu al Bibliei! 3)

Apoi, la începutul primăverii lui 1876, după ce fusese la Philadelphia pentru o călătorie de afaceri, Charles Taze Russell a intrat în posesia unui exemplar al revistei lui Nelson H. Barbour, ”THE MIDNIGHT CRY and HERALD OF THE MORNING.”  Interesul său fu imediat pentru aceasta mai ales că revista conținea în mare parte aceleași convingeri ca și ale lui.  Așa că Russel (24 ani) stabili o întâlnire pentru a se întâlni cu Barbour (52 de ani). 3)

Ceea ce i-a atras atenția lui Russell a fost conceptul din Herald Morning cu privire la ”venirea invizibilă” a lui Isus!  Russell,  deja influențat de această profeție după întâlnirea sa personală cu Barbour, a fost convins de prezența invizibilă a lui Hristos pe pământ.  Russell, devenit pentru o vreme asistenul lui Barbour, a susținut de asemenea și financiar publicația adventistului!Three Worlds, and the Harvest of This WorldÎn ciuda profețiilor eșuate, Barbour și Russell au publicat împreună cartea numărând 197 de pagini, „Three Worlds, and the Harvest of This World”, în anul 1877. 4) În această carte, Barbour și Russell împărtășeau credința comună potrivit căreia, Isus a venit ”invizibil” pe pământ și că, în anul 1878 se va încheia ”secerișul” început în anul morții lui Isus, adică 33 e.n. .  (Martorii lui Iehova din ziua de azi, numesc această perioadă de 1845 de ani de ”favoare” pentru creștini, ca fiind năvodul Veacului Evanghelic!) La pagina 143 a cărții lor, Barbour și Russell învățau că după încheierea acestui seceriș, în primăvara lui 1878, va urma judecata întregului pământ: ”Dar naţiunile s-au mâniat şi a venit mânia ta şi timpul fixat ca morţii să fie judecaţi, ca să le dai răsplată sclavilor tăi profeţi,  sfinţilor şi celor ce se tem de numele tău, mici şi mari,  şi să-i distrugi  pe cei ce distrug pământul.” (Revelația 11:18 – pasaj redat din versiunea contrafăcută a Bibliei, Traducerea Lumii Noi)

Să recapitulăm: 

Charles Taze Russell  reia învățătura adventistului Barbour, susținând doctrina ”întoarcerii invizibile” a lui Hristos. Apoi, Charles Taze Russell și mentorul său adventist  anunță că, sfârșitul acestei lumi rele se va produce la anul 1878 în timp ce ”sclavii fideli”  urmau să-și primească dreapta lor răsplată!

Când nici evenimentul prezis pentru anul 1878 nu a avut loc, Barbour a venit cu o ”nouă lumină”, constând  în învățăturile cu privire la ”ispășire” și ”răscumpărare”. Probabil că Barbour s-a inspirat în acest nou subterfugiu de la acea doctrină a ispășirii predicată de profetesa adventistă de ziua a șaptea, Ellen G. White, cea care fixase ca mare zi a ispășirii, de ”curățare sanctuarului ceresc”, data de 22 octombrie 1844. Așadar, despre ce vorbim aici? Veniri invizibile – una după alta – , ispășiri în locuri cerești – una după alta – șamd…

Ceea ce interesează pentru tema analizată este momentul rupturii dintre tânărul și mai potentul financiar Russell și  mai vârstnicul său mentor de până atunci, Barbour: chestiunea aceasta cu privire la ”ispășire” și ”răscumpărare” a pus capac înțelegerii și conlucrării lor fructuoase de până în acel moment!

Începând din anul 1878, ambii au scris despre opiniile lor contradictorii cu privire la răscumpărare și doctrina ispășirii. La data de 3 mai 1879, Russell a scris că „punctele de dezacord mi se par a fi atât de fundamentale și importante încât … eu cred că relația noastră trebuie să înceteze.”  Într-o scrisoare adresată lui Barbour (22 mai 1879), Russell  își anunța demisia în mod explicit: „Acum vă părăsesc pe ‘Herald” și pe tine.  Mă retrag în totalitate, fără nicio pretenție față de tine…  Te rog să anunți în următorul număr al ” Herald „, retragerea mea din funcția de editor asistent. „

În luna iulie  a anului 1879, Russell a început publicarea propriei reviste, Zion’s Watch Tower, ca principală revistă a mișcării Biblie Student. (La câțiva ani după moartea lui Russell, revista a devenit asociată cu Martorii lui Iehova și a fost redenumită Turnul de Veghe – The Watchtower). 6)

Pentru o vreme, Russell va păstra convingerile lui Barbour cu privire la anul 1874:  ”Hristos a venit ca un mire în anul 1874… la începutul secerișului evanghelic.” 7)  Apoi, în unul din volumele sale, Russel afirmă că: ”Prezența lui Hristos și secerișul au început în anul 1874.” 8) iar în altul punctează faptul că, ”Regatul de o mie de ani a început în anul 1874, o dată cu întoarcerea lui Hristos.” 9)

Doctrina întoarcerii invizibile a lui Isus în anul 1874 a fost continuată de Turnul de Veghe și după moartea lui Russell (1916), iată un exemplu: ”Cu siguranță că, în mintea unui copil cu adevărat consacrat al lui Dumnezeu nu există cea mai mică urmă de îndoială că, Domnul Isus este prezent și a fost prezent din  anul 1874.” 10)

Adventistul Barbour a avut o influență mult mai mare asupra doctrinei timpurii a Martorilor lui Iehova decât ar fi unii dispuși să recunoască: anul venirii invizibile a lui Isus, 1874, iar apoi asumarea învățăturii potrivit căreia, ”Să așteptăm cea de-a doua venire a lui Isus în trup, a fost o greșeală”

”Dacă frații  Miller și Barbour au fost instrumentele lui, atunci Strigătul de la Miezul Nopții, bazat pe declarații profetice și alte evidențe, a fost corect… noi credem că Strigătul de la Miezul Nopții a fost de la Dumnezeu.” 11)

Așadar, o puternică influență adventistă asupra începuturilor organizației Turnul de Veghe! Iar parte din această nebunie doctrinară – vezi (sic!) venirea invizibilă – s-a perpetuat până în prezent!

În cele din  urmă, Russell, bazându-se și pe piramidologie,  avea să anunțe sfârșitul acestei lumi pentru anul 1914! 12) Iată cât de sigur plasau ei acest sfârșit, ”marcat cu siguranță în Scriptură”: … Bătălia zilei celei mari a Dumnezeului  Celui  Atotputernic… Data încheierii acestei ”lupte” este marcată cu siguranță în Scriptură, ca fiind octombrie 1914. Este deja în curs de desfășurare, începutul luptei  fiind datat în octombrie 1874.” 13)

De altfel, încă de dinainte de despărțirea lui Russell de Barbour aceștia doi anunțau (1877) cu emfază că sfârșitul vremurilor neamurilor se va încheia în anul 1914. 14)

Este imposibil ca un om normal să accepte toate aceste scorneli și scorneli pentru alte scorneli…

.

REINVENTAREA SOCIETĂȚII WATCHTOWER – 1943

În intervalul cuprins între 1930 – 1940, Martorii lui Iehova s-au confruntat cu o criză: trecuseră 56 de ani de la ”venirea invizibilă” a lui Isus în anul 1874! Oamenii își pierduseră credința în învățătura întoarcerii lui Hristos. Așa că, Turnul de Veghe a schimbat învățătura sa, alegând anul 1914 ca an al ”venirii invizibile” a lui Hristos; după ce înainte, acest an fusese profețit de Barbour, Russell & co ca anul Armaghedonului.

În anul 1943, anul de existență cu numărul 63 al Societății Watchtower, ei au schimbat în mod oficial doctrina despre anul 1914, ca fiind anul venirii lui Hristos!! Iar aceasta a devenit noua lor doctrină oficială! ”Hristos s-a întors și a început să domnească în mijlocul dușmanilor săi, în anul 1914.” 15)

Dar prima publicație păstrată în care se afirmă că Isus a venit invizibil în anul 1914, datează din anul 1930. Este vorba despre revista The Golden Age (1930, pg. 503) în care judecătorul Rutherford a făcut cunoscut ”acest fapt” (sic!)

Așadar, a treia ”venire invizibilă” a lui Hritos, ca mire, s-a produs la anul 1914; deși, anterior, acest an fusese declarat de Russell ca anul care avea să marcheze Armaghedonul, distrugerea neamurilor și a Babilonului cel Mare!

Fără să pretind că am surprins toate datele ”venirii invizibile” ale lui Isus, predicate vreme de aproape 140 de ani de către Turnul de Veghe, vă invit să faceți un bilanț al modificărilor ciclice ale acestor date, și nu numai cu referire la ”venirea invizibilă” ci și cu privire la Armaghedon!

.

REINVENTAREA SOCIETĂȚII WATCHTOWER – 2013

În anul 2013, Martorii lui Iehova s-au confrundat încă odată cu o criză: din 1914 și până în acest an, trecuseră 99 de ani! Aniversarea celui de-al 100-lea an al presupusei veniri invizibile a lui Isus bătea la ușă! Iar oamenii începuseră să-și piardă credința în anul 1914 ca marcând întoarcerea pe pământ a lui Hristos!

Așa că, Turnul de Veghe a abandonat anul 1914 ca reper al venirii lui Isus prin declarația:
”În versetele care conduc la Matei 24:46, cuvântul ”venire” se referă cu consecvență la timpul în care Isus va începe să pronunțe și să aplice judecata din timpul necazului cel Mare… De asemenea, ”venirea” lui Isus menționată în Matei 25:31 se referă la același timp viitor al judecății. 16)

Cu toate acestea, Turnul de Veghe păstrează încă referința anului 1914: ”… vremea secerișului a început în anul 1914. În acel an au început o serie de evoluții importante. Isus a fost întronat ca rege iar ultimele zile au început…” 17)

În Concluzie, Turnul de Veghe nu a renunțat la doctrina venirii invizibile a lui Isus din anulo 1914, doar că a plasat Armaghedonul la o dată nespecificată după ce ultima dată învățase că acesta s-a petrecut în anul 1914… Așa să fie oare? Să nu uităm însă de anul 1975!

Iată ce spunea Charles Sunutko, un supraveghetor de district, în anul 1967: ”Noi, Martorii lui Iehova, suntem alergători și, deși unii dintre noi am obosit un pic, se pare că Iehova ne-a furnizat hrană la timpul potrivit, căci a ridicat în fața noastră un nou țel, un nou an. E ceva la care să aspirăm și se pare ne-a dat tuturor un mare spor de energie și de putere în acest ultim moment de accelerare spre linia de sosire. Iar acesta este anul 1975.” Așadar, anul 1975 este noul țel dat de Iehova poporului său! Linia de sosire!

La 28 iulie 1968, o jurnalistă din partea BBC l-a intervievat pe Phillip Reece, purtătorul de cuvânt al Betelului, filiala londoneză a Watchtower, provocându-l că ”amenințarea anului distrugerii, 1975,” pare o ”ipoteză relativ nebunească și iresponsabilă”.  Acesta a răspuns că, ”… noi nu-l luăm ca pe o amenințare… acest sistem de lucruri va pieri… Dar… ăă.. vrem ca oamenii să aprecieze că acesta este preludiul înaintea Regatului lui Iehova… Vezi tu, mături cele vechi înainte ca să le aduci pe cele noi… ” Jurnalista nu se lasă și-l întreabă din nou: ”Păi dacă sfârșitul chiar vine în anul 1975, vom muri cu toții?” iar Reece răspunde șovăitor: ”Da, ăă, când vine Armaghedonul va reprezenta măturarea acestui sistem. Și, desigur, sistemul de lucruri constă din indivizi. De aceea noi le spunem oamenilor că trebuie să iasă acum din acest sistem de lucruri, să iasă din Babilonul cel Mare și să ia poziție în favorarea Regatului lui Iehova, pentru că doar acesta va supraviețui…” Jurnalista întreabă din nou: ”Ce li se va întâmpla celorlalți oameni?” iar el răspunde, de data asta fără să șovăie, ”Ceilalți oameni vor pieri!”. Jurnalista continuă, ”Cum?” iar răspunsul devine din nou șovăitor: ”Prin intermediul forțelor lui… ăă.. Iehova… Exact cum, nu știu. Nu știu mijloacele concrete. Va trebui să fie selectiv, pentru că Biblia spune că cei asemănători oilor vor fi păstrați., iar cei asemănători caprelor, care se opun Regatului lui Iehova și instruirii lui Iehova vor pieri…” 18)
.
.
Epilog

Există oameni, foști martori ai lui Iehova care, zice-se, luptă împotriva minciunilor Turnului de Veghe! Însă, de multe ori, ei o fac în bătaie de joc, la bășcălie! O asemenea atitudine, condamnabilă, nu va face decât să hrănească sentimentele celor robiți de minciunile Societății Watchtower și care vor vedea într-un astfel de comportament nesănătos expresia cea mai fidelă a ”încercărilor Satanei de a-i deturna de la calea cea dreaptă! În fapt, acești batjocoritori, foști martori, nu fac decât să le furnizeze o încredințare în plus tuturor acelora care se agață cu disperare de dovezi care să confirme că nu sunt în eroare! De altfel, sunt convins că organizația Turnul de Veghe preferă o astfel de confruntare, bășcălia, fiindcă în felul acesta nu va trebui să facă un efort prea mare pentru a-și apăra ereziile nimicitoare. Așadar, acesta este cel mai facil mod de a proba ”neprihănirea” sa: prin contrast cu tactica murdară a așa-zisilor săi oponenți! Iar membrii săi, cei numiți ”alte oi.” vor lua aminte!

Mai mult, unii dintre acești foști membrii, invocând minciuna Watchtower ajung să desființeze adevărul Evangheliei lui Hristos și să promoveze ateismul!  Astfel de oponenți ai Turnului de Veghe, alături de organizația pe care o ”demască”, sunt parte din aceeași lucrare a pierzaniei, dirijată de dumnezeul acestui veac!

.
Referințe:
http://richkelsey.org/what_to_say_to_Jehovah%27s_Witnesses.html
http://www.letusreason.org/JW2.htm
http://www.jwfacts.com/watchtower/failed-1914-predictions.php
.

.
Note
1) EVIDENCES FOR THE COMING OF THE LORD IN 1873: OR THE MIDNIGHT CRY. „Behold the bridegroom cometh; go ye out to meet him.”, PUBLISHED BY NELSON H. BARBOUR SECOND EDITION. ROCHESTER, N.Y., 1871, pg. 25
http://richkelsey.org/the_midnight_cry_1871.html
http://www.heraldmag.org/olb/contents/history/barbour%20midnight%20cry.htm
2)Nelson Barbour, STUDIES, Vol. 7, p. 54;  http://richkelsey.org/the_midnight_cry_and_herald_of_t.html
3) http://www.pastor-russell.com/misc/bio.html
4) http://www.quotedstatements.com/3worlds.pdf
5) The Great Controversy, p. 400., E.G. White
6) Proclaiming the Lord’s Return (1870-1914)”, Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, page 48
7) Watchtower, Oct 1879, p. 4
8) STUDIES, Vol. 2, p. 239
9) STUDIES, Vol. 7, p. 386
10) WatchTower, pg.5, Ianuarie 1, 1924
11) Zions W.T p.3 Feb.1881
12) Zion’s Watch Tower 1894 Jul 15 p.226
13)  Zion’s Watch Tower 1892 Jan 15 p.23
14) Three Worlds, and the Harvest of This World, Barbour and Russell, pg. 115; 143
15) You Can Live Forever in Paradise on Earth, Watch Tower Bible and Tract Society 1982
16) Watchtower, July, 2013, “Tell Us, When Will These Things Be?”
17)  Watchtower, July, 2013, Feeding Many Through the Hands of a Few
18)  Un interviu BBC. Armaghedonul, 1975.

Publicat în Fără categorie

Domnul Isus Hristos nu este arhanghelul Mihail!

Motto:

”Oamenii aceştia sunt  nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători  înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.  Nu este mare lucru dar dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori  ai neprihănirii. Sfârşitul lor  va fi după faptele lor.” (2 Corinteni 11:13-15)

satanOdată cu începutul secolului 19, creștinismul biblic a suferit numeroase prejudicii și acuze datorate ”lucrărilor” unor vânzători de scorneli care, prin modul lor de a ”propovădui” Evanghelia Împărăției, în realitate nu au făcut decât să-i aducă acesteia un mare deserviciu!

Una dintre scornelile cele mai de seamă (sic!) este aceea potrivit căreia Isus este de fapt arhanghelul Mihail; iar în cele ce urmează mă voi ocupa de ea, începând prin a puncta două chestiuni esențiale:

1. Biblia spune că în afară de Isus Hristos, ”nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi” (Faptele Apostolilor 4: 12) și,

2. Biblia nu afirmă nicăieri că Isus este (arhanghelul) Mihail!

Însă de dragul raționamentului, hai să presupunem totuși că Isus Hristos ar fi arhanghelul Mihail, așa cum afirmă și ”demonstrează” acest lucru biserica adventistă de ziua a șaptea și / sau congregația(sic!) Martorii lui Iehova! Dacă acest lucru ar fi adevărat atunci afirmația de la punctul 1 ar fi neadevărată și, prin urmare, Biblia nu ar fi decât o carte care învață niște contradicții, ca atâtea alte cărți omenești! Și dacă Biblia învață contradicții atunci concluzia este că fiecare poate înțelege ce poftește, tocmai în virtutea acestor așa-zise contradicții… Oare chiar așa să fie? Nici pe departe! Biblia nu învață nicăieri acest lucru, și doar o minte rătăcită poate înțelege asta!

Cine este Mihail?

O CĂPETENIE DE SEAMĂ

Biblia ne spune că, Mihail este ”Una din căpeteniile cele mai de seamă.” (Daniel 10:13)

Care este contextul acestui verset? Un om îmbrăcat în haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz.” i s-a arătat în vedenie prorocului Daniel la rîul Hidechel, Tigru! (Daniel 10:4-7)

Observații:

a. Descrierea acestui om (vezi versetul 6)”Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, faţa îi strălucea ca fulgerul şi ochii îi erau nişte flăcări ca de foc, dar braţele şi picioarele semănau cu nişte aramă lustruită şi glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi.” – seamănă izbitor de mult cu descrierea Fiului Omului din Apocalipsa 1:13,14,15 și Apocalipsa 19:12!

Cine spune Biblia că este Fiul Omului? Răspunsul este unul singur, Isus Hristos!

b. La un moment dat, acest ”om” îi relatează prorocului Daniel faptul următor: ” căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.”

Despre ce este vorba aici? Este evident că ”omul” din această vedenie îi vorbește lui Daniel despre un război spiritual, nevăzut, în care ”căpetenia” împărăției Persiei este tot un înger, însă un înger căzut!

c. Mai mult, din versetele 15 și 16 din acest capitol, aflăm că pe când acest om îi vorbea despre aceste lucruri, cineva care avea înfăţişarea copiilor oamenilor s-a atins de buzele lui Daniel. Îngrozit, Daniel i-a zis celui ce stătea înaintea lui: Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază…!” şi pierzând orice putere, el a continuat, ”Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit şi nu mai am nici suflare!” (Daniel 10:17)

Așadar, în pasajele de mai sus (vezi a,b și c) există suficiente indicii care să susțină credința că ”omul” despre care vorbește Daniel este de fapt Fiul Omului! Dar, pentru a nu proceda ca acei nebuni care au găsit de cuviință să interpreteze Biblia după bunul lor plac, am să mă limitez la a spune că aceasta este doar o opinie personală, lipsită de o totală certitudine, și cam atât!

Continuând, din versetul 16 al aceluiași capitol, aflăm că acest ”om” este ajutat de ”voievodul” Mihail (cu sensul de căpetenie)! Rețineți totodată contextul – imaginea unui conflict spiritual în care un înger căzut, adică un demon, i se împotrivește 21 de zile ”omului îmbrăcat în in” pe care îl ajută căpetenia Mihail!

La un conflict de aceeași natură, spirituală, face referire și apostolul Pavel atunci când spunea: ”Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni 6:12)

d. Apoi, din cartea prorocului Daniel nu reiese deloc faptul că ”Omul” care i se arată lui Daniel în vedenie (la capitolul 10) este același cu omul Gavril (9:21) – după cum susțin unii lideri adventiști de ziua a șaptea!

Dar dacă de dragul raționamentului am admite că omul Gavril din capitolul 9 este același cu ”omul” arătat în vedenie, despre care se vorbește în capitolul 10 și urmărind corelațiile acestui capitol (10) cu acelea din cartea Apocalipsa (vezi mai sus), atunci, în acest caz, s-ar putea face și alte speculații, că Domnul Isus ”este” arhanghelul Gavril!! O asemenea ipoteză este însă exlcusă din mai multe motive, dintre care voi enumera câteva:

– ”La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.” (Ioan 1:1) Așadar, Isus, Cuvântul, este Dumnezeu! (iar acesta nu este singurul pasaj biblic care reflectă acest adevăr! (vezi și Tit 2:13, Isaia 12:2, 1 Ioan 5:7)

Gavril (ca de altfel și Mihail) nu este acel ”… niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi” despre care se vorbește în pasajul din Faptele Apostolilor 4: 12;

– posibila analogie dintre omul Gavril despre care se vorbește în Daniel 9:21, și a cărui menire este aceea de a vesti cuvântul (9:23) și omul îmbrăcat în in despre care se vorbește în Daniel 10 nu beneficiază de certitudinea unei asemenea identificări, începând cu precizarea că însuși Daniel nu afirmă și nici nu lasă măcar să se înțeleagă în mod explicit acest lucru! Așadar, dacă între descrierea ”omulului” din Daniel 10 și descrierea Fiului Omului din anumite capitole ale Apocalipsei se poate trasa o analogie cu titlu de certitudine, nu aceași comparație se poate face și între omul din capitolul 9 și omul din capitolul 10 (vezi cartea lui Daniel) atunci când vine vorba despre asta!

Atenție!!

Este evident că, multe din părerile noastre, când vine vorba despre profețiile biblice, chiar și atunci când par a fi îndreptățite întrutotul, de multe ori se pot dovedi doar niște speculații atunci când le lipsește tălmăcirea pe care o dă doar Dumnezeu prin Duhul Sfânt, și pentru slujitorii aleși de El – așa cum bunăoară au fost Daniel, în Vechiul Testament sau Ioan, în Noul Testament!

Mântuirea creștinului nu depinde însă de abilitatea cuiva de a face interpretări pe marginea profețiilor biblice, și cu atât mai puțin dacă aceste interpretări se dovedesc doar niște speculații fără un suport clar în cuvântul Bibliei, limpede exprimat, sau, mai grav, dacă aceste interpretări contrazic învățăturile centrale ale Scripturii! Fiindcă mesajul Evangheliei lui Hristos este unul clar, pe înțelesul tuturor, și nicidecum vreun apanaj secret al unei elite anume sau al unor farisei, învățate / ți să transforme Evanghelia lui Hristos într-o mocirlă a alegoriilor, în niște adevărate nisipuri mișcătoare! Fiindcă ținta acestui mesaj este MÂNTUIREA TUTUROR OAMENILOR! De aceea, ceea ce are cu adevărat importanță pentru mântuirea creștinului, este pocăința acestuia și credința sa în Evanghelie! (Marcu 1:15) Acestea sunt condițiile fără a căror îndeplinire de către credincioși, nicidecum nu se poate vorbi despre mântuire!

e. Din același motiv, revenind la pasajul din Daniel 10: 16, noi nu putem nici a trage concluzia potrivit căreia, dacă ”omul îmbrăcat în in” este ajutat de căpetenia Mihail, atunci Mihail este mai important sau mai puternic decât acest ”om”! În caz contrar, o asemenea generalizare a importanței unui ajutor ar conduce implict la ideea opusă Bibliei potrivit căreia Eva (un ajutor potrivit pentru Adam (Geneza 2:18)), i-ar fi superioară lui Adam!

Concluzie:

În toate aceste pasaje biblice nu există niciun argument valid care să susțină învățătura că Isus Hristos este același cu Mihail, adică ”una din căpeteniile cele mai de seamă”!!

O asemenea falsă ipoteză și-a găsit însă suportul antiscriptural în contrafacerea grosolană pe care Societatea Watchtower a făcut-o acelei secțiuni a pasajului din Ioan 1:1, care afirmă în mod clar un lucru cert: ”Cuvântul era Dumnezeu”! Watchtower a denaturat acest adevăr prin construcția, ”Cuvântul era un dumnezeu”, făcând astfel loc pentru incertitudine!!

La rândul ei, biserica adventistă de ziua a șaptea învață de asemenea că, Isus este ”un dumnezeu”, chiar dacă o face într-un mod indirect: ei învață același lucru prin punerea semnului egalității între Fiul lui Dumnezeu și arhanghelul Mihail despre care Biblia afirmă doar că este ”una din căpeteniile cele mai de seamă!”

UN OCROTITOR

În Daniel 12:1 se arată că la vremea sfârșitului ”se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului” lui Daniel (poporul evreu)! Așadar nimic neclar până acum, și totul în perfectă concordanță cu capitolul 10 din cartea lui Daniel! Se înțelege așadar că, poporul evreu are ca ocrotitor una dintre căpeteniile cele mai seamă, iar numele acestei căpetenii este Mihail! După cum la fel de clar, împărăția Persiei avea drept căpetenie un demon! Biblia nu ne spune numele acestei căpetenii, însă asta nu trebuie să constituie un motiv de confuzie sau poticnire! Să nu uităm că toate popoarele antice, cu excepția poporului lui Daniel (Israel) și apoi a creștinilor, se închinau dracilor! (vezi și 1 Corinteni 10:20)

Un înger dintre cei mai de seamă, fie el și ocrotitor, nu înseamnă însă mai mult decât atât! Fiindcă, dacă citim în cartea prorocului Ezechiel (28:14,16) aflăm că și Lucifer, Satana, căpetenia îngerilor căzuți, a fost cândva un heruvim OCROTITOR!

Concluzie:

A fi o căpetenie din cele mai de seamă, inclusiv un înger ocrotitor, nu reprezintă argumente valide din punct de vedere biblic pentru a putea purcede la identificarea Domnului Hristos Isus cu o căpetenie, fie ea și Mihail! Pentru niște adevărați studenți (sic!) sau cercetători ai Bibliei, asemenea speculații ar trebui să fie excluse din start deoarece Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu este o creatură! El este Dumnezeu întrupat! În Isaia 12:2 citim chiar faptul că Dumnezeu este Salvarea (Yehsuah – în lb ebraică!) În Ioan 1:1 citim că Isus, Cuvântul, este Dumnezeu!

Dar pentru adventiștii de ziua a șaptea cât și pentru Martorii lui Iehova, cuvântul Bibliei este interpretat de o manieră confuză întrucât ei scot totul din context și, mai grav, îl interpretează fără nicio frică de Dumnezeu! Expresia cea mai clară a acestei dificultăți, întâlnite la ambele secte, este neputința lor de a accepta în mod real și sincer învățătura despre Sfânta Treime!

În timp ce Martorii se limitează la a afirma că  învățătura despre trinitate este una păgână, în schimb, unii lideri adventiști mai ”curajoși” (de ex, Nader Mansour) ajung cu nebunia până acolo încât să afirme că doctrina despre trinitate este de fapt o doctrină a șarpelui cel vechi, Diavolul și Satana, care înșeală întreaga lume! Din nefericire însă, tocmai ei sunt unii dintre lucrătorii de frunte ai înșelătoriei, tăgăduindu-l pe Fiul, Cuvântul, într-un mod paradoxal: în numele Cuvântului! Aceasta este pricina pentru care și unii ca aceștia intră sub incidența avertizării apostolului Ioan care spunea că, ”Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.” (1 Ioan 2:23) Ori a nu mărturisi care este natura reală a Fiului, aceea de Dumnezeu, înseamnă de fapt a nu-L mărturisi pe Dumnezeu!

Mărturisind că Isus este de fapt un înger, fie el și o căpetenie din cele mai de seamă, mărturisirea acestor oameni se dovedește o tăgăduire a Fiului. Și deși tăgăduirea lor este una mascată abil prin afirmația, ”Noi îl mărturisim pe Hristos! Noi suntem creștini!”, ea este dovedită clar prin mărturisirea unui hristos mincinos, zămislit dintr-o stranie răstălmăcire a Scripturii și identificat de ei în persoana arhanghelului  Mihail!

A învăța că arhanghelul Mihail este Hristosul înseamnă a nu-l mărturisi pe adevăratul Hristos! Iar a nu-l mărturisi pe adevăratul Hristos care este Fiul lui Dumnezeu, deopotrivă cu Tatăl (Ioan 5:18), dezvăluie dovada unei singure peceți(sic!), aceea a duhului lui antihrist!

”Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.” (1 Ioan 2:22)

GLASUL UNUI ARHANGHEL

În 1 Tesaloniceni 4:16 stă scris: ”Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos.”

Martorii lui Iehova și adventiștii de ziua a șaptea învață că acest pasaj biblic dovedește încă odată faptul că, Isus Hristos este arhanghelul Mihail! Față de o asemenea aberație se impun două observații:

a. În pasajul cu pricina nu apare nicăieri numele de Mihail, în schimb prezența articolului nehotărât ”unui” alături de substantivul ”arhanghel” confirmă încă odată că această construcție lexicală nu se referă la Isus Hristos, fiindcă Hristos este Cuvântul prin care au fost făcute toate lucrurile (Coloseni 1:16) ci, pur și simplu este vorba, în mod literal, despre  nimic altceva decât anunțarea venirii lui Hristos prin glasul unui înger și trâmbița lui Dumnezeu!

b. Pasajele din Apocalipsa 10 : 1,3,5,6,7 ”Apoi am văzut un alt înger puternic … și a strigat cu glas tare, cum răcnește un leu… și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor… că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu.” și din Apocalipsa 11:15 : ”Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: ”Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și El va împărăți în vecii vecilor.”, vorbesc despre exact același lucru ca pasajul biblic din 1 Tesaloniceni 4:16!

Concluzie:

Venirea Domnului Hristos, Împăratul Împăraților (Apocalipsa 17:14), va fi precedată în mod firesc de anunțarea acesteia cu mare putere – glasuri ca tunetul, vuiet și trâmbițe !

Îngerii lui Dumnezeu sunt făpturi maiestuoase! Căpeteniile acestor îngeri, îngerii puternici, precum arhanghelul Mihail și alte căpetenii de seamă, al căror nume nu este redat în Biblie, prin simpla lor înfățișare înaintea unui om fac ca acesta să rămână fără putere, să se prăbușească la pământ, să leșine! Statura și înfățișarea lor dau mărturie despre Slava Aceluia căruia i-au rămas credincioși necurmat, ei neurmând nicio clipă exemplul marelui rebel ceresc, heruvimul ocrotitor de odinioară, Lucifer!

Faptul că acești îngeri i-au rămas credincioși lui Dumnezeu nu le conferă însă alt statut decât acela inițial: de slujitori ai lui Dumnezeu! Iar în calitatea lor de slujitori ai Dumnezeului celui Viu, lor nu numai că nu li se cuvine închinare dar ei înșiși o resping și nici nu o primesc (Apocalipsa 19:10)!

Însă nu același lucru se poate spune și despre Satana și îngerii săi, aceștia încercând să-i ia locul lui Dumnezeu! Biblia ne spune însă că, Mihail și îngerii lui l-au izgonit pe Satan și pe îngerii lui din Cer! ”Mihail și îngerii lui” (Apocalipsa 12:7) este nimic altceva decât o construcție lexicală care confirmă că, Mihail, una din căpeteniile din cele mai de seamă, are în subordinea sa un anumit număr de îngeri – ca orice căpetenie!! Biblia lasă să se înțeleagă însă că Mihail nu este singura căpetenie (din cele mai) de seamă, așadar mai există și alte căpetenii (chiar din cele mai de seamă)! (Daniel 10:13)

Oare mântuirea credinciosului depinde de a ști exact câți dintre îngerii lui Dumnezeu s-au luptat cu Balaurul, care era numele lor șamd!? Scrie asta undeva? Oare mântuirea credinciosului depinde de a ști cum arată îngerii sau de a cunoaște ce fel de ”arme” folosesc, sau ce fel de strategii folosesc, sau cine știe ce alte informații de pe câmpul de luptă!? Nicidecum!

Un lucru este sigur, Acela care este Cuvântul, Acela prin care au fost făcute toate lucrurile și mai ales, Acela care ”îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.” (2 Tesaloniceni 2:8) pe acel nelegiuit, antihristul, nu are nevoie de niciun ajutor pentru a nimici o creatură, fie ea și un înger, oricât de puternic! Strategia pe care a folosit-o Dumnezeu în acest război cosmic, îngerii pe care i-a folosit El, sarcinile pe care El le-a dat îngerilor Săi, sunt chestiuni a căror cunoaștere sau, mai potrivit spus, necunoaștere, nu condiționează în vreun fel sau altul mântuirea oamenilor din robia păcatului!!

Încheiere

Și atunci, cum rămâne cu Mihail?

mihailPersonal, eu pot doar să bănuiesc că arhanghelul Mihail a fost găsit vrednic prin meritele sale atunci când s-a împotrivit rebeliunii luciferice; deoarece el a reușit să-l izgonească pe heruvimul Lucifer din Cer! Eu cred că, Dumnezeu, care este drept, a îngăduit cu cale în a-i da o lecție heruvimului Lucifer, o creatură, printr-o altă creatură, căpetenia și arhanghelul Mihail, El permițând deocamdată doar o înăbușire limitată a acelei nebunii!

Un lucru este însă sigur, noi oamenii nu suntem în măsură să înțelegem și să explicăm lucrarea lui Dumnezeu și mai ales că, nu aceasta este menirea noastră! Eu pot doar să bănuiesc faptul că, Mihail, dovedindu-se vrednic de dragostea lui Dumnezeu și deopotrivă de încrederea acordată, a fost numit apoi și ocrotitor al poporului ales, poporul evreu, acesta fiind un rang de cinste acordat de Dumnezeu pentru o căpetenie de seamă! Însuși numele acestui arhanghel, care se traduce prin ”Cine este ca Dumnezeu?”, confirmă devotamentul său natural!

Martorii lui Iehova și adventiștii se agață însă până și de acest nume, pentru a dovedi că Mihail este acel răstălmăcit Fiu al lui Dumnezeu despre care învață congregațiile lor! Dar și această dovadă ”biblică” rămâne doar o alegorie păcătoasă, dintre multe altele cu care ne-au obișnuit! Fiindcă dacă ar fi să admitem asta ca un argument, atunci înseamnă că și prorocul Mica este Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, deoarece numele său se traduce prin ”Cine este ca Yahveh”! Ca să nu mai vorbesc despre oamenii al căror nume este Mihail!

Ce trebuie însă reținut este faptul că Biblia învață că, marea căpetenie, Mihail, cea care l-a izgonit pe Lucifer din Cer, este totodată și ocrotitorul poporului evreu! Și cine dintre oameni, fie ei și ”ocrotiți” de Diavolul s-ar putea măsura cu acest arhanghel și îngerii lui? Niciun om!

Cu toate acestea, lucrarea lui Isus Hristos este de departe cea mai măreață și niciunul dintre îngerii lui Dumnezeu, fie ei cât de puternici, inclusiv Mihail, nu ar fi putut să o facă! Fiindcă nimeni afară de Miel nu a fost găsit vrednic pentru săvârșirea unei lucrări de o asemenea anvergură: salvarea omului din robia Satanei! (1 Petru 1:19,20)

Hai să vedem acum, ce spune Biblia despre Isus, Mielul?

 • Isus a creat TOȚI îngerii!
  ” TOATE LUCRURILE au fost FĂCUTE PRIN EL; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.” (1 Ioan 1:3)
 • Isus are putere peste TOȚI îngerii, fie ei și căpetenii din cele mai de seamă!
  ”Căci în El  locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.  Voi aveţi totul deplin* în El, care este Capul oricărei domnii  şi stăpâniri.” (Coloseni 2:9,10)
 • Isus a existat dinaintea tuturor îngerilor, toți aceștia fiind susținuți de El!
  ” EL ESTE MAI ÎNAINTE DE TOATE LUCRURILE şi toate se ţin prin El.” (Coloseni 1:17)
 • Tuturor îngerilor li s-a poruncit să i se închine lui Isus!
  ” Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel Întâi Născut, zice: „Toţi  îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” (Evrei 1:6) Dar Martorii lui Iehova, învățănd că Hristosul este arhanghelul Mihail, de la asta mai departe pornind, urmează și învățătura lor împotriva Trinității pe care ei o definesc într-un mod deformat: ”Trei dumnezei într-un singur Dumnezeu”. Însă creștinismul nu a definit niciodată astfel Trinitatea, deoarece Biblia însăși prezintă divinitatea ca fiind o unitate perfectă între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt, și într-un complet acord cu învățătura Noului Testament!
Publicat în Fără categorie

Marea Apostazie promovată de societatea Turnul de Veghe!

”Ci cercetaţi  toate lucrurile şi păstraţi ce este bun!” (1 Tesaloniceni 5:21)

               Textul care urmează este o preluare integrală, cu unele mici adaptări personale (însemnând unele adăugiri – inclusiv imagini -, mici omiteri sau corecții), a unui șir de prezentări video, extrem de concise, având ca subiect Marea Apostazie promovată de societatea Turnul de Veghe! Chiar dacă nu-l cunosc pe autorul acestor excepționale prezentări, m-am gândit că cel mai bun mod de a-i mulțumi este acela de a face cunoscută munca sa!

De un singur lucru nu am ținut cont, în redarea de mai jos: în timp ce autorul a folosit în expunerile sale Traducerea Lumii Noi,  eu am folosit traducerea Cornilescu a Bibliei, o traducere care redă cu fidelitate conținutul manuscrisului original grec, Textus Receptus! Probabil că, autorul a preferat Traducerea Lumii Noi pentru a-i ajuta în mod direct pe cititorii acestei versiuni contrafăcute a Bibliei, adică pe Martorii lui Iehova! Însă cine poate ajuta mai bine decât Adevărul, așa cum este el redat în integralitatea sa, de către manuscrisul grec original? Dar chiar și așa, ceea ce este extrem de interesant este un lucru cert: autorul acestor prezentări video demolează minciuna Watchtower chiar cu ajutorul Bibliei contrafăcute a Martorilor! Slăvit să fie Dumnezeu pentru această minunată lucrare!

Așadar, hai să vedem despre ce este vorba!

I. Introducere

        Biblia învață că venirea Fiului Omului va fi precedată de învățători falși care vor veni  în numele lui Hristos și care vor învăța că vremea este aproape! Unul dintre pasajele elocvente în acest sens este Evanghelia după Luca: ”Isus a răspuns: „Băgaţi de seamă  să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ‘Eu sunt Hristosul’ şi ‘Vremea se apropie.’ Să nu mergeţi după ei.” (Luca 21:8)

_jw_devilish_jw_dementia

Organizația Studenții Bibliei redenumită ulterior Martorii lui Iehova, a profețit venirea Armaghedonului în mai multe ocazii: 1874, 1914, 1925, 1950, 1975, 1994…

[Nota mea: Previziunile lui Rutherford cu privire la vremea sfârșitului, și promovate sub egida ”Millions Now Living Will Never Die”, aduc aminte de mai timpuriile previziuni ale mamei adventismului, profetesa mincinoasă Ellen G White, cea care a prezis că ea se va număra printre „sfinții în viață” la întoarcerea lui Isus. (Early Writings, p. 15-16).  Însă lucrurile au stat cu totul altfel: Ellen White și-a dat obștescul sfârșit la anul 1915. Cât despre judecătorul Rutherford, acesta a decedat în anul 1942!!]

_rutherford_liar1975_jw

Dar niciuna dintre profețiile făcute nu s-au împlinit, lucru care intră sub incidența directă a avertizării biblice cu privire la prorocii mincinoși: ”Când ceea ce  va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.” (Deuteronom 18:22)

_NEW JW PIC_1994_jw

           Liderii Watchtower au găsit și rezolvarea cu privire la aceste profeții neîmplinite: de fiecare dată, ei au lungit timpul sub pretextul că au primit o lumină nouă!

Astfel, agățându-se de pasajul biblic din Proverbe 4:18 (”Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei”), ei au dus de nas câteva generații de oameni, pe care i-au făcut să creadă că în felul acesta ei slujesc Dumnezeului adevărat! Cum de au putut fi înșelați? Una dintre cauze este certă: cei care editează publicațiile Turnului de Veghe sunt maeștrii ai manipulării maselor! Aceștia s-au autoproclamat ”canalul de comunicare” al lui Dumnezeu. Și că, dacă cineva se ridică împotriva lor, atunci acel cineva se ridică împotriva lui Dumnezeu însuși!

De-a lungul timpului  au existat și membrii ai acestei congregații care și-au dat seama de manipularea mentală la care au fost supuși și, ca atare, au îndrăznit să critice ”învățătura” pe care au primit-o prin revistele și publicațiile Societății Watchtower! Ce s-a întâmplat însă cu aceștia? În conformitate cu învățăturile lui Iehova, ei au fost expulzați din congregație și, prin manipulare, s-a  întrerupt orice legătură dintre acea persoană și prietenii și familia sa! Așadar, dumnezeul Turnului de Veghe impune izolarea ”păcătosului”, ca o formă de pedeapsă! Scopul acestei pedepse este unul dublu:

1. pe de o parte, constrângerea prin șantaj emoțional, pentru a se întoarce în congregație și,

2. pe de cealaltă parte, societatea Watchtower se protejează de ”contaminarea deschiderii ochilor”, iar în felul acesta își protejează veniturile. Lumea trebuie să știe că, societatea Turnul de Veghe construiește ”Săli ale Regatului” cu banii și munca voluntară (gratuită) a membrilor ei și când lucrarea este gata, imobilul este înregistrat ca proprietate Watchtower! În felul acesta, martorii de rând nu au niciun drept decât acela de a munci și predica (mai mulți membri însemnând mai multe săli), pentru a îmbogăți societatea Watchtower. Esențial de remarcat, în acest context, este faptul că, ulterior, membrii congregației trebuie să cotizeze pentru plata chiriei și a întreținerii Sălii Regatului, care a fost construită tot din banii lor, dar care de fapt nu le aparține lor!!! Câtă nerușinare!

Oamenii aceștia au fost înșelați pentru că au uitat faptul că, Isus este Calea și nicidecum societatea Watchtower și publicațiile sale omenești, prin care Biblia a fost răstălmăcită într-un mod odios!

Biblia spune însă că, ”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos  ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic  pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16,17)

Așadar, dacă Scriptura care este inspirată de Dumnezeu ne pregătește pentru a fi  desăvârșiți și cu totul destoinici, care este rostul publicațiilor WT?

Iată ce scria Turnul de Veghe din ianuarie 2013: ”Dacă VEȚI STUDIA Cuvântul lui Dumnezeu cu o atitudine corectă, VĂ VEȚI PUTEA NUMĂRA printre cei cărora IEHOVA LE OFERĂ un dar prețios: ÎNȚELEGEREA ADEVĂRULUI despre El. Înțelegerea acestui adevăr vă va da mai mult sens vieții dumneavoastră și vă va ajuta să obțineți ”adevărata viață”: viața veșnică în lumea nouă și dreaptă pe care Dumnezeu a promis că o va aduce în curând.”

Deci, dacă înțelegerea adevărului este ”un dar prețios” pe care IEHOVA ÎL OFERĂ în urma studierii Cuvântului Său cu o atitudine corectă, se ridică din nou aceeași întrebare: CARE ESTE ROSTUL PUBLICAȚIILOR WT??

Este oare acela de a le distrage credincioșilor atenția de la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a nu vedea Adevărul?

Este oare acela de a le umple mințile credincioșilor cu interpretări eronate care se schimbă tot mereu?

Sau poate, este acela de a-i ține pe membrii săi dominați și supuși unei organizații care îi manipulează fără scrupule în favoarea intereselor ei economice?

Cineva ar putea spune (despre aceste publicații): ”Nu sunt inspirate dar scopul lor este acela de a ne explica sensul Bibliei.”

În cazul acesta, întrebarea firească este următoarea: ”Cine a spus că este nevoie ca cineva să explice Biblia?” Nu cumva tot ei sunt aceia care le-au strecurat credincioșilor lor această idee? Fiindcă Biblia exclude clar o asemenea necesitate:  ”Dacă  vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o  ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi  va fi dată.” (Iacov 1:5) Fiindcă,  ”…dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!’” (Luca 11:13)

Oricare ar fi scopul publicațiilor WT, acestea nu sunt inspirate de Dumnezeu! Adevărul despre Dumnezeu se descoperă studiind Biblia și nicidecum cărți sau reviste de proveniență umană!

Dacă ești un Martor al lui Iehova, te rog, răspunde-ți sincer la următoarele întrebări:

1. Când ai început să studiezi cu Martorii lui Iehova, câtă cunoștință aveai despre ce spune Biblia?

2. Cartea din care ai studiat era Biblia, sau o carte cu explicații doctrinale, pe care le-ai acceptat din diferite motive?

3. Ce este mai important pentru tine ca creștin, ceea ce spune Dumnezeu și Fiul Său în Biblie, sau ceea ce spune ”sclavul” în ”Turnul de Veghe”?

4. Ai citit vreodată Biblia, sau cel puțin Noul Testament cu dorința sinceră de a găsi Adevărul, sau doar din prisma Martorilor?

Ce-ar fi dacă ai începe să citești Biblia chiar de astăzi, însă fără a te mai lăsa influențat de doctrinele lor?

II. DOCTRINE FALSE:

1. Două speranțe pentru creștini;

2. Marea mulțime va trăi veșnic pe pământ;

3. Numai 144.000 sunt fii ai lui Dumnezeu și comoștenitori cu Hristos;

4. Sigilarea celor 144.000 a început în anul 33 e.n. în ziua cincizecimii odată cu revărsarea Duhului Sfânt;

5. Duhul Sfânt este forța activă (puterea) lui Dumnezeu;

6. A doua venire a lui Isus, este invizibilă.

Și acum să le luăm pe rând:

1. Două speranțe pentru creștini.

Folosind textul din Ioan 10:16, ”Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi  va fi o turmă şi un Păstor.”, martorii argumentează că sunt două grupuri de creștini; cei ”din staulul acesta” (144.000 care vor merge la cer) și ”alte oi” (care vor moșteni pământul), așadar sunt două speranțe!

De ce este greșită această argumentație?

Nu se ia în seamă contextul. Din a doua parte a versetului 16, reiese limpede că va fi o turmă cu un Păstor, evident Isus Hristos, care este Unul singur! Pășunea în care ajung oile este una singură, după cum și Ușa oilor este una singură, Isus. (Ioan 10:7-9) Așadar, toate oile ajung într-un singur loc!

Atunci ce a vrut Isus să spună prin aceste cuvinte? Cine sunt oile din staul și cine sunt cele din afara staulului??

La începutul misiunii celor 12 apostoli, Isus le-a cerut ucenicilor săi: ”… mergeţi mai degrabă la oile  pierdute ale casei lui Israel” (Matei 10:6)

Dar atunci când iudeii au respins Cuvântul lui Dumnezeu, ”Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia  vestit mai întâi vouă, dar, fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre NEAMURI.” (Faptele Apostolilor 13:46)

Misiunea lui Isus pe pământ a început cu poporul ales, poporul evreu! Însă după încheierea misiunii lui Isus Hristos  pe pământ, a început predicarea Evangheliei Împărăției și pentru neamuri, și asta în deplină concordonață cu cuvintele Domnului: ”Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14)

În lumina Scripturii, devine limpede că prin cuvintele, ”alte oi, care nu sunt din staulul acesta”, Domnul Isus s-a referit la neamurile păgâne, în timp ce prin ”oile pierdute ale casei lui Israel” sau ”staulul acesta”, Mântuitorul vorbea despre poporul iudeu!

În epistola sa către Efeseni (2:11-18) apostolul Pavel arată că, NEAMURILE, care odinioară erau: ”fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume”, și pe care ”cei tăiați împrejur” (iudeii) îi numeau ”netăiați împrejur”, AU  FOST  APROPIATE DE DE IUDEI prin sângele lui Hristos!

”Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut UNUL şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia  dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om  nou, făcând astfel pace … Căci prin El şi unii, şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.”

Prin sacrificiul Său, Hristos a înlăturat Legea și a unit Israelul și neamurile în același trup sau aceeași turmă, dându-le o singură speranță: ”Este un  singur trup, un  singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.” (Efeseni 4:4)

2. Marea mulțime va trăi veșnic pe pământ!

În Apocalipsa 7:9, 10 citim: ”După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din  orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare ÎNAINTEA SCAUNULUI DE DOMNIE şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi  în haine albe, cu ramuri de finic în mâini şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!”

Acest text  biblic  situează Marea mulțime (gloată) ”înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului”.  Explicația Martorilor este însă aceea că, pământul se află ”înaintea” sau sub privirea lui Dumnezeu, de aceea nu este neapărat necesar ca cineva să fie cineva sau ceva să fie în cer pentru a fi înaintea scaunului de domnie.

Haideți acum să vedem celelate texte biblice în care apar cuvintele ”înaintea scaunului” :

”şapte duhuri care stau înaintea scaunului Său de domnie” (Apocalipsa 1:4)

Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu… În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul” (Apocalipsa 4:5,6)

”cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea scaunului de domnie” (Apocalipsa 4:10)

”cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului” (Apocalipsa 5:8)

”Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie şi s-au închinat lui Dumnezeu” (Apocalipsa 7:11)

”Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui.” (Apocalipsa 7:15)

”Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile  tuturor sfinţilor, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie.” (Apocalipsa 8:3)

În aceste pasaje biblice apar unele elemente noi, cum ar fi:

– șapte duhuri,

– șapte lămpi de foc,

– mare de sticlă,

– patru făpturi vii,

– douăzeci și patru de bătrâni,

– îngerii,

– un altar de aur etc.

În explicațiile Martorilor, toate aceste elemente sunt poziționate în cer! Având în vedere acest fapt se ridică următoarea întrebare: ”Dacă TOATE expresiile ”înaintea scaunului” și ”înaintea Mielului” au ca referire Cerul, de ce atunci această regulă de interpretare nu se mai aplică și în cazul Marii mulțimi (gloate)?

Un alt pasaj biblic care demonstrează că această interpretare este greșită, îl gîsim în Apocalipsa 7:13, ”Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?”

De ce întreabă unul dintre cei 24 de bătrâni (care sunt în cer) DE UNDE AU VENIT cei din Marea Mulțime, dacă aceștia nu merg nicăieri și rămân pe pământ? Apoi, la versetul 17, se arată că, ” Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la IZVOARELE apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

Unde izvorăște râul cu apa vieții?

”Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care IEȘEA DIN SCAUNUL DE DOMNIE  al lui Dumnezeu şi al Mielului.” (Apocalipsa 22:1)

Așadar, Mielul va conduce Marea gloată la scaunul de domnie care este al lui Dumnezeu și al Mielului, și se află în CER!

Cineva ar putea spune: ”Și acestea sunt la fel, doar interpretări. Eu vreau să văd unde scrie că, Mare mulțime merge la cer!”

Iată și răspunsul: ”După aceea, am auzit  ÎN CER ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului, Dumnezeului nostru, sunt mântuirea, slava, cinstea şi puterea!” (Apocalipsa 19:1)

De ce putem spune cu toată încrederea că această mare gloată este aceeași cu cea din capitolul 7 și nu sunt îngerii? Pentru că singurii care au nevoie de mântuire, sunt oamenii sau cei din marea mulțime (gloată) care va fi salvată la necazul cel mare; de aceea cântă și mulțumesc pentru salvare.”

Atunci, de ce au inventat Martorii această interpretare?

Trebuie spus că la începuturile acestei religii (1872), ei nu credeau așa. Această intepretare a fost introdusă abia în anul 1935. Motivul? dorința de a atrage mai mulți adepți! Pentru că trebuie să recunoaștem un adevăr: toți oamenii își doresc ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” în condiții paradisiace. Mai mulți adepți  = mai multe proprietăți și mai mulți bani!!

3. Numai 144.000 sunt fii ai lui Dumnezeu și comoștenitori cu Hristos ai Regatului ceresc!

Pentru cei care nu cunosc, cei 144.000 apar în Apocalipsa 7:2-4.

Martorii susțin că cei ce formează acest grup sunt cei ce vor fi regi și preoți împreună cu Isus în regatul său. Și folosesc pasajul biblic din Romani 8:15-17 pentru a justifica învățătura lor cu privire la cei 144.000! Iată și conținutul acestui pasaj: ”Şi voi n-aţi  primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!” Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim  cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” (Romani 8:15-17)

De ce este greșită această argumentare, această trimitere la textul biblic din Romani? În primul rând, în acest text nu sunt menționați nicăieri cei 144.000 și nici în contextul acestuia. În al doilea rând, contextul spune următoarele:

” Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei.  Dacă trăiţi  după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară  faptele trupului, veţi trăi. Căci TOȚI cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu SUNT FII ai lui Dumnezeu.” (Romani 8:12-14)

Deci, cine trăiește după poftele cărnii, va muri negreșit dar cine se lasă condus de Duhul lui Dumnezeu este fiul lui Dumnezeu. Și dacă este fiu, este și (co)moștenitor. În acest caz, dacă membrii marii mulțimi, gloate, (în opinia Martorilor), nu sunt fii ai lui Dumnezeu, atunci – potrivit Bibliei – ei vor muri negreșit! Nu există cale de mijloc!!

Un alt text biblic care anulează această interpretare a Martorilor este cel din Ioan 1:12: ” Dar TUTUROR celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” 

Biblia nu învață nicăieri că doar 144.000 de persoane au fost alese pentru a fi copii ai lui Dumnezeu ci că, dimpotrivă, acest drept le este dat TUTUROR CELOR CARE CRED în ISUS!

Pe de altă parte însă, apostolul Ioan împarte oamenii în două categorii, fără să existe vreun loc pentru o a treia.

”Oricine  este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc COPIII LUI DUMNEZEU ȘI COPIII DIAVOLULUI. Oricine  nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.” (1 Ioan 3:9,10)

Așadar, cine nu-i copilul lui Dumnezeu este copilul Diavolului! În care din aceste două categorii se găsește Marea mulțime (gloată)?

4. Sigilarea celor 144.000 a început în anul 33 e.n. în ziua cincizecimii odată cu revărsarea Duhului Sfânt!

Turnul de Veghe învață că, pecetluirea celor 144.000 a început în ziua cincizecimii din anul 33 e.n. odată cu revărsarea Duhului Sfânt.

De ce este mincinoasă această învățătură?

Pentru că, din nou (așa cum de altfel le este obiceiul), Martorii nu se ține seama de context!  Așa cum am văzut deja, pecetluirea celor 144.000 este menționată la începutul capitolului 7 din Apocalipsa. Însă dacă vom citi la capitolul 6, vom vedea că Mielul lui Dumnezeu rupe șapte peceți, una câte una. Și la fiecare pecete ruptă, apostolul Ioan are o viziune, după cum urmează:

Pecetea 1 – un cal alb;

Pecetea 2 – un cal roșu;

Pecetea 3 – un cal negru;

Pecetea 4 – un cal gălbui;

Pecetea 5 – sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu;

Pecetea 6 – un mare cutremur de pământ, soarele negru ca un sac de păr și luna roșie ca sângele, stelele au căzut din cer, cerul se strânge ca un sul, munții și ostroavele s-au mutat din locurile lor, oamenii s-au ascuns în peșterile stâncilor dorind să scape de mânia Mielului și a lui Dumnezeu.

Abia după această viziune (a cărei împlinire încă nu a avut loc), și înainte de a fi ruptă a șaptea pecete, are loc pecetluirea celor 144.000!

Cât despre revărsarea Duhului Sfânt, în anul 33 e.n., (vezi ziua cincizecimii), aceasta nu are nimic de-a face cu pecetluirea celor 144.000 despre care se vorbește în cartea Apocalipsa! Martorii confundă (intenționat sau nu) pecetluirea celor 144.000 cu pecetluirea sau ungerea cu Duhul Sfânt! De aceea, în vocabularul lor, cei 144.000 mai sunt numiți și ”cei unși.”

De ce nu este nicio legătură între aceste două pecetluiri?

În primul rând, pentru că cei 144.000 care vor fi pecetluiți pe FRUNTE de către UN ÎNGER (Apocalipsa 7:2,3), sunt verguri evrei!! Nici adventiști, nici iehoviști, nici penticostali sau cine știe ce altă organizație! Aceștia sunt slujitorii israeliți ai lui Dumnezeu, din zilele din urmă!

În al doilea rând, Duhul Sfânt nu este limitat la un număr de persoane: ”După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi VEȚI PRIMI DARUL SFÂNTULUI DUH. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi PENTRU TOȚI cei ce sunt departe acum, ÎN ORICÂT DE MARE NUMĂR îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.” (Faptele Apostolilor 2:37-39)

În continuare vom afla ce spune Biblia despre Duhul Sfânt. Este acesta forța activă a lui Dumnezeu? Și dacă nu, cine sau ce este Duhul Sfânt?

5. Duhul Sfânt este forța activă (puterea) lui Dumnezeu!

Martorii susțin că, Duhul Sfânt este forța activă a lui Dumnezeu! Dacă Duhul Sfânt ar fi doar o forță sau o putere impersonală, la o simplă citire a Bibliei, apar unele întrebări.

Cum poate o forță, să învețe pe cineva?

”căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.” (Luca 12:12)

Poate o forță să fie întristată?

”Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin  care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.” (Efeseni 4:30)

Se va simți, o forță, înșelată?

”Petru  i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a  umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 5:3,4)

Cum poate o forță, care nu simte, să producă în noi roade precum dragostea, bunătatea, blândețea… ?

”Roada  Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva  acestor lucruri nu este lege.” (Galateni 5:22,23)

Mai mult decât atât, însuși Domnul Isus ne spune că,DUMNEZEU ESTE DUH; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:24) Iar concluzia devine evident  în această situație: Martorii afirmă (conștient sau nu) că Dumnezeu este de fapt  o forță!!

Acestea fiind spuse să trecem la următoarea temă.  A spus vreodată Isus că a doua sa venire va fi în mod invizibil?

6. A doua venire a lui Isus, este invizibilă!

Biblia prezintă în mod clar și detaliat împrejurarea în care ucenicii, fiind preocupați de cea de-a doua venire a lui Isus, i-au cerut Domnului să le facă știut semnul venirii sale.

”El a şezut jos, pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii  Lui au venit la El, la o parte, şi I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi SEMNUL VENIRII TALE şi al sfârşitului veacului acestuia?” (Matei 24:3)

Trebuie subliniat faptul că, în versiunea contrafăcută a Bibliei Martorilor, Traducerea Lumii Noi, ei au înlocuit ”semnul VENIRII tale” cu ”semnul PREZENȚEI tale”, și asta în mod deliberat și fără niciun suport legitim în textul grecesc original! Ei au tradus termenul grecesc ”parousia” prin ”prezență” și nu prin ”venire”!

Cum se face că ei sunt singurii care folosesc cuvântul ”prezență” în loc de ”venire”? Nu cumva au introdus acest termen pentru a acoperi profeția falsă despre venirea lui Isus în anul 1914? Atunci când s-a făcut acea prezicere se credea că venirea lui Isus va fi vizibilă, dar cum această profeție nu s-a împlinit, ei au mușamalizat minciuna învățând că, Isus a venit la 1914, dar în mod inviziibil! Și, ulterior, folosindu-se de cuvântul ”prezență” ei susțin această învățătură nescripturală!

La întrebarea ucenicilor privind semnul venirii sale, Isus le-a răspuns în felul următor: ”Deci, dacă vă vor zice: ‘Iată-L în pustie’, să nu vă duceţi acolo! ‘Iată-L în odăiţe ascunse’, să nu credeţi. CĂCI, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, AȘA VA FI şi venirea Fiului omului.” (Matei 24:26,27)

Isus îi avertiza pe ucenicii săi cu privire la apariția profeților și a învățătorilor falși! Iar acest avertisment este valabil și în ziua de azi, pentru orice credincios! Ceea ce atrage atenția în aceste două versete este faptul că, Isus ne spune să nu-i credem pe toți acești mincinoși deoarece VENIREA LUI VA FI LA FEL DE EVIDENTĂ ȘI VIZIBILĂ ca un fulger care luminează tot cerul, astfel încât nu va fi chip de îndoială cu privire la venirea Lui!

În continuare, Isus le spune ucenicilor săi:  ”Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, TOATE SEMINȚIILE pământului se vor boci şi  VOR VEDEA Pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.” (Matei 24:30) Așadar, nu se poate spune nicidecum că oamenii îl vor vedea pe Isus ”cu ochii minții” și că datorită semnelor pe care le-a dat, cei ce sunt treji din punct de vedere spiritual, își vor da seama că El este prezent.

Apoi, semnele despre care vorbește Isus nu aveau să fie o dovadă a ”prezenței” Sale, ci o dovadă că EL ESTE APROAPE!!!

”De la smochin învăţaţi pilda  lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.” (Matei 24:32,33)

Dacă ești Martor, te întreb, ce crezi că au înțeles și au predicat apostolii și creștinii din primul secol? O a doua venire vizibilă sau invizibilă?

Ce crezi că au înțeles ei când Isus le-a spus următoarele cuvinte?

”Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, MĂ VOI ÎNTOARCE  şi vă voi lua cu Mine, ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14:3)

Acest ”MĂ VOI ÎNTOARCE” vrea să spună că Isus nu va mai fi văzut, așa cum a fost văzut atunci când vorbea cu ei?

Sau când la înălțarea lui Isus, îngerii le-au spus:  „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru VA VENI ÎN ACELAȘI FEL cum L-aţi văzut mergând la cer.” (Faptele Apostolilor 1:11)

Iată ce au înțeles ucenicii și apostolii!

”Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa  lui Dumnezeu, Se VA COBORÎ DIN CER şi întâi vor învia cei morţi  în Hristos.  Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în  nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom† fi totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:16,17)

Apostolul Ioan avea aceeași credință!

”Iată că El vine pe nori. Şi ORICE OCHI ÎL VA VEDEA; şi cei  ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.” (Apocalipsa 1:7)

Și tot el, în 1 Ioan 2:24-26, CE AȚI AUZIT DE LA ÎNCEPUT, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi  rămâne în Fiul şi în Tatăl. Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică. V-am scris aceste lucruri în  vederea celor ce caută să vă rătăcească.”

Prin urmare, după cuvintele lui Ioan, nu trebuie oare ca toți creștinii să ”rămână” în ceea ce se predica la început, pentru că numai astfel vor rămâne în unitate cu Fiul și cu Tatăl????

Fiindcă,

”Oricine  o ia înainte şi NU RĂMÂNE  în învăţătura lui Hristos n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i  ziceţi: „Bun venit!” (2 Ioan 1:9,10)

.

Sursa:

https://www.youtube.com/channel/UCyEzoTqtiq3D7zJl4XCdMXQ

Publicat în Fără categorie

Turnul de Veghe: minciuni după minciuni!

” Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit şi cel ce spune minciuni nu va scăpa.” (Proverbe 19:5)

                 Politica Turnului de Veghe a fost întotdeauna asemănată cu o lumină tot mai strălucitoare, ca cea din Proverbe 4: 18. În timp ce ei pot fi de acord cu noi că, cuvintele lui Dumnezeu nu-și schimbă niciodată înțelesul, ei se contrazic însă prin cuvintele lor lipsite de coerență. Turnul de Veghe „cheamă la o examinare atentă și critică a conținutului său în lumina Scripturilor.” (WT 8/15/1950) Așa că am acceptat invitația lor și sper că ne veți urmări examinarea noastră cu mare atenție. Fondatorul lor, Charles Russell, a spus odată că, „O nouă viziune asupra adevărului nu poate contrazice niciodată un adevăr trecut. Noua lumină nu stinge niciodată vechea lumină, doar adaugă la aceasta” (1881 Feb. Zion’s Watchtower p. 188).

„Lumina spirituală a continuat să strălucească pe parcursul primului secol. Dar Iehova nu le-a evidențiat primilor creștini  fiecare aspect al scopurilor sale. Apostolul Pavel le-a spus credincioșilor din primul secol: „Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos.” (1 Corinteni 13:12) O astfel de oglindă nu avea cea mai bună suprafață reflectorizantă. Căci, la început, înțelegerea luminii spirituale era limitată. După moartea apostolilor, lumina a crescut firav pentru o vreme, dar în ultima vreme, cunoașterea Scripturii a devenit abundentă. (Daniel 12: 4)”

Notați că ei obișnuiesc să impună ideea lor de ”lumină nouă”. Ei au omis să continue cu restul versetului, pe care îl redăm noi: ”Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.” Iată ce spunea apostolul Pavel, cel care a avut mai multe revelații decât orice alt apostol. Ceea ce spune despre el însuși și despre noi este că vom ști aceste lucruri, atunci când Hristos se va întoarce la noi și nicidecum învățând de la Watchtower.

„În timpurile moderne, prima licărire de lumină reală a început să apară în ultimul sfert al secolului al 19-lea, când un grup de bărbați și femei creștine au început un studiu serios al Scripturilor. Ei au dezvoltat o metodă practică pentru studiul biblic. Când unii puteau pune o întrebare, atunci, grupul analiza toate textele Scripturii referitoare la asta. Atunci când un verset biblic părea că-l contrazice pe altul, acești sinceri creștini se străduiau să le armonizeze pe cele două „.

Este adevărat ce afirmă ei? Așa cum tocmai am văzut, ei scot pasajele Scripturii din contextul lor pentru a născoci propriile lor învățături. Iar oamenii lor să citească „doar Turnul de Veghe”, astfel încât să poată înțelege Biblia. Dar ei nu au citit niciodată Biblia pe cont propriu, ci i-au lăsat pe liderii să le impună toată așa-numita cercetare prin revistele lor.

„(cei carea aveau să fie cunoscuți mai târziu ca Martorii lui Iehova) erau determinați să aibă ca ghid Sfintele Scripturi, și nu tradiția sau dogmele oamenilor. După ce au ținut cont de toate probele scripturale disponibile, ei au făcut o înregistrare a concluziilor lor. În acest fel, înțelegerea lor despre multe doctrine biblice de bază a fost clarificată ” (TURNUL DE VEGHE – 15 martie 2000 p.12).

Dar chiar au fost clarificate? Când? Dacă este așa, de ce au ales să se răzgândească privitor la unele lucruri, de mai multe ori?
Înainte de a privi la istoria modificărilor din cauza luminii noi, hai să auzim ce cred ei despre aceia care îl urmează pe Dumnezeu și se comportă într-un asemenea mod, din chiar publicațiile lor.

„Este o problemă serioasă să-l prezinți pe Dumnezeu și Hristos într-un fel, după care să afli că înțelegerea noastră despre învățăturile și doctrinele fundamentale ale scripturilor a fost eronată, și după accea, să revi iar la acele doctrine care, după ani de studiu, am stabilit că sunt greșite. Creștinii nu poate fi șovăielnici – ba laie, ba bălaie – cu privire la aceste învățături fundamentale. Ce încredere să mai aibă cineva în sinceritatea sau în judecata unor astfel de persoane?” (WathcTower, p.298, mai 15, 1976)

Dacă am avut vreodată un exemplu mai grăitor cu privire la modul Turnului de Veghe de a se răsuci și a se răzgândi, de mai multe ori, cu privire la ceva anume, atunci trebuie să începem cu disputa despre învierea sau nu a celor din Sodoma și Gomora:

SODOMA ȘI GOMORA

„Oamenii din Sodoma vor fi înviați.” (Turnul de Veghe 7/1879, p. 8)

”Oamenii din Sodoma nu vor fi înviați.” (Turnul de Veghe, 6/1/1952, 338)

„Oamenii din Sodoma vor fi înviați.” (Turnul de Veghe, 8/1/1965, p. 479)

„Oamenii din Sodoma nu vor fi înviați.” (Turnul de Veghe, 6/1/1988, p. 31)

”Oamenii din Sodoma vor fi înviați. ” (You Can Live ‘Forever on Paradise-On Earth, early editions, p.179)

„Oamenii din Sodoma nu vor fi înviați.” (Revelation Its Grand Climax At Hand, p. 273)

Putem înțelege când cineva schimba își schimbă opinia, din dorința de a se corecta, dar acest exemplu este absurd. Aceasta este ”lumina strălucitoare ” sau mai degrabă aici avem un exemplu de lumină pâlpâitoare care ba se stinge, ba se aprinde?

noualuminaPoate că acest lucru se întâmplă din cauza viziunii lor despre adevăr,Un adevăr prezentat de Satana însuși este la fel de adevărat ca un adevăr stabilit de Dumnezeu…. Acceptați adevărul oriunde l-ați găsit, indiferent dacă acesta vă contravine.” (WT 7/1879 pp. 8-9)

Totodată, cu toate acestea, se poate spune că „Noua lumină nu contrazice vechea lumină, ci doar se adaugă la ea. „ (WatchTower 2/1881 P. 188)

Biblia vorbește mult despre întuneric și lumină. Să revenim din nou la Proverbe 4: 18-24, … „Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele! Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale! Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor. Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. Izgoneşte neadevărul din gura ta şi depărtează viclenia de pe buzele tale!”

Observați că, cea care devine luminoasă este calea celor neprihăniți, pe când calea celor răi îi duce în întuneric și-i face să se poticnească. Când cineva își conduce viața după cuvintele Sale, viața lui va fi îndreptată și călăuzirea va deveni clară. Soluția dată de Dumnezeu este Cuvântul său, care aduce adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este unul logic (coerent), și el nu se schimbă precum părerile oamenilor (vezi învățăturile și poruncile omenești cu care se confrunta biserica din Laodiceea – Coloseni 2:22). El nu spune să asculți de ceilalți oameni, ci dimpotrivă, dacă cineva ascultă Cuvântul, acesta îl va elibera de orice înșelăciune și-i va aduce sănătate! Se întâmplă asta la Turnul de Veghe?

Mai sus am oferit exemplul minor cu învierea/neînvierea sodomiților! Dar hai să vedem cum stau lucrurile când vine vorba despre probleme cu adevărat importante, cum ar fi mântuirea, sunt mai multe doctrine privind asta? Ei bine …

NOUL LEGĂMÂNT și MÂNTUIREA

„… Noul legământ este un lucru care ține de viitor.” (WatchTower 6/1880 p.110)

” Noul legământ este în vigoare acum, fiind pecetluit prin sângele și moartea lui Hristos.” (WatchTower 9/1887, p. 974) …

„… Lucrarea lui Hristos pentru inaugurarea noului legământ nu putea începe până la perfecționarea propriului său corp, care este Biserica … și fiindcă sângele său încă nu a fost vărsat în întregime.” (WatchTower 4/1/1909 p.4367)

„Ei recunosc că nu sunt parte din noul legământ mijlocit prin Isus Hristos… Pentru a rămâne în relație cu „Mântuitorul nostru Dumnezeu ”, „marea mulțime trebuie să rămână unită cu rămășița israeliților spirituali. ” (Turnul de Veghe, 11/15/1979, p. 27) 

Cu privire la cei care iau parte la noul legământ al lui Hristos „mijlocitorul”, Isus este „mijlocitorul” numai pentru creștinii pecetluiți în număr de 144,000 …” Această ”mare gloată” formată din „alte oi „, care se formează în prezent, nu participă la noul legământ. Cu toate acestea, prin asocierea gloatei cu ”turma mică”, a acelora (încă în viață – aprox. 6000 la anul 2009 – n.tr.) părtași ai noului legământ, ”marea gloată” va profita de beneficiile care decurg din noul legământ.” (Turnul de Veghe, 4/1/79, p. 31)

”… Isus mijlocește numai față de cei din noul legământ” (Insight on the Scriptures p.362)

” Acele ”alte oi” menționate de Isus în Ioan 10 „… sunt persoanele care nu sunt parte din legămân… care … sunt strânse prin dispoziția lui Iehova, pentru viața veșnică pe pământ, în baza credinței lor în valoarea sacrificiului sângelui lui Isus.” (Survival p.73,80)

„Membrii marii gloate nu sunt participanți la Noul Legământ. Cu toate acestea, ei se asociază cu Israelul lui Dumnezeu și trăiesc cu ei în „pămânul lor.” Chiar dacă nu toți fac parte din noul legământ, ei sunt beneficiari ai acestuia.” (WatchTower, 1 februarie 1998 p.24)

Dar, potrivit Bibliei, a nu fi parte din Noul Legământ înseamnă să nu ai niciun mijlocitor, pentru că Dumnezeu însuși a spus că este doar un singur mijlocitor și că acela este Hristosul (1 Timotei 2: 5). Mântuirea este doar prin sângele Lui, iar dacă dacă noi nu suntem părtași la acest legământ, atunci păcatele noastre nu vor fi iertate.

Biblia spune că, ” Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit şi cel ce spune minciuni nu va scăpa.” (Proverbe 19:5) Așadar, ce fel de martor este Turnul de Veghe?

Despre ÎNCHINARE

„A te închina lui Hristos în orice formă nu poate fi greșit” (WatchTower pg.83 3/1880)

„… Și ucenicii i s-au închinat Lui.” (WatchTower pg.410 5/15/1892)

„Da, noi credem că Domnului nostru Isus i s-a adus închinare în timp ce pe pământ, și asta în mod corespunzător.” (WatchTower pg. 216 7/15/1898)

„Toate creaturile din cer și de pe pământ i se vor închina lui Isus, după cum el i se închină Tatălui.” (WatchTower pg.252 8/15/1941)

”Trebuie să-l adorați și să vă închinați înaintea căpeteniei lui Iehova, și anume, Isus Hristos.” (WatchTower pg.313 10/15/1945)

”Lui Hristos trebuie să i se aducă închinare.” (make sure of all things pg.53, 85)

„Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine lui, inclusiv arhanghelul Mihail, căpetenia îngerilor, căci Mihail nu este Fiul lui Dumnezeu.” (WatchTower 11/1879, p. 48)

Cine a fost Isus înainte de a se transforma într-un arhanghel?

”Mihail din Apocalipsa 12:7 este papa de la Roma.” (Studies in the Scriptures vol.7 p.188)

”Versetul din Romani 10:14 se referă la Isus.” (WatchTower 12/1/1903 p.3282)

Vorbind despre Isus „El fiind creatorul, care a existat înaintea oricăror alți dumnezei. Și toți acești dumnezei vor fi distruși astfel încât nimeni va mai exista după el (Isaia 43: 10), ca Alfa și Omega (Apocalipsa 22:13)…” (Aid to Bible Understanding 1971 p.666)

”Și chiar așa spune Domnul Dumnezeu Atotputernicul – Domnul Isus în Apocalipsa 1:8; Ioan 5:22; Matei 28:18” (the Finished Mystery pg. 240 1917)

Dar apoi ei au schimbat foaia:

„Marele voievod Mihail nu este altul decât Isus Hristos însuși, Daniel 12: 1” (WatchTower 12/15/1984 pg.29)

Să nu concluzionați în mod eronat că, creștinii trebuie să i se închine lui Hristos. Biblia nu învață așa ceva. ” (WatchTower pg.421 7/15/1959) … „Este nebiblic pentru închinătorii viului și adevăratului Dumnezeu, ca ei să i se închine și Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos. (WatchTower 1 / 1/1964 pg.671)

”Lui Isus Hristos nu i se aduce nicio închinare și nicio proslăvire în ceruri.” (WatchTower 1/1/1954, p. 31)

„Și când îl va aduce din nou pe întâiul său născut în lume, va spune: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să se închine înaintea lui.” (Evrei 1:6, Ediția NWT 1961, p.1293)

Mai târziu, acest verset a fost schimbat în, ”Și când îl va aduce din nou pe întâiul său născut în lume, va spune: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să facă plecăciune înaintea lui!“ (Evrei 1:6, Ediția NWT 1971, p.1293)

(…)

Ce cred ei despre CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU?

”Manuscrisul scripturilor grecești creștine, numit de obicei „Noul Testament,” a fost inspirat. Nicio traducere a acestor scrieri sacre într-o altă limbă, cu excepția scriitorilor originali, nu este inspirată …. Niciuna nu a putut reda cu exactitate sensul exact al textului inspirat. „… În prezentarea acestei traduceri a Scripturilor grecești creștine (NWT – Traducerea Lumii Noi -) încrederea noastră este că este de ajutor marelui Autor al Cărții.” (introducere KINGDOM INTERLINEAR p. 7)

”O persoană ar ajunge în întuneric, după numai doi ani de citire a Bibliei, de una singură; aceasta va rămâne în lumină numai prin citirea ”Studies in the Scriptures”.” (WatchTower 9/1 5/1910, p. 4685)

”Faptul că, cartea The Finished Mystery conține unele greșeli este admis în mod deschis. Dar chiar și Biblia conținele unele greșeli.” (4/1/1920, p. 103)

„Dacă cele șase volume ale ” SCRIPTURE STUDIES” sunt practic Biblia aranjată tematic, cu citatele biblice doveditoare, poate că nu am greși dacă am numi aceste volume – Biblia într-o formă aranjată. De aceea se spune că, acestea nu sunt doar comentarii privind Biblia , ci ele sunt, practic, însăși Biblia.” (WatchTower 9/15/191 0, p. 4685)

„Vreme de secole, nu a existat nicio înțelegere clară a Bibliei.” (WatchTower 9/15/1911, p. 4885)

„Mai degrabă ar trebui să căutăm un studiu biblic dependent, decât un studiu biblic independent.” (WatchTower 9/15/1911, p. 4885)

”Biblia este o carte sigilată, cu excepția acelora care fac parte din organizație.” (WatchTower 7/1/1973, p. 402)

Oare am putea crede așa ceva? Doar Martorii lui Iehova pot să înțeleagă Scriptura și asta datorită Turnului de Veghe? Și atunci cum rămâne cu toți sfinții din istoria creștinătății? Ei nu au avut o organizație sau publicații ci, ei au avut doar Biblia! Însă acest lucru nu a fost suficient în conformitate cu afirmația Turnului de Veghe. Proverbe 6:19 spune că, ”martorul mincinos” este acela ”care spune minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.”

Imaginați-vă numai ce ar fi spus apostolul Pavel sau ceilalți ucenici din secolul 1 despre aceste declarații!
(…)

Sursa

A LIE FOR A LIE; http://www.letusreason.org/JW18.htm

sepiajw

Publicat în Fără categorie

Isus Hristos, Mijlocitorul tuturor sau doar pentru 144.000?

Motto: ”Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el, cu Mine.”  (Apocalipsa 3:20)

 …

              Pe lângă doctrina crucială a Martorilor lui Iehova că, Isus este arhanghelul Mihail, următoarea doctrină, ca importanță, este aceea despre cei 144.000 de unși.

[_Worldwide_Security_Under_the_Prince of Peace_”Isus Hristos nu este Mijlocitorul între Iehova Dumnezeu și întreaga omenire. El este Mediator între Tatăl Său, Iehova Dumnezeu, și națiunea Israelului spiritual, care este limitată doar la un număr de 144.000 de membrii.” (Worldwide Security Under the ”Prince of Peace”, chpt. 1 pp. 10-11 par. 16) – N.tr.]

Martorii lui Iehova învață că doar 144.000 de persoane vor ajunge în Împărăția Cerurilor: „Învață Biblia că doar unii oameni vor merge la cer? Da, Biblia ne învață că un număr limitat merge la cer, pentru un motiv special. „ (WatchTower 2/15/1984 p.4) Deci șansele ca martorul care bate la ușa dvs să fie unul dintre aceștia (144.000) sunt nule.

Această învățătură nu a venit de la fondatorul lor, C.T. Russell, cel puțin nu așa cum este predată ea astăzi. Regatul a fost limitat la 144.000 de membri, dar Russell a învățat că toți membrii Watchtower erau „unși” și aveau speranța că vor merge în Cer. Învățătura timpurie a Turnului de Veghe, predicată de Russell, a fost că toți Martorii lui Iehova vor merge în Cer. Nu a existat nicio învățătură despre paradisul terestru. Russell învăța că, convocarea celor 144.000 a fost finalizată în anul 1881. „Noi credem că cei șapte ani (ai recoltei) din toamna anului 1874 până în 1881, reprezintă timpul pentru construirea acestui templu, adică aducerea tuturor membrilor – rod al ramurilor Viței de Vie – în starea spirituală perfectă … Dacă suntem corecți în această privință, este clar că, în armonie cu paralelismul timpului evreilor și Evangheliei… – templul va fi terminat în în toamna anului 1881.”

Învățătura despre „marea mulțime” nu a fost predată de Russell ci, aceasta a fost predicată de judecătorul Joseph F. Rutherford, cel de-al doilea președinte care i-a urmat lui Russell, după moartea acestuia, în 1917; Rutherford a inventat doctrina celor două clase. Acesta a început să predice că Armaghedonul era chiar la ușă! Din dorința de a spori numărul membrilor, el a început să le spună discipolilor săi că, doar 144.000 de oameni vor merge în Împărăția Cerurilor! Iar martorii lui Iehova, cei care duceau mesajul de la ușă la ușă, au început să le spună oamenilor că ar fi bine ca să se alăture Watchtower până nu va fi prea târziu, întrucât Armaghedonul era chiar după colț! Astfel, utilizând ca factor motivant frica, oameni au fost determinați să se înscrie în rândurile celor 144.000, care s-au umplut repede. Dincolo de cele mai îndrăznețe așteptări ale lui Russell, în ceea ce privește prozelistismul său, numărul martorilor lui Iehova a depășit repede cifra de 144.000. Așadar utilizarea fricii în predicile ținute înaintea lor a dat rezultatele dorite, și din acest motiv, ei folosesc și astăzi frica în învățăturile lor: pentru a-și face loc în mintea oamenilor.

De la începutul Russell i-a învățat pe Martorii lui Iehova că: „… Noul Legământ este un lucru legat de viitor.” (WachTower 6/1880 p.110) și  „… Lucrarea lui Hristos pentru inaugurarea noului legământ nu va putea începe înainte de perfecționarea propriului său corp, care este Biserica … și că tot sângele său nu a fost vărsat încă.” (Turnul de veghe 4/1/1909 p.4367)

Acum, întrucât ei aveau două clase, nu doar că trebuiau să schimbe învățătura lor cu privire la cine merge merge la cer și cine nu, dar și cu privire la cei pentru care se face noul legământ. Astăzi, doar cei din ”noul legământ” merg la cer pentru a fi împreună cu arhanghelul Mihail, care este Isus. Ei au scris despre rămășița pământească că, „Ei recunosc că nu sunt parte din noul legământ mijlocit prin Isus Hristos, nici parte a „rasei alese, a preoției regale, un neam sfânt … Pentru a rămâne în relație cu „Mântuitorul nostru Dumnezeu ”, „marea mulțime trebuie să rămână unită cu rămășița israeliților spirituali. ” (Turnul de Veghere, 11/15/1979, p. 27) Cine sunt cei 144.000.

Biblia spune în 1 Timotei 2: 5, ” Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos”. Doar un singur mijlocitor, nu un mijlocitor pentru un grup și altul pentru alt grup. Deci dacă Isus ar fi doar păstorul celor 144.000 și nu și al tuturor credincioșilor creștini, atunci aceștia din urmă au doi păstori – Cei 144.000 și Isus, indirect, prin cei 144.000!

În ”Questions from Readers” din publicația Watchtower apare și întrebarea, ”Isus este mijlocitorul doar pentru creștinii unși?”

Iată și răspunsul lor … ”În vremea în care Dumnezeu îi selecta pe cei care urmau să fie acceptați în acest nou legământ, apostolul Pavel a scris că Hristos a fost „Un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni.” (1 Timotei 2: 5). În mod rezonabil, Pavel folosit aici cuvântul „mijlocitor”, în același fel în care a făcut-o de alte cinci ori, înainte de scrierea pasajului din 1 Timotei 2: 5, el referindu-se la cei care erau părtași în noul legământ și pentru care Hristos este „mijlocitor”. Deci, în acest sens biblic strict, Isus este „mijlocitorul” numai pentru creștinii unși. Noul Legământ se va încheia cu glorificarea rămășiței care este astăzi în alianța mediată de Hristos. „Această mare mulțime” de „alte oi” care se formează în prezent, nu face parte din ”noul legământ”. Cu toate acestea, prin asocierea lor cu turma mică a celor din noul legământ, ei vor avea parte de beneficiile care decurg din noul legământ.” (Turnul de Veghe, 4/1/79, p. 31)

În conformitate cu Turnul de Veghe, cei 144.000 merg pentru a fi cu Isus în Cer, și celălalt grup, marea gloată,  are un privilegiu mai mare, ei vor trăi mileniul pe pământ, în condiții perfecte. Acesta este motivul pentru care Martorii lui Iehova nu vor să meargă în Cer. Pentru ei este mai bine să fie în paradisul pământesc cu familia, decât să fie cu Isus Domnul în Cer. Membrii clasei celor ”unși” sunt un grup înstrăinat de grupul pământesc. Să nu fii capabil să trăiești în paradisul pământesc restaurat, este ceva respingător pentru martorul obișnuit care, nu poate să înțeleagă de ce cineva nu ar vrea asta.

„În anul 1930, cartea Lumina, în două volume, conținea un comentariu verset cu verset pentru Apocalipsa, dar el se aplică de asemenea marii gloate”din Apocalipsa 7: 9-17-, unei clase născute-spiritual a creștinilor care, după o moarte de martir, la Armaghedon, vor primi fiecare, „viața unei creaturi spirituale”, dar de importanță secundară după Mireasa lui Hristos. (Volumul 1, pag 91-97)

Mai târziu, în 1934, ei au dat peste o nouă problemă, au depășit numărul de 144.000. Turnul de Veghe era într-o fundătură, cum să procedeze cu toți acești oameni în plus. Rutherford a venit cu ideea salvatoare, noua lumină de la Dumnezeu. Aceasta avea să fie cea mai mare revelație de până în acel moment. Așa că, în 1935 el a spus că toți cei care deveniseră Martorii lui Iehova înainte de anul 1934 urmau să meargă în Rai. (Russell era unul din cei 144.000 când Rutherford a venit cu schimbarea învățăturii.) Dumnezeu a încetat să-i mai aducă pe oameni în Cer, din acel an.

Deci, Rutherford a inventat două clase, o clasă cerească și o clasă pământească. El a susținut că Dumnezeu a început o nouă lucrare de colectare pentru o a două clasă de oameni, din afara trupului lui Hristos. Speranta lor era de acum să trăiască în paradisul pământesc pentru totdeauna în trupurile lor înviate (sau mai precis, sub forma unor copii recreate). Aceștia sunt cunoscuți acum sub numele de ”alte oi”. Cât despre „turma mică”, a unșilor, aceasta a început cu cei doisprezece apostoli și și-a împlinit numărul în anul 1935.

Această schimbare doctrinară a produs un sistem de două clase în Turnul de Veghe, care continuă și astăzi, „unșii” făcând parte din ”noul legământ”, iar „marea mulțime” fiind formată din credincioșii Martorilor lui Iehova pe pământ. „Dar numai 144.000 de persoane vor fi în noile ceruri împreună cu Isus Hristos” (Paradise Lost to Paradise Regained p. 232).

Doctrina introdusă de judecătorul Joseph Rutherford, al doilea președinte Watchtower, este propovăduită din anul 1935 încoace. La sfârșitul convenției de 5 zile din luna mai a acestui an (2009 – n.tr.) a Martorilor lui Iehova… președintele ”Watchtower Bible and Tract Society” a discutat despre subiectul „marii gloate”, despre care se vorbește în Apocalipsa 7.9-17. El a precizat că „marea gloată” care nu este nici o clasă spirituală ori născută spiritual, nu va atinge natura angelică în cer astfel încât să-i asiste pe cei 144.000 de mii de moștenitori împreună cu Hristos. Ci aceasta nu este decât o clasă pământească, distinctă, cu speranța de viața umană perfectă, eternă, în paradisul pământesc sub regatul lui Hristos. (Holy Spirit, 1976, p. 156)

Cei 144.000 sunt singurii în măsură să aibă comuniune cu Hristos, din moment ce Isus este doar mijlocitorul lor (din care mai erau în viață aproximativ 6.000 de persoane – în anul 2009, n.tr.) Atunci când comemorează moartea lui Hristos, martorii trec peste masa de comuniune deoarece de obicei nu mai este nimeni din comuniunea lui Hristos (cei unși) rămas în viață. Cei 144.000 de membri din Israelul lui Dumnezeu s-au împărtășit în mod corespunzător din embleme în timpul Memorialului morții lui Isus, pentru că numai cu ei a făcut Isus legământul său pentru un Regat.” (Turnul de Veghe p.31, Feb.1, 1998)

Watchtower, atenție mare că avem o problemă: dacă numai celor 144.000 li se permite să aibă comuniunea, atunci sunt necesare o mulțime de explicații, care lipsesc. De exemplu, ei pretind că în 1935 erau 52,465 părtași la comemorare (Proclaimers, p. 717).

„Celebrarea din 1976 a Memorialului morții lui Isus, în cele 40.000 de congregații ale Martorilor lui Iehova din jurul pământului, a consemnat participarea unui număr de 4.972.571, dintre care doar 10187 erau unși, restul fiind din clasa „sclavilor”. La memorialul din 15 aprilie 1994, au participat doar 9081 care erau parte dintre cei 144.000 de unși. Dar, în 1995, numărul celor unși care a luat comuniunea a fost cu 28 mai mare față de anul precedent. Martorii lui Iehova au explicat acest lucru prin declarația că o parte din cei 144.000 au căzut. Scrie cumva în Scriptură că oricare dintre cei 144.000 de pecetluiți va cădea? Întrucât Biblia spune că vor fi pecetluiți (unși) doar vergurii, cei fără prihană, neîntinați.

De fapt, cei 144.000 nu s-au întâlnit niciodată împreună ca să decidă asupra măcar a unui singur lucru, nici măcar cu privire la această doctrină despre ei. Chiar și astăzi, la 100 de ani de la inventarea acestei doctrine ei nu s-au întâlnit.

Martorii lui Iehova trebuie să răspundă, ”Dacă Isus s-a întors invizibil în 1914, atunci de ce cei 144.000 nu au încetat să mai ia comuniunea? deoarece Biblia afirmă că aceștia o vor lua doar până la întoarcerea lui Isus!”

Dacă există doar 144.000 de ”unși” și doar 52465 unși au luat parte la memorial în 1935, înseamnă că în ultimele 19 secole avem doar 91.535 de ”unși” creștini. Acest lucru ar însemna în medie cam 4.500 de unși la fiecare 100 de ani, adică doar 45 de unși în fiecare an, din toate colțurile lumii. Așadar astfel ar fi stat lucrurile înainte de apariția societății Watchtower, ceea ce este de fapt imposibil.

Lipsesc statisticile care să dovedească oricare dintre concluziile lor cu privire la numere sau doctrină. Și să presupunem că ar fi așa, cum ar fi putut ști ei că au apărut locuri vacante în grupul celor 144.000? Cum poate astăzi Turnul de Veghe să știe numărul exact de locuri vacante din primul secol, fără nicio înregistrare scrisă? Ei nu au ținut niciodată evidențe despre unși. Oare apostolii din Biserica timpurie au ținut evidența celor 144.000? Dacă Isus a făcut o astfel de distincție pentru creștinii din primele secole, că El mijlocește doar pentru unși, de ce lucrul acesta nu a fost menționat clar în Scriptură?

Numai Biserica din Efes a fost estimată ca având un număr cuprins între 20.000 și 26.000 de persoane! Biserica din Ierusalim a fost estimată la un număr de 100.000, înainte de diaspora. Istoria ne spune că în anul 70 d.Hr., mai mult de 100.000 de evrei au fugit din Ierusalim la Pela deoarece, aceștia și-au adus aminte de cuvintele lui Isus despre Ierusalimul care va fi înconjurat de oști.

Astfel, Turnul de Veghe comite o mare apostazie pentru a explica acest număr de 144.000, mai ales că Isus a arătat clar că acest număr este legat strict de ultimele zile ale omenirii, și nu de cele de la început. El a declarat, de asemenea, că porțile iadului nu vor birui Biserica Sa (Matei 16:18), dar ei spun că Diavolul a biruit biserica Lui Hristos!

Învățătura actuală Watchtower este că există „Doar un număr limitat de născuți din nou. Marea mulțime nu are nevoie să se nască din nou. Viața lor este pământească, nu cerească.” (WatchTower 4/1/1988 p.4) Ei cred că cei 144.000 îl au pe Isus ca mediator al lor, în timp ce clasa pământească îi are pe cei 144.000 ca mediatori înaintea lui Isus. Cu alte cuvinte, există o deviere în Noul Legământ. Unul (Isus) este mediator pentru un grup de 144.000 de persoane iar acești 144.000 sunt mediatori pentru tot restul credincioșilor.

Doar 144.000 sunt scriși în cartea vieții Mielului? Pentru ca cineva să fie scris în cartea vieții Mielului el trebuie să fie parte din Noul Legământ, conform Bibliei.

Apocalipsa cap. 13 ne spune că, oricine al cărui nume nu este scris în cartea vieții Mielului va primi semnul fiarei și-i va sluji fiarei. ”toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat.” (Apocalipsa 13:8) Iar asta se va întâmpla în timpul marelui necaz.

”Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.” (Apocalipsa 3:5)

” Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.” (Apocalipsa 7: 14)

” Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat în iazul de foc.” (Apocalipsa 20:15)

Învățătura despre cei 144.000 are mai multe găuri decât brânza elvețiană

Marea mulțime a Martorilor lui Iehova va moșteni pământul și doar 144.000 vor merge alături de Isus?

Turnul de Veghe zice că, „DA”, dar Biblia este de acord? Turnul de Veghe a pretins întotdeauna în discursurile sale că ei invită credincioșii la o „examinare atentă și critică a învățăturilor sale în lumina Scripturii.” (8/15/11950, p. 263) Deci, deoarece suntem invitați la o asemenea analiză critică, hai să facem asta.

Cine este marea gloată?

Turnul de Veghe spune că aceasta este formată numai din organizația Martorilor lui Iehova. Biblia însă învață, în Apocalipsa 7: 9-1 5, că marea mulțime de oameni apare într-un timp viitor, provenind din necazul cel mare. Cei 144000 vor fi pecetluiți în viitor, după ruperea celei de-a șasea peceți, în ziua mâniei și necazului cel mare. (Apocalipsa 6: 12,17; 7: 1,3). Întrebați-l pe un martor al lui Iehova dacă poate dovedi că cea de-a șasea pecete a fost ruptă cu aproape 2000 de ani înainte, și dacă acum suntem în vremea necazului cel mare?

Acest lucru ridică o altă problemă pentru Turnul de Veghe. Apocalipsa cap. 7 ne spune că vor fi pecetluiți câte 12.000 din fiecare seminție a iudeilor. Misiunea lor este de a predica Evanghelia la toate neamurile, ca o împlinire a Evangheliei, Matei 24: 14. Cum este posibil așa ceva astăzi, dacă Biblia ne învață că aceștia vor fi pecetluiți toți în același timp? În conformitate cu învățătura Turnului de Veghe, din acești 144.000 mai există doar 6.000 în viață astăzi (2009 – n.tr.), iar restul au fost pecetluiți începând din timpul apostolilor. Iar dacă Biblia ne spune că cei 144.000 sunt pecetluiți/unși toți odată, Apocalipsa cap. 7, potrivit doctrinei Turnului de Veghe înseamnă că acest lucru este imposibil deoarece doar 6000 dintre cei 144.000 mai sunt vii, și deci nu mai pot fi pecetluiți în același timp, nici azi și nici de acum înainte, deoarece numărul lor se micșorează de la an la an. Apoi, avem o altă contradicție, cum ar putea fi început numărătoarea celor 144.000 din vremea apostolilor? Deoarece tot Watchtower a învățat de la început , pentru aproape 50 de ani, că Noul Legământ este un lucru care ține de viitor, iar acum învață că ungerea a început din timpul apostolilor.

Dacă numai 144.000 merg în împărăția cerurilor, o altă problemă cu care ne confruntăm este faptul că, în conformitate cu doctrina Martorilor lui Iehova, existența oricui încetează după moarte? Potrivit lor nici măcar Isus nu a făcut excepție. Lui a trebuit să-i fie re-creat trupul. Dar în schimb, pentru cei 144.000, trupul lor nu mai trebuie să fie recreat, deși pentru Isus, care este mijlocitorul lor, trupul lui a fost recreat (sic!).

A doua problemă este că, înainte de anul 1918 oricine făcea parte din numărul celor 144.000 a fost înviat. Inițial, Russell ”a fost” unul dintre cei 144.000 până când, Rutherford, al doilea președinte Watchtower, a schimbat acest lucru. A trebuit să se constate că nu toți dintre cei 144.000, sau ”turma mică”, au trăit și au murit înainte de a 1918. „Aceia din această națiune spirituală, care au murit înainte de învierea spirituală care a început în 1918, au dormit în moarte până în acel an. Dar ceilalți, care erau încă în viață pe pământ, au continuat să-și trăiască viețile obișnuite. Și acum, când viața pământească a uneia dintre aceste persoane (pecetluite – n.tr.) ia sfârșit, aceasta este înviată deodată pentru viața spirituală. Ea este schimbată într-o clipă, de la starea de creatură umană la aceea de a fi o creatură spirituală, în ceruri, alături de Isus Hristos. „

În Biblie se vorbește însă despre o înviere trupească și nicidecum despre o înviere ”spirituală”. Învățătura standard a Turnului de Veghe, de dinainte de anul 1918, arăta însă și că cei 144.000 au experimentat non-existența atunci când au murit. De acum însă, ”unșilor” decedați li s-a permis să scape de această non-existență datorată morții, și să fie luați imediat în locurile cerești. Cu toate acestea, Russell a spus că: „În anul 1878 a început procesul de construire a Regatului. Domnul i-a ridicat pe sfinții adormiți.” (Turnul de Veghe 6/11/1922, p. 174)

Avem așadar o varietate de răspunsuri cu privire la momentul în care unșii au fost ridicați la cer. (Russel spune că din 1878, iar Rutherford că după 1918)

Apostolul Pavel numește exact învățătura aceasta a lui Russell și Rutherford ca ”vorbării goale şi lumeşti” (2 Timotei 2:16), arătând că ”cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.” (2 Timotei 2:16); iată care sunt cuvintele apostolului: ” Şi cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a şi venit învierea şi răstoarnă credinţa unora.” (2 Timotei 2:17,18) Biblia învață că învierea Bisericii va avea loc în același timp, pentru toți!

Mai mult, confuzia este sporită în mintea martorilor atunci când vine vorba despre cei 144.000 și unde se duc ei de fapt. ”Unii m-au întrebat ieri: Să presupunem că în anul 1925 vei fi aici, ce ai să faci? Eu le-am spus, cred că voi fi acasă, în Pleiade, înainte de anul acesta… (The Watchtower November, 1, 1920, pg. 334; http://www.quotes-watchtower.co.uk/god_s_throne_-_pleiades.html), fiindcă una dintre stelele din acest grup este locuința Martorilor lui Iehova și locul cel mai înalt al cerurilor… Pleiadele sunt locul unde se află tronul veșnic al lui Dumnezeu.” (Reconciliation, 1937 edition, p. 14)

Dar să revenim la Apocalipsa cap 7:4 și la subiectul celor 144.000 de pecetluiți. ”Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii din toate seminţiile fiilor lui Israel.”

Orice bun ucenic al Bibliei știe că, nu putem împărți versetele ca literale și figurative pentru a se potrivi doctrinele noastre preconcepute. Trebuie să existe o coerență în interpretarea gândurilor autorului. Cuvântul TRIBURI este folosit întotdeauna în Scriptură pentru desemnarea grupurilor etnice literale. Noi nu putem ști cine sunt, dar Dumnezeu știe. Toate acestea necesită o interpretare literală a pasajului. Dacă, din același capitol dar la versetul 9, luăm literal aceste cuvinte: ”orice neam”, ”orice seminţie”, ”orice norod” şi ”orice limbă”, atunci, de ce nu am lua literal și ”Israel” și ”semințiile fiilor lui Israel”? Watchtower procedează la o analiză când literală, când simbolică în cadrul aceluiași verset sau al unora alăturate, fără nicio bază logică. Cum poate cineva să ia ca simbolice 12 nume sau numărul de 12.000, în timp ce numărul de 144.000 să fie luat literal? (La fel procedează și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea! – n.tr.) Dacă acceptăm numărul de 144.000 ca fiind literal, atunci trebuie să acceptăm și faptul că, este vorba despre 144.000 de evrei din naștere, neîntinați.

Societatea Turnului de Veghe învață că numărul de 144.000 din Apocalipsa 7: 4, este luat literal. Dar dacă, capitolul 7 din Apocalipsa este să fie luat literal, atunci noi trebuie să vedem unde spune Biblia că vor fi localizați cei 144.000, cine sunt și când se va întâmpla asta.

Și apoi încă o altă problemă: dacă luăm numărul celor 144.000 literalmente, de ce nu am proceda la fel și în celelalte privințe? Care va fi naționalitatea acestor 144.000? După cum putem vedea, Biblia învață că cei 144.000 sunt pecetluiți din toate semințiile fiilor lui Israel, cele douăsprezece seminții (Apocalipsa 7:9,4). Aceștia sunt numiți fiii lui Israel. Ori în felul acesta nu au fost numiți decât evreii, fiii lui Israel! Doar evreii prin naștere sunt numiți așa, fiii lui Israel! Cei 144.000 nu sunt pecetluiți/unși pentru a deveni israeliți spirituali, cei 144.000 nu sunt evrei doar simbolic, figurat, ci ei chiar sunt evrei!! În cazul în care nu sunt evrei, atunci de ce să se ia literal doar numărul de 144.000? De ce ar fi fost necesar ca Biblia să ofere o înșiruire atât de lungă a numelor triburilor lui Israel, dacă totul nu este decât o metaforă? Acestea sunt aceleași douăsprezece seminții care provin din Iacov, și din care sunt pecetluiți, din rândul lui Israel, cei 144.000 de evangheliști creștini.
(…)
Apoi, Apocalipsa 14: 4 arată că, aceștia îl ”urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.” Există cineva în organizația Turnului de Veghe care să spună că îl urmează pe Isus, care să-l mărturisească pe Isus? Ei ar trebui să facă acest lucru pentru a fi îndreptățiți să susțină asta. Apocalipsa 14: 5 face această afirmație simplă despre cei 144.000 de bărbați evrei, ” Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.”, iar acest lucru nu se poate aplica la nimeni din Watch Tower Society, deoarece Martorii lui Iehova au mințit cu privire la a doua venire a lui Hristos în numeroase rânduri: de la 1874 până la 1975. Ei au vorbit în mod fals în numele Domnului așa că ei nu sunt fără prihană.

Mai mult, ei chiar au învățat în mod oficial despre cei 144.000 că, „Scopul Răscumpărătorului nu este vreo lucrare de mijlocire în favoarea bisericii… Noua creatură, fiind fără de păcat, nu avea nevoie de mijlocitor care să intervină între ea și Dumnezeu … fiindcă o creatură nouă nu are niciun păcat.” (Turnul de Veghe, 3/15/2010, p. 104)

” Noua creatură nu are nevoie de niciun merit, pentru că noua creatură este fără păcat … Noua creatură nu are nevoie de nicio justificare, deoarece nu păcatuit … Ar fi meritul lui Isus să fie implicat în iertarea greșelilor noii creaturi? Nu! Isus nu are nimic de-a face cu ispășirea pentru păcatele noii creaturi … Nu există nicio ispășire pentru noile creaturi. ” (1916 Convention Report, p. 213)

În mod original, cei 144.000, care sunt noile creaturi, nu au nevoie de ispășire, iertare sau noul legământ; ele erau perfecte, fără de păcat.

Răstălmăcirea doctrinei biblice a Trinității:

Dar chiar mai uimitoare decât asemenea învățături era aceea că, „Marele proiect al Creatorului este de a avea o trinitate. Noi considerăm că Tatăl nostru ceresc este primul și cel mai important, cea mai mare parte din această trinitate minunată. Noi considerăm că Domnul Isus  urma să fie numai unul singur, și nu să fie a treia parte dintr-un singur individ. Biblia ne dă de înțeles că al treilea membru în trinitate vor fi  aceia care i-au urmat cu fidelitate pe urmele iubitului nostru răscumpărător … ‘Pentru ca toţi să fie una, aşa cum tu, Tată, eşti în unitate cu mine şi eu sunt în unitate cu tine, ca şi ei să fie în unitate cu noi.’ Aceasta înseamnă trinitatea, ‘aici avem trei  în unitate – Tatăl, Fiul și cei care-i  urmează  pe urmele Fiului … Prin care ne sunt dat făgăduințe nespus de mari și de scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași naturii  lui Dumnezeu … Nu este de mirare căci cuvântul lui Dumnezeu înalță nădejdea bisericii. Noi nu am fi putut crede asta dacă, Cuvântul lui Dumnezeu nu ne-ar fi spus că așa este.’ „ (1915 Convention Report, p. 123)

Aceasta este viziunea Turnului de Veghe despre cei 144.000. „Unșii” sunt ridicați la egalitate cu ”Iehova” Dumnezeu. Această învățătură nu a fost niciodată retrasă sau respinsă, doar că ea nu mai este în atenția martorilor și nu mai i se acordă atenție. Așadar, aici s-au făcut ei înșiși părtați la trinitate. Un cuvânt care astăzi le stârnește repulsie, dar pe care ei l-au folosit pentru ei înșiși, de timpuriu.

”Marea gloată”

Derularea evenimentelor din Apocalipsa vorbește, după pecetluirea celor 144.000, despre o mare mulțime de oameni. Martorii învață că aceasta este organizația lor, adică toți aceia care nu fac parte dintre cei 144000 și care vor fi pe pământ.

În Apocalipsa însă, această mulțime este văzută numai după pecetluirea concomitentă a celor 144.000, lucru care se petrece în viitor. Localizarea efectivă a marii gloate este extrem de importantă deoarece, dacă aceasta se află în Cer și nu pe pământ, așa cum susțin Martorii lui Iehova, atunci doctrina lor se sfarmă în bucăți. Hai să vedem împreună năruirea acesteia.

Locația marii mulțimi de oameni este ”înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului” (Apocalipsa 7:11). Știm că Mielul este în ceruri. Dar dacă citim cu atenție vedem că, marea gloată şi-a spălat hainele şi le-a albit în sângele Mielului, așadar ei sunt părtași ai Noului Legământ. (Apocalipsa 7:14) După cum am citit, marea gloată este îmbrăcată în alb și participă la nunta Mielului, în ceruri. Cum au ajuns ei acolo? Fiindcă dacă ne luăm după Martorii lui Iehova, marea gloată nu avea ce căuta acolo, trebuind să se afle în paradisul terestru și fără a-l putea vedea vreodată pe Miel.
(…)
În contrast cu cei 144.000, despre care Biblia spune că sunt pe pământ în timpul necazului cel mare (Apocalipsa 7:1-4), marea gloată este identificată ca viitorii împărați și preoți ”de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.” (Apocalipsa 5: 9-10). Biblia spune despre marea mulțime că, nimeni n-a putut-o număra (vezi Apocalipsa 7), însă noi putem calcula că există mai puțin de 10 de milioane de Martorii lui Iehova astăzi! Așadar, cum pot fi aceștia marea mulțime, care nu putea fi numărată?

Revista Watchtower din 1 febr, 1988, declară: ”Pentru că cei 144.000, fiind declarați îndreptățiți deschid calea având speranța de a guverna împreună cu Isus în regatul ceresc.”… Pentru cei care sunt ”alte oi”, aceștia sunt declarați îndreptățiți, ca prieteni ai lui Dumnezeu, ceea ce le permite să  aibă speranța vieții veșnice, într-un paradis pe pământ, fie ca supraviețuitori ai Armaghedonului –  ca parte a marii mulțimi, sau prin „învierea celor drepți. „

Biblia spune că, aceia care și-au spălat hainele în sângele Mielului, în Noul Legământ (despre care se spune că sunt doar 144.000)  vor conduce ca preoți și împărați peste întregul pământ! (Apocalipsa 1:6; 5: 9,10; 14:4 )!

Turnul de Veghe insistă asupra faptului că, un trup înviat și glorificat nu poate merge la cer, și îi izolează ”împărăția și preoții” ca fiind niște creaturi spirituale doar în cer.

Biblia spune însă că, aceia ale căror nume sunt scrise în cartea vieții Mielului (Apocalipsa 21:1-7),  vor intra în Noul Ierusalim, ”cetatea sfântă” din cer (Apocalipsa 21:27). Contextul capitolului se referă la Ierusalimul ceresc. Credincioșii  (de asemenea și cei 144.000) vor obține deopotrivă atât cerul nou cât și pământul nou,  ca dar al mântuirii! După cum și Dumnezeu se coboară din cer pământ: la sfârșitul Mileniului.

Răspunsul Turnului de Veghe la toate acestea este acesta: „Care mai este atunci  rolul lui Hristos în acest program al mântuire? Pavel continua să spună: ‘Pentru că este un singur Dumnezeu şi un singur mediator  între Dumnezeu şi oameni: omul Cristos Isus,  care s-a dat pe sine ca răscumpărare corespunzătoare pentru toţi’ – 1 Tim. 2: 5, 6. ” (Turnul de Veghe 11/15/1979 p. 26; Traducerea Lumii Noi – n.tr.)

Dar cum poate fi posibil acest lucru, când Watchtower învață că Hristos nu mai este Fiu al Omului în cer, ci doar o creatură spirituală, și atunci cum poate fi el mediatorul fie măcar  și pentru cei 144000?

Dacă citiți 1 Tim. 2: 5, scrie aici  că există doar ”un” singur mijlocitor, iar același cuvânt „un”  este folosit și pentru un singur Dumnezeu?  Dacă ei nu cred în mai mult de ”un” Dumnezeu atunci, ei nu pot crede nici în mai mult de ”un” mijlocitor.  Atunci, cum pot exista 144.000 de mijlocitori, când  Biblia menționează strict un singur mijlocitor? De asemenea, în 1 Tim. 2: 5 se spune că Isus este un om și nicidecum o creatură spirituală. Biblia  învață că pentru a fi mijlocitor, trebuie să fie un mare preot. Cei 144.000 nu pot mijloci, Dumnezeu a dat această funcție numai pentru veșnicul mare preot. Există doar un singur mare preot.

Biblia nu învață să ai o relație cu cei 144.000 pentru  a fi îndreptățit înaintea lui Isus și Dumnezeu. Isus a spus că, El este Calea, nu altcineva!
Deci, cei care fac parte din ”clasa pământescă” (a Martorilor lui Iehova -n.tr.):
–  nu au ”băut sângele Lui” și de aceea nu au viața în ei înșiși. (Ioan 6:53);
– nu au fost ”apropiați prin sângele lui Hristos” (Efeseni 2:13);
–  nu au primit ”sângele stropirii” (Evrei 12:24) deși ”prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt.” (Evrei 13:12);
– nu sunt curățiți păcate fiindcă ”sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat.”;
– nu cred că ”Domnul împăraților pământului… care ne iubește… ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său.” (Apocalipsa 1:5), căci ei sunt convinși că, cuvintele apostolului Petru nu au fost și pentru ei, ”…nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1 Petru 1:19)
– ei s-au botezat în apă dar nu mărturisesc  că  ”El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.”, dar mărturisesc că, ”Duhul” este doar o formă de energie impersonală!

Pe scurt, mediatorul lor personal nu este Isus Hristos, ci cei ”144.000”! Adică ar veni cam așa: ”Eu cunosc pe cineva care cunoaște pe cineva care poate să facă așa și așa!”

Biblia vă învață să aveți o relație directă cu Isus, și dacă nu aveți o astfel de relație atunci nici cu Dumnezeu nu aveți niciuna!  Aceasta depinde direct de acceptarea legământului al cărui mijlocitor este Isus. Pentru Martorii lui Iehova,  Watchtower este ”mama” care devine mediatorul  lor pentru interpretarea Bibliei, și apoi ei îi au și pe cei 144.000 ca mediatori la un singur mediator.

Spuneți-le să citească Evrei 8:6, 9:15!

”Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.” (Evrei 8:6)

” Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei  ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită.” (Evrei 9:15)

Ambele versete arată că fără Isus ca Mijlocitor personal, nimeni nu poate spune că este părtaș în Noul Legământ! Isus trebuie să mijlocească pentru fiecare credincios. Acesta este motivul pentru care creștinii spun că trebuie ca El să devină Mântuitorul tău personal. Dacă nu-l ai pe  Hristos ca Mijlocitor personal,  atunci nici păcatele tale nu pot fi iertate și nici Dumnezeu nu te cunoaște.

Nu există nicio îndoială , în realitate, Turnul de Veghe le închide Cerul adepților săi. Chiar și cei ”144.000” despre care ănvață Turnul de Veghe, nu merg în Cer pentru că se bazează pe faptele lor, așa că nici ei nu pot fi părtași la Noul Legământ al Harului. (Efeseni 2: 1-10). (Cei 144.000 despre care învață Turnul de Veghe nu au nicio legătură cu cei 144.000 de verguri din Apocalipsa, – n.tr.) Turnul de Veghe nu dorește ca adepții lor să fie mântuiți și să vadă Împărăția Cerurilor!

Să recapitulăm cele expuse până acum:

„Marea mulțime” (predicată de Turnul de Veghe – n.tr.) nu-l are pe Isus ca mediator, întrucât „unșii” sunt mediatorii ”marii mulțimi” înaintea lui Dumnezeu. De aceea  ”marea mulțime”, este condiționată de modul în care ține seama de  „unși”, acesta constituind baza mântuirii lor. Biblia spune însă că Isus și Ispășirea lui pentru noi este nădejdea noastră. Turnul de Veghe învață însă că marea mulțime nu are o relație cu Isus sau Dumnezeu, pentru că această mare mulțime nu a intrat în Noul Legământ, și de aceea ei sunt dependenți de „unși”, pentru a putea  spera la viața veșnică.

Biblia spune la Ioan 6:53-57: ”Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o băutură.  Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el.  După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.”

Isus vorbește despre Noul Legământ încheiat prin trupul său ucis și prin sângele său care a curs pentru noi toți. Martorii lui Iehova trebuie să înțeleagă că dacă nu vor fi părtași,  în mod personal, la Noul Legământ, atunci nici Isus nu rămâne în ei, și nici viața nu rămâne în ei. Nu există niciun paradis pe pământ. Biblia spune că, ”Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.” (1 Ioan 5:1)

Oare n-a spus Isus că dacă cineva dorește să intre Împărăția Cerurilor, acela trebuie să fie născut din nou? (Ioan 3:3,6)

Isus a spus că nu veți vedea și nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu, dacă nu vă nașteți din nou, (adică renăscuți spiritual). Isus a spus că nu veți vedea Împărăția lui Dumnezeu, decât dacă v-ați născut din Duhul! Pentru a vă naște din nou trebuie să luați parte, în mod personal, la Noul Legământ. Dacă acest dar ar fi fost doar pentru cei 144.000, atunci toți Martorii lui Iehova din ”marea mulțime”, care cred că vor fi în paradis, nu vor fi niciodată în Împărăția Lui Dumnezeu!

Când Martorii lui Iehova vor  vedea că relația lor cu clasa ”unșilor” nu înseamnă deloc ceea ce li s-a spus, totul se va prăbuși! Când din cei ”6000” de unși (care mai erau în viață în anul 2009 – n.tr.) nu va mai rămâne niciunul, Turnul de Veghe  nu va mai avea niciun ”rol” cu privire la membrii congregației. În această situație (care nu este deloc departe – n.tr.) ei nu vor avea decât o singură soluție: o schimbare a doctrinei lor, la fel cum au mai făcut de atâtea ori, (vezi doctrina modificată recent cu privire la anul 1914, precum și modificarea abordării în problema sângelui – cazul Bulgariei, n.tr.)

Din acest motiv, noi trebuie să le arătăm propriile incoerențe precum și contradicțiile lor fățișe la învățătura Bibliei, astfel încât și ei să poată fi părtași la Noul Legământ și astfel să poată fi mântuiți, fiindcă numai așa vor putea vedea Împărăția Lui Dumnezeu.

.

Sursa

http://www.letusreason.org/JW40.htm

Rutherford-booze

Judecătorul Rutherford la o bere!

(http://www.jwfacts.com/watchtower/bethsarim.php)

Publicat în Fără categorie, http://www.letusreason.org/JW40.htm

Nu vă mai lăsați prostiți de Turnul de Veghe

1. Ați mai rămâne într-o organizație care v-a mințit și vă minte în continuare?

„Stiind aceste lucruri, ce veți face? Este evident că adevăratul Dumnezeu, cel care El însuși este „Dumnezeul adevărului” și care urăște minciuna, nu va arăta nicio favoare acelora care se agață de organizațiile care învață minciuni … Dar chiar așa, de ce ați vrea să fiți asociați cu o religie care nu a fost sinceră cu voi?” (Is This Life All There Is? Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1974, p. 46; The Watchtower, November 15, 1963, p. 688.)

2. A mințit Turnul de Veghe în legătură cu Armaghedonul?

Armaghedonul, 1914?

bsm1914”Va urma o perioadă de 33 de ani de necazuri – care împreună cu ultimii 7 ani vor fi cei 40 de ani de necaz sau „Ziua mâniei”, și care vor marca sfârșitul vremurilor neamurilor în anul 1914, atunci când împărăția lui Dumnezeu [care în curând va fi gata să preia puterea] va rupe în bucăți și va nimici toate regatele lumii.” (August, 1880 Watch Tower, pg. 124)

„În acest capitol vom proba că Biblia dovedește că sfârșitul total al vremurilor neamurilor, adică, sfârșitul deplin al stăpânirii lor, va fi atins în anul 1914 d.Hr., și că această dată va constitui limita guvernării oamenilor imperfecți. (The Time Is At Hand, 1888, p. 76, 77)

Armaghedonul, 1915?

„Să nu fiți surprinși atunci când în capitolele următoare vom prezenta dovezile că înființarea Regatului lui Dumnezeu a început deja, căci este subliniat în profeție că  exercitarea puterii sale a început în anul 1878 d.Hr., și că ” războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic (Apocalipsa 16:14), care se va încheia în anul 1914 AD cu răsturnarea completă a stăpânirii puterilor omenești, deja a început. Adunarea armatelor arată în mod clar împlinirea cuvântului lui Dumnezeu.” (Studies in the Scriptures, Vol. 2, The Time Is At Hand, 1889 Ed., p. 101; Ediția din 1915 a acestui text a modificat „A.D. 1914” cu ‘A.D. 1915’)

Armaghedonul: Primul război mondial?

Anticipăm că, „cutremurul” se va produce la începutul anului 1918, și că „focul” va veni în toamna lui 1920. (The Finished Mystery, 1917, p. 178, Comments on Revelation 11:13. Ediția din 1926 a modificat ultima parte a frazei prin cuvintele: „și că ‘focul’ va urma în timpul care va veni.„)

”În ultimii patruzeci de ani recolta veacurilor este în curs de desfășurare. Faptul că recolta a început în anul 1878, este amplu și convingător dovedit. Sfârșitul recoltei se va împlini în primăvara anului 1918. În timpul perioadei de recoltare, voia lui Dumnezeu cu privire la poporul Său își găsește expresia în cuvintele Învățătorului: ” la vremea secerişului le voi spune secerătorilor: Strângeţi mai întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca să fie arsă, apoi duceţi-vă să strângeţi grâul în hambarul meu” (Matei 13:30) În vremea aceea, potrivit cuvântului lui, ”El îşi va trimite îngerii cu sunet puternic de trompetă şi ei îi vor aduna pe aleşii săi din cele patru vânturi, de la o margine la alta a cerurilor.” (WTR, 1 May 1918, 6243)

Armaghedonul, 1925?

”Acest lucru confirmă învățătura Bibliei și afirmația Studenților Bibliei că, diavolul este „dumnezeul acestei lumi” și că actuala criză din lume este cauzată de demult uitatul Împărat al Slavei, Domnul Isus, care el însuși va prelua cu marea lui putere și va începe domnia sa, înlăturându-l mai întâi pe Satana și răsturnând bisericile care au susținut organizația lui Satan, pentru a face loc erei de pace și fericire din timpul de veselie de la orizontul lui 1925, când voia lui Dumnezeu se va face pe pământ așa cum se face în cer.” (Wathctower, Mar 15 1923, pg. 86)

”Prin urmare, noi trebuie să ne așteptăm ca la scurt timp după 1925, să asistăm la învierea lui Abel, Enoh, Noe, Avraam, Isaac, Iacov, Melchisedec, Iov, Moise, Samuel, David, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, Ioan Botezătorul și alții menționați în capitolul al unsprezecelea al epistolei lui Pavel către Evrei. Aceștia vor forma un nucleu al noului regat pe pământ.” (William E. Van Amburgh, The Way to Paradise, Brooklyn: International Bible Students Association, 1924, p. 224.)

Armaghedonul: Al doilea război mondial?

„Primind darul, copiii marșăluiesc împreună cu acesta, și asta nu ca o joacă sau pentru plăcerea cuiva, ci ca un instrument oferit de Domnul în lucrarea cea mai eficientă pentru lunile rămase înainte de Armaghedon. Ce cadou! Și pentru atât de mulți oameni. Modul de epuizare rapidă a noii cărți ”Children” a fost o surpriză categorică pentru toți, dar mâna atotputernică a Celui Atotînțelept, Iehova, a fost cea care a lucrat, iar strategia într-adevăr binecuvântată.” (Watchtower Sep 15 1941, p. 283)

Armaghedonul, 1975?

armaggedon1975jw”El a prezis că în anul 1975 această lume va fi prea periculosă! Interesant, această dată este, de asemenea, cea indicată de cercetarea cea mai fiabilă a Bibliei ca marcând sfârșitul a 6000 de ani de rebeliune a oamenilor și a demonilor împotriva lui Dumnezeu. Putem fi siguri că, în curând, acum, Atotputernicul Dumnezeu, Iehova, pentru certitudine, va duce acest sistem nelegiuit de lucruri până la capăt. El va scăpa lumea de fărădelege, zdrobind guvernarea neputincioasă a oamenilor și a demonilor. Dumnezeu garantează. Gândiți-vă la asta! Dumnezeu însuși va domni pe pământ cu ajutorul unui regat ceresc! Niciodată nu va mai fi lăsată guvernarea popoarelor pe mâna oamenilor! Înțelepciunea superioară a lui Dumnezeu va călăuzi atunci întreaga omenire.” (Awake! January 8, 1968, p. 19)

Să facem un efort special pentru a face mai mult decât ne îndeamnă obiceiul, prin devotamentul nostru. Având în vedere perioada scurtă de timp rămasă, noi vrem să facem acest lucru cât mai des, când circumstanțele o permit. Gândiți-vă fraților, au mai rămas aproximativ nouăzeci de luni înainte de încheierea celor 6000 ani de existență a omului pe pământ… Vă amintiți ce am învățat la întrunirile de vara trecută? Majoritatea persoanelor care trăiesc astăzi vor fi probabil în viață când va izbucni Armaghedonul, și nu există speranța învierii pentru cei care vor fi distruși atunci. Deci, acum mai mult ca niciodată, este vital să nu se ignore acel spirit al dorinței de a face mai mult.” (Our Kingdom Ministry March 1968, pg. 4)

TOATE ACESTEA NU SUNT DECÂT MINCIUNI!!!

O religie care învață minciuni nu poate fi o religie adevărată. Și afirmația aceasta apare chiar în Turnul de Veghe din 1 Decembrie 1991, pagina 7. Oare chiar vă place să rămâneți într-o organizație care vă minte de atâta amar de vreme? Nu vă mai lăsați prostiți de minciunile Societății Watchtower! Începeți de azi, prin a părăsi această organizație a minciunii!

CORPUL DE GUVERNARE A MINCIUNILOR WATCHTOWER

bodyoflies

Sursa: 

[https://www.youtube.com/watch?v=CNXHaCu66YQ]

Referințe:

http://www.4jehovah.org/cover-ups-in-watchtower-history/
http://www.towerwatch.com/Witnesses/SotheWatchtowerSays/so_the_watchtower_says.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/list_false_dates.htm
https://archive.org/stream/1975PredictionsInAwakeMagazineByJehovahsWitnesses/1975_Predictions_Awake_Magazine_djvu.txt
 http://corior.blogspot.com/2006/02/part-5-sanitizing-past.html
Publicat în The Screwed Generation

Apostații din rândul oamenilor sunt bolnavi mintal.

Preluare fragment video de la congresul Martorilor lui Iehova din anul 2013!

Publicat în Fără categorie